terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nl

map

Nieuwsbrieven van 2018


brug

Vrijdag 12 januari 2018
Hoe IJsland werd wat het is.
De ontwikkeling van nationale identiteit
tussen de Middeleeuwen en nu
Kim Middel

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 51 24 86 69

 

IJsland, het land van cultuur. Je hoeft maar een IJslands geschiedenisboek, een IJslandse krant of een brochure over het land te openen of je leest iets over de eeuwenoude cultuur waarop het land zich graag laat voorstaan.
Als getuigen hiervan worden altijd de sinds de Middeleeuwen vrijwel onaangestaste taal en het middeleeuwse literaire erfgoed aangehaald.
Maar was dit altijd al zo? IJsland was immers van 1262-1264 tot 1944 een onderdeel van het Noorse en later Deense rijk, niet bepaald een situatie waarin de eigen cultuur voorop stond of men die kon gebruiken om zichzelf te profileren.
En toch slaagden de IJslanders er wonderwel in zichzelf op het internationale toneel een plaats te verschaffen en een identiteit aan te meten. Hoe dit mogelijk was, met welke middelen en welke gevolgen hun keuzes voor de huidige IJslandse identiteit hadden hoopt de spreker u in deze lezing te kunnen schetsen.

kim

kim


contributienota


Nieuwe leden

Gerrit en Diny Ligtenberg zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2018

9 februari, 9 maart, 13 april, donderdag 17 mei (Jubileumviering)

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Nieuwe Noorse kroon-biljetten

De Noorse Bank heeft nieuwe bankbiljetten uitgegeven. De oude bankbiljetten van 100 NOK en van 200 NOK vervallen op 30 mei 2018, zie ook op de beginpagina van onze website.
Ons bestuurslid Bob Verschoor heeft aangeboden om voor allen die dat wensen de (papieren) Noorse kronen bij een bank in te wisselen en ieder z’n inleg in euro’s terug tegeven. Daarvoor moet men vóór 1 februari 2018 z’n oude kronen bij Bob inleveren.


Nieuwe leden voor het bestuur gevonden

Op de eerstvolgende ALV in februari 2018 zullen Inge van Gemert en Leo van Gemert aftreden als bestuurslid. Leo blijft wel onze webmaster. We hebben dus twee nieuwe bestuursleden nodig.
Gelukkig hebben twee van onze leden zich intussen bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur. Het zijn Harko Bouwens en Yvonne Ponsteen.
Met uw goedkeuring kunnen zij in de ALV van februari daadwerkelijk geïnstalleerd worden en dan zijn we als bestuur weer compleet.


Nieuw: uitleen boeken

Sinds enige tijd heeft de SVT een aantal boeken in eigendom.
Deze zijn als presentexemplaar in ons bezit gekomen.
Tijdens onze bijeenkomsten zullen we voortaan de boeken klaarleggen bij de ingang, waar de registratie van bezoekers plaatvindt. Geïnteresserden kunnen dan de boeken inkijken en eventueel een boek enkele weken lenen om thuis te lezen. Het gaat om de volgende boeken:

De kat van Dovre en andere Noorse volkssprookjes

Asbjørnsen en Moe

De paarden van Tarkovski

Pia Tafdrup

Tussen de rendieren geboren

Lilian van Bael

Zwarte ogen

Thijs Feuth

De zeven broers

Aleksis Kivi


Jubileumviering 40 jaar Scandinavische Vereniging Twente

Op 18 januari 1978 is onze vereniging officieel opgericht.
Wij vieren dat op donderdag 17 mei 2018 op grootse wijze in en rondom het Natuurvriendenhuis Krikkenhaar te Bornerbroek.
Het is ook een bijzondere dag in verband met Grunnlovsdag (Norges nasjonaldag).
De jubileumcommissie heeft een grandioos programma georganiseerd met vele gezellige activiteiten.
Het programma zal duren van 11:00 tot 19:30.
De vereniging heeft voor de viering van het jubileum een bedrag gereserveerd. Dit is niet voldoende om alle kosten te betalen. Wij willen nl. ook een lunch en een buffet aanbieden in Scandinavische sfeer.
Wij vragen daarom aan de deelnemers een extra bijdrage van € 25,00 per persoon.
Het zal voor ons erg fijn zijn om te weten op hoeveel deelnemers wij op 17 mei kunnen rekenen.

Met enkele muisklikken kunt u zich hier aanmelden:

http://www.svtwente.nl/vraag_jubileum.html (klik erop of kopieër de link in uw browser).

Heeft u geen computer of lukt het niet? Bel dan Arie Willigenburg, tel. (0546) 86 09 73

logo
- Scandinavië leeft in Twente -


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 51 24 86 69. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

Vrijdag 9 februari 2018
Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2017 (zie bijlage)
5. Jaarverslag 2017 (zie bijlage)
6. Financieel verslag 2017
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Begroting 2018
10. Benoeming bestuursleden
- Aftredend en niet herkiesbaar is Inge van Gemert.
- Aftredend en eveneens niet herkiesbaar is Leo van Gemert. Leo blijft overigens wel webmaster.
- Aftredend en wel herkiesbaar is Bob Verschoor. Wij stellen u voor om hem te herbenoemen als lid van het bestuur.
- Wij stellen u voor om Harko Bouwens* en Yvonne Ponsteen te benoemen als lid van het bestuur.
- Vervolgens stellen we u voor om Karel Jansen te benoemen tot voorzitter en Agnes Hobbelink tot 1e penningmeester.
11. Jubileum
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

* toegevoegd d.d. 4-02-2018

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 51 24 86 69

 

Na de pauze:

Klankbeeld Noorwegen
Karel en Tilly Jansen

Onze leden Karel en Tilly Jansen maakten in 1993 voor het eerst kennis met Noorwegen.
Daarna zijn ze er regelmatig teruggeweest. Daarbij werd het deel van Noorwegen ten zuiden van Trondheim bezocht. Het resultaat is een harde schijf met duizenden foto’s. Die laten ze graag zien.
Een selectie van die foto’s is gebruikt om een klankbeeld te maken. In 40 minuten ziet u talloze plaatjes van voor velen van u waarschijnlijk bekende plekken die nu nog niet prijsgegeven worden.
Bijpassende muziek, vooral Scandinavisch, maakt het klankbeeld compleet.

noorwegen

noorwegen


Volgende bijeenkomsten in 2018

9 maart, 13 april, donderdag 17 mei (Jubileumviering), 21 september, 12 oktober, 9 november, 12 december.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Contributienota

Misschien hebt u de contributie voor 2018 nog niet betaald.
Als dat inderdaad zo is, raden wij u aan om dat dan nu per ommegaande alsnog te doen. Daarmee helpt u ons erg en bespaart u ons en uzelf onnodige kosten.
Uw betaling zien wij graag uiterlijk vóór 1 maart tegemoet.
De contributie (€ 30,-- per gezin en € 20,-- individueel) gaarne overmaken op rek.nr. NL 56 INGB 0003 9308 10 t.n.v. Scandinavische Vereniging Twente.
Alvast bedankt voor uw medewerking.


Nieuwe Noorse kroon-biljetten

De Noorse Bank heeft nieuwe bankbiljetten uitgegeven. De oude bankbiljetten van 100 NOK en van 200 NOK vervallen op 30 mei 2018, zie ook op de beginpagina van onze website.
Ons bestuurslid Bob Verschoor heeft aangeboden om voor allen die dat wensen de (papieren) Noorse kronen bij een bank in te wisselen en ieder z’n inleg in euro’s terug tegeven. Daarvoor moet men vóór 10 februari 2018 z’n oude kronen bij Bob inleveren.


Nieuw: uitleen boeken

Sinds enige tijd heeft de SVT een aantal boeken in eigendom.
Deze zijn als presentexemplaar in ons bezit gekomen.
Tijdens onze bijeenkomsten zullen we voortaan de boeken klaarleggen bij de ingang, waar de registratie van bezoekers plaatvindt. Geïnteresserden kunnen dan de boeken inkijken en eventueel een boek enkele weken lenen om thuis te lezen.
Het gaat om de volgende boeken:

De kat van Dovre en andere Noorse volkssprookjes

Asbjørnsen en Moe

De paarden van Tarkovski

Pia Tafdrup

Tussen de rendieren geboren

Lilian van Bael

Zwarte ogen

Thijs Feuth

De zeven broers

Aleksis Kivi

Thuis in Noorwegen, Nederlandse emigranten vertellen

Jeannet Appelo


logo

Jubileumviering 40 jaar Scandinavische Vereniging Twente

Op 18 januari 1978 is onze vereniging officieel opgericht.

Wij vieren dat op donderdag 17 mei 2018 op grootse wijze in en rondom het Natuurvriendenhuis Krikkenhaar te Bornerbroek.
Het is ook een bijzondere dag in verband met Grunnlovsdag (Norges nasjonaldag).

De jubileumcommissie heeft een grandioos programma georganiseerd met vele gezellige activiteiten.
Wij willen tevens een lunch en een buffet aanbieden in Scandinavische sfeer.

Het programma zal duren van 11:00 tot 19:30.

De vereniging heeft voor de viering van het jubileum een extra bedrag gereserveerd, waardoor de bijdrage van de leden is verlaagd.

Wij vragen nu aan de deelnemers een bijdrage van € 15,00 per persoon.

Wilt u zich vóór 1 mei opgeven, zodat wij weten op hoeveel deelnemers wij op 17 mei kunnen rekenen?

U kunt uw bijdrage overmaken naar onze bankrekening:

NL56 INGB 0003 9308 10
t.n.v. SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE,
onder vermelding van: jubileumviering

Met enkele muisklikken kunt u zich hier aanmelden:
http://www.svtwente.nl/vraag_jubileum.html (klik erop of kopieër de link in uw browser).

Lukt het niet? Bel dan Arie Willigenburg, tel. (0546) 86 09 73

Als u zich reeds opgegeven heeft, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen. Uw opgave is dan al bekend bij de penningmeester.

Loppis

We willen 17 mei bij de jubileumviering een “Loppis” organiseren.
Hierbij hebben we inbreng van uw zijde nodig.
Bent u bezig in de wintermaanden ruimte te scheppen in uw huis en hebt u Scandinavische spullen/ hebbedingetjes waar u afstand van wilt doen, dan is dit uw kans!! Alle handzame dingen zijn welkom, zoals souvenirs, reisgidsen, prenten, kaarten, gebaksbordjes, leuke trollen etc. Dingen met een redelijke waarde mag u van een minimumprijs voorzien.
De opbrengst gaat in de verenigingskas.
Het is de bedoeling dat u datgene wat niet van eigenaar verwisselt weer meeneemt naar huis.
Dus kijk thuis wat u allemaal wilt missen!

loppis


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 51 24 86 69. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

vrijdag 9 maart 2018
Via de Baltic naar Sami Lappland
Wil Grond


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

We starten in een zeldzaam gebied, in Polska langs de BIEBRZA rivier. Hier is de tijd blijven stil staan, en alles is nog hetzelfde als 100 jaar geleden.
De BIEBRZA is de laatste vloei rivier in Europa. De Natuur is er geweldig. Via Eesti, Latvija en Lietuva met schitterende Natuur en Cultuur nemen we de Ferry van TALLINN > < HELSINKI. In twee uren zijn we aan de overkant.
Dan gaan we in Suomi op bezoek, bij de Tolk en Gids van ons en bij de Camera man van de Finse TV.
Tevens krijgt u iets te zien als het woud gekapt is. Wat gaat er dan met het hoogveen van 1.75 meter gebeuren? Dit grote materiaal hebt u nog nooit gezien.

Langs de Russia grens komen we in het beren gebied. En het stilte gebied van Hossa National Park. Via POKKA, het koudste gebied van LAPPLAND, naar het Sami dorp INARI.
Via norsk Lappland naar de Barendszee in Grense Jacobselv. Langs de Varangerfjord, naar het uiterste puntje in Hamningberg. Waar wij echt niet meer alleen zijn, er staan naast ons 17 Campers uit Roma, Napoli. Met wel 100 rendieren, op rij.
Maar welke zeldzame vogel uit Russia, die naast ons zit, ziet u dan?
Nog één keer naar de Nordkapp, waar we ook niet meer alleen zijn. Via de E 45 dwars door svensk Lappland. Terug naar huis, afstand 12.083 km en dat voor de 46 ste keer. En het blijft steeds opnieuw weer mooi.

wil grond

wil grond


Nieuwe leden

De familie Suellmann is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2018

13 april, donderdag 17 mei (Jubileumviering), 21 september, 12 oktober, 9 november, 12 december.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


logo

Jubileumviering 40 jaar Scandinavische Vereniging Twente

Op 18 januari 1978 is onze vereniging officieel opgericht.

Wij vieren dat op donderdag 17 mei 2018 op grootse wijze in en rondom het Natuurvriendenhuis Krikkenhaar te Bornerbroek.
Het is ook een bijzondere dag in verband met Grunnlovsdag (Norges nasjonaldag).

De jubileumcommissie heeft een grandioos programma georganiseerd met vele gezellige activiteiten.
Wij willen tevens een lunch en een buffet aanbieden in Scandinavische sfeer.

Het programma zal duren van 11:00 tot 19:30.

De vereniging heeft voor de viering van het jubileum een extra bedrag gereserveerd, waardoor de bijdrage van de leden is verlaagd.

Wij vragen nu aan de deelnemers een bijdrage van € 15,00 per persoon.

Wilt u zich vóór 1 mei opgeven, zodat wij weten op hoeveel deelnemers wij op 17 mei kunnen rekenen?

U kunt uw bijdrage overmaken naar onze bankrekening:

NL56 INGB 0003 9308 10
t.n.v. SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE,
onder vermelding van: jubileumviering

Met enkele muisklikken kunt u zich hier aanmelden:
http://www.svtwente.nl/vraag_jubileum.html (klik erop of kopieër de link in uw browser).

Lukt het niet? Bel dan Arie Willigenburg, tel. (0546) 86 09 73

Als u zich reeds opgegeven heeft, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen. Uw opgave is dan al bekend bij de penningmeester.

Loppis

We willen 17 mei bij de jubileumviering een “Loppis” organiseren.
Hierbij hebben we inbreng van uw zijde nodig.
Bent u bezig in de wintermaanden ruimte te scheppen in uw huis en hebt u Scandinavische spullen/ hebbedingetjes waar u afstand van wilt doen, dan is dit uw kans!! Alle handzame dingen zijn welkom, zoals souvenirs, reisgidsen, prenten, kaarten, gebaksbordjes, leuke trollen etc. Dingen met een redelijke waarde mag u van een minimumprijs voorzien.
De opbrengst gaat in de verenigingskas.
Het is de bedoeling dat u datgene wat niet van eigenaar verwisselt weer meeneemt naar huis.
Dus kijk thuis wat u allemaal wilt missen!

loppis


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 51 24 86 69. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

Vrijdag 13 april 2018
Overwintering op een ijsschots,
een onbekend Nederlands-Noors/Deens avontuur
Frieda van Essen


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

Op 5 juli 1882 vertrekt een klein Noors stoomschip met tien Noorse manschappen uit de haven van Amsterdam richting Noordelijke IJszee. Aan boord is de Nederlandse negen koppige poolexpeditie van het KNMI. Half Amsterdam staat op de kade.
De Noren zullen de Nederlanders afzetten in Siberië voor een overwintering. Schip en manschappen gaan zelf weer terug naar Noorwegen, is de bedoeling. Maar het loopt anders. Op de heenweg achter Nova Zembla – in de Karazee - raakt het schip vast in het ijs, wordt gekraakt en vergaat. De Noren staan in zomerse “hemdsmouwen” op het ijs. En een deel van de Nederlandse voedselvoorraden zinkt naar de bodem van de zee.

Een passerend Deens schip is een zelfde lot beschoren. Ook zij moeten noodgedwongen overwinteren midden in de Karazee. In de donkere poolnacht bouwen de Nederlanders, Noren en Denen gezamenlijk een huis op een ijsschots. Een ijsschots die de zomer erna letterlijk onder hun voeten vandaan smelt.

Ondanks alle stress gaan de Nederlandse expeditieleden gewoon door met het verzamelen van weersgegevens. Elk uur van de dag, zeven dagen in de week, maand in maand uit loopt iemand een rondje langs de her en der op het pakijs geplaatste instrumenten van het KNMI en noteert met koude vingers de afgelezen waarden. Een bizar avontuur, waarbij samenwerking en onderling vertrouwen alles bepalend bleek.

Frieda van Essen is Scandinavist en werkt als publicist en zelfstandig communicatie adviseur.

frieda

frieda


Nieuwe leden

De familie Marten van Wijhe is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2018

donderdag 17 mei (Jubileumviering), 21 september, 12 oktober, 9 november, 12 december.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Norges Nasjonaldag

Tijdens de jubileumbijeenkomst van 17 mei 2018 wordt ook stil gestaan bij Norges Nasjonaldag.taarten
Dat vierden we elk jaar o.a. door bij de koffie of thee ook gebak te serveren. De jubileumcommissie  vindt het leuk om dat nu ook weer te doen.

Hierbij vragen we vrijwilligers onder u om zelf iets te bakken en dat op 17 mei mee te nemen. We willen dat bij de inloop vanaf 10:30 uur al aanbieden.
Men kan zich hiervoor opgeven bij Arie Willigenburg, liefst per e-mail:
a.m.willigenburg@planet.nl of anders telefonisch 0546-860973

 

 

 

 

 

 


logo

Jubileumviering 40 jaar
Scandinavische Vereniging Twente

Op 18 januari 1978 is onze vereniging officieel opgericht.

Wij vieren dat op donderdag 17 mei 2018 op grootse wijze in en rondom het Natuurvriendenhuis Krikkenhaar te Bornerbroek.
Het is ook een bijzondere dag in verband met Grunnlovsdag (Norges nasjonaldag).

De jubileumcommissie heeft een grandioos programma georganiseerd met vele gezellige activiteiten.
Wij willen tevens een lunch en een buffet aanbieden in Scandinavische sfeer.

Het programma zal duren van 11:00 tot 19:30.

De vereniging heeft voor de viering van het jubileum een extra bedrag gereserveerd, waardoor de bijdrage van de leden is verlaagd.

Wij vragen nu aan de deelnemers een bijdrage van € 15,00 per persoon.

Wilt u zich vóór 1 mei opgeven, zodat wij weten op hoeveel deelnemers wij op 17 mei kunnen rekenen?

U kunt uw bijdrage overmaken naar onze bankrekening:

NL56 INGB 0003 9308 10
t.n.v. SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE,
onder vermelding van: jubileumviering

Met enkele muisklikken kunt u zich hier aanmelden:
http://www.svtwente.nl/vraag_jubileum.html (klik erop of kopieër de link in uw browser).

Lukt het niet? Bel dan Arie Willigenburg, tel. (0546) 86 09 73

Loppis

We willen 17 mei bij de jubileumviering een “Loppis” organiseren.
Hierbij hebben we inbreng van uw zijde nodig.
Bent u bezig in de wintermaanden ruimte te scheppen in uw huis en hebt u Scandinavische spullen/ hebbedingetjes waar u afstand van wilt doen, dan is dit uw kans!! Alle handzame dingen zijn welkom, zoals souvenirs, reisgidsen, prenten, kaarten, gebaksbordjes, leuke trollen etc. Dingen met een redelijke waarde mag u van een minimumprijs voorzien.
De opbrengst gaat in de verenigingskas.
Het is de bedoeling dat u datgene wat niet van eigenaar verwisselt weer meeneemt naar huis.
Dus kijk thuis wat u allemaal wilt missen!

loppis


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 51 24 86 69. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

 

 


logo

terug naar Archief