terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nl

map

Nieuwsbrieven van 2019


brug

vrijdag 11 januari 2019
Noorwegen en Zweden gefilmd
Jan Linde

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 51 24 86 69

Jan Linde zal ons vanavond een tweetal films laten zien die hij zelf gemaakt heeft. De ene film gaat over Zweden en de andere film gaat over Noorwegen.
U zult ongetwijfeld plekjes herkennen waar u zelf ook al eens geweest bent, maar er zullen nog veel meer mooie opnames van onbekende plaatsen te zien zijn.

jan linde

jan linde


Nieuw bestuurslid gezocht

Tijdens de ALV in februari 2019 zal Sip Tol aftreden als secretaris. Het bestuur stelt de ALV voor om Yvonne Ponsteen dan te benoemen als secretaris.
Derhalve komt er een plek vrij in het bestuur van de SVT. Het bestuur vraagt u daarom na te denken of dit iets voor u zou zijn. U kunt altijd bij een van de zittende bestuursleden terecht voor nadere informatie.
Als u geïnteresseerd zou zijn in een bestuursfunctie wilt u dan contact opnemen met de voorzitter?


Nieuwe leden

Noami Wieringa is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2019

8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


CONTRIBUTIENOTA VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2019

nota


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-51 24 86 69. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

vrijdag 8 februari 2019
Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2018 (zie bijlage)
5. Jaarverslag 2018 (zie bijlage)
6. Financieel verslag 2018
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Begroting 2019
10. Benoeming bestuursleden Aftredend en niet herkiesbaar is Sip Tol.
Aftredend en wel herkiesbaar is Agnes Hobbelink. Wij stellen u voor om haar te herbenoemen als lid van het bestuur.
Wij stellen u voor om Yvonne Ponsteen te benoemen als secretaris.
Vervolgens stellen we u voor om Ans de Rond te benoemen tot lid van het bestuur.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 51 24 86 69

Na de pauze:

Bornholm, hoezo een Deens eiland?
Bob Verschoor

Na een toeristische kennismaking met het eiland, zal Bob nader ingaan op waarom Bornholm, zo ver van Denemarken gelegen, toch tot Denemarken behoort.

bornholm

bornholm


Nieuwe leden

Dick de Jongh uit Borne en Rob Schatborn uit Oldenzaal zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2019

8 maart, 12 april, 10 mei.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Contributienota

Misschien hebt u de contributie voor 2019 nog niet betaald. Als dat inderdaad zo is, raden wij u aan om dat dan nu per ommegaande alsnog te doen. Daarmee helpt u ons erg en bespaart u ons en uzelf onnodige kosten.
Uw betaling zien wij graag uiterlijk vr 1 maart tegemoet. De contributie (€ 30,-- per gezin en € 20,-- individueel) gaarne overmaken op rek.nr. NL 56 INGB 0003 9308 10 t.n.v. Scandinavische Vereniging Twente.
Alvast bedankt voor uw medewerking.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-51 24 86 69. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html

 

 


logo

terug naar Archief

Gratis tellen en statistieken voor uw website op www.motigo.com