logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nlvrijdag 8 december 2017

LUCIA VIERING

U ziet het, de laatste bijeenkomst van het jaar staat al weer op de agenda.
Let op: De Luciaviering is dit jaar evenals vorig jaar op vrijdag in plaats van op zaterdag! lucia
D e traditionele Luciaviering met lussekatter en pepparkakor. Natuurlijk met de tåg en de glögg, de kerstboom en het verhaal voor de kinderen.
We gaan de zaal weer versieren met groene slingers en maken er als vanouds een gezellige en sfeervolle bijeenkomst van.

Dit jaar is er weer een muzikaal optreden door Anneke Goudkuil. Dit zal gebeuren in samenwerking met Lies Veen, die ons dansinstructie zal geven

anneke

luciaDe kosten voor deelname aan de Luciaviering bedragen € 5,- per volwassene en € 3,- per kind tot 12 jaar, bij binnenkomst te voldoen. Voor alle duidelijkheid: deze bedragen gelden deze avond ook voor gasten/introducés.
Kinderen die graag mee willen lopen in de tåg kunnen zich tot 4 december melden bij Karin Ebbens tel. (074) 266 44 75. Zij hebben dan gratis entree. Hierbij doen wij een oproep aan onze leden om na te gaan of hun (klein)kinderen willen meedoen.
Informatie over de tåg is te krijgen bij Karin Ebbens.

Aanmelden voor deelname aan de Lucia-bijeenkomst, uiterlijk 3 december, is gewenst om te bepalen voor hoeveel personen er moet worden ingekocht en gebakken.
Aanmelden bij secretaris Sip Tol tel. 0546-810011 of email svtwente@xs4all.nl .
Wij wensen u nu alvast een plezierige avond, waarvoor wij u van harte welkom heten.

De opening is om 19.00 uur en de afsluiting is om ongeveer 21.30 uur.

lucia lucia


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 19.00 uur, zaal open 18.30 uur
Entree volwassenen: € 5,--
Kinderen tot 12 jaar: € 3,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Nieuwe Noorse kroon-biljetten

De Noorse Bank heeft nieuwe bankbiljetten uitgegeven. De oude bankbiljetten van 100 NOK en van 200 NOK vervallen op 30 mei 2018, zie ook op de beginpagina van onze website.
Bob Verschoor heeft aangeboden om voor allen die dat wensen de (papieren) Noorse kronen bij een bank in te wisselen en ieder z’n inleg in euro’s terug tegeven. Daarvoor moet men vóór 1 februari 2018 z’n oude kronen bij Bob inleveren.


Volgende bijeenkomsten in 2018

12 januari, 09 februari, 09 maart, 13 april, donderdag 17 mei.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Nieuw bestuurslid SVTwente gezocht

Op de eerstvolgende ALV in februari 2018 zullen Inge van Gemert en Leo van Gemert aftreden als bestuurslid. Leo blijft wel onze webmaster. We hebben dan twee nieuwe bestuursleden nodig. Gelukkig heeft één van onze leden zich bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur. Dan houden we nog één vacature over.
Het bestuur roept u allen daarom op om erover na te denken of iemand van u bereid is om het bestuur te komen versterken.
Het bestuur vergadert maximaal drie keer per jaar, beurtelings bij iemand thuis. Dat zijn altijd gezellige bijeenkomsten. Veel zaken worden per e-mail afgehandeld en kosten daarom weinig tijd. De taken worden in onderling overleg verdeeld en dat gaat heel soepel, omdat we met zeven bestuursleden zijn.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter (tel: 074-2663321, e-mail: inge@leovangemert.nl.) of met één van de zittende bestuursleden. Ook als u het vermoeden heeft dat iemand anders dan uzelf geschikt zou zijn en belangstelling zou kunnen hebben, stellen wij het op prijs dat u in dat geval gepaste actie onderneemt.

leuk


lucia_opgeven


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html


lucia info

lucia info