logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel.: 06 22 80 99 51
e-mail: secretaris@svtwente.nl

www.svtwente.nl


Nog even geduld S.V.P.

Aan de nieuwsbrief voor de komende clubavond wordt gewerkt!!
Zie onze Agenda.

secretaris
STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 51 24 86 69


Nieuwe leden

Dick de Jongh uit Borne en Rob Schatborn uit Oldenzaal zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2019

8 maart, 12 april, 10 mei.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Contributienota

Misschien hebt u de contributie voor 2019 nog niet betaald. Als dat inderdaad zo is, raden wij u aan om dat dan nu per ommegaande alsnog te doen. Daarmee helpt u ons erg en bespaart u ons en uzelf onnodige kosten.
Uw betaling zien wij graag uiterlijk 1 maart tegemoet. De contributie (€ 30,-- per gezin en € 20,-- individueel) gaarne overmaken op rek.nr. NL 56 INGB 0003 9308 10 t.n.v. Scandinavische Vereniging Twente.
Alvast bedankt voor uw medewerking.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 51 24 86 69. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html


Gratis tellen en statistieken voor uw website op www.motigo.com