terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nl

map

Nieuwsbrieven van 2011


brug

14 januari 2011
Edvard Munch, beheerst kunstenaar
Koos Sluiter

munchEdvard Munch aanduiden als "beheerst kunstenaar" klinkt dubbelzinnig en dat is ook precies de bedoeling. Munch kennen we vooral door werken zoals "De schreeuw" die een wereld oproepen van angst en vertwijfeling. De kunstenaar lijkt er door beheerst; hij maakte ook een periode van diepe geestelijke ontreddering door. Toch waren er ook andere factoren die Munch hebben beïnvloed in zijn werk als kunstenaar. Hij ging bewust een eigen weg te midden van de Noorse kunstenaars van zijn tijd. Maar zijn horizon was breder dan Noorwegen; hij bezocht Parijs en Berlijn en hij verwerkte de indrukken en ervaringen die hij opdeed in de kennismaking met de moderne stromingen van zijn tijd. In de manier waarop hij dat deed ging hij zeer beheerst te werk. Motieven, technieken en stijlen ontleende hij aan tijdgenoten en hij wist die invloeden op zo’n manier te combineren dat hij al tijdens zijn leven een beeld van zichzelf als kunstenaar wist op te roepen, dat bij een bepaald publiek zeer gewild was. Dit dubbele beeld van Munch komt naar voren uit de presentatie die Koos Sluiter verzorgt op 14 januari 2011.

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducé 4,--


Nieuwe leden

Mevr. J.M. Hottenhuis is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2011

In 2011 op vrijdag: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 15 april, 20 mei en 24 juni.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ledenlijst

Zoals gebruikelijk ontvangt u bij het begin van het nieuwe jaar de ledenlijst. Om (wettelijke) privacyredenen is het verboden deze lijst voor commerciële doelen te gebruiken. Dat is ook de reden dat we op deze lijst geen privéadressen hebben opgenomen. Wij rekenen graag op ieders begrip en medewerking.


Contributienota

Hieronder treft u de contributienota aan met het verzoek tijdig, liefst per ommegaande, te betalen. Zo voorkomt u extra kosten en voor ons extra werk.

logo

CONTRIBUTIENOTA VOOR HET
VERENIGINGSJAAR 2011

€ 28,-- PER GEZIN
€ 18,-- INDIVIDUEEL
Rek.nr ING bank 3 93 08 10 t.n.v. penningmeester SVT, Borne
Uw betaling zie ik graag voor 1 maart tegemoet *).
Hiervoor alvast mijn hartelijke dank.
De penningmeester, H. van Buuren

*) Bij niet tijdige betaling moeten wij u helaas 2 euro administratiekosten in rekening te brengen.
(Opzegging lidmaatschap is slechts mogelijk voor 1 november voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar)
brug

11 februari 2011
Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering.

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Algemene ledenvergaderingen van a. 12 februari 2010 en b. 21 mei
2010
5. Jaarverslag 2010.
6. Financieel verslag 2010 en begroting 2011.
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuwe kascommissie.
9. Benoeming bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn: Hans van Buuren en Henk van Zijl
10. Uitslag Kerstpuzzel
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Na de pauze:

Henk Ottema

Jokkmokks wintermarkt

Tien kilometer boven de poolcirkel in Zweden ligt het plaatsje Jokkmokk. Het is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente met een oppervlakte van 17.735 vierkante kilometer. Sinds 1605 wordt hier elke winter een jaarmarkt gehouden. De Zweedse koning besloot in dat jaar, dat markten op vaste plaatsen en tijden moesten worden gehouden. Hierdoor kreeg hij meer greep op de bevolking in het noorden om belastingen te innen, recht te spreken en het Christendom te verspreiden. Markt in het hartje van de winter had daar zo zijn voordelen. De bevolking, toen nog voornamelijk de Samen (Lappen) waren dan verzameld in hun winterdorpen in de bosgebieden. De bevroren meren en rivieren waren dan ook goed begaanbaar voor de kooplieden, de staatsdienaren en de predikers.

De markt wordt, weer of geen weer, gedurende drie achtereenvolgende dagen, in de open lucht gehouden vanaf de eerste donderdag in februari. Bezoekers komen van heinde en verre. Niet alleen uit de noordelijke streken, maar ook uit verre landen. De koopwaar op de markt varieert van de bij ons ook gebruikelijke sokken tot geweven matjes, bont en met tin geborduurde sieraden. En natuurlijk de hotdogs niet vergeten of renskav med potatismos. Tijdens en rond de markt is er een overvol programma van allerlei activiteiten variërend van rendierraces tot disco voor de jeugd.

Henk en Ans Ottema bezochten deze markt intussen vier keer. Henk zal ons vanavond na de ledenvergadering hierover meer vertellen en laten zien.


Jokkmokks marknad wordt dit jaar (2011) gehouden op 3-4-5 februari 2011 , dus een week vóór de lezing.
Voor meer informatie, foto's, programma enzovoort kunt u terecht op de website:
www.jokkmokk.com
U kunt de opbouw van de markt en het marktgebeuren in het park volgen op de webcamera: www.jokkmokk.com/webcam/parken.asp. Klikt u onder het plaatje op realtid parken dan krijgt u de markt live te zien als er niet teveel kijkers tegelijk zijn.

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducé 4,--
brug

11 maart 2011
Wandelen onder de Noorderzon
Erik Wijn

Scandinavië is niet alleen een vakantiebestemming voor mensen die de drukte van het hectische westen voor een tijdje willen ontvluchten. Door de lengte (Zweden, ong. 1500 km.) van Noord naar Zuid toont het een grote landschapsvariëteit en biedt het de argeloze vakantieganger een grote keuze aan mogelijkheden en afwisseling. Reden waarom Erik en Lies Wijn, in de 35 jaar dat zij naar Denemarken, Zweden, Noorwegen en in wat mindere mate, Finland en IJsland zijn getrokken, nog altijd niet uitgekeken zijn. Een nieuwe stimulans ontstond toen zij, aangestoken door het enthousiasme van anderen, de Scandinavische natuur te voet zijn gaan ontdekken. Aanleiding was een dagwandeling in het gebied van Helagsfjället en Sylarna in Jämtland/Härjedalen, met een wondermooi beeld op het eindeloze en fraaie berglandschap, waar oogverblindend en wit besneeuwde bergtoppen hen lonkten. Daar is het begonnen. Ook zagen zij er enkele goed uitgeruste, met rugzakken bepakte mensen het onbekende en fascinerende berggebied intrekken. Zij namen zich voor om daar zeker terug te keren.
Dat hebben ze gedaan. Het begon voorzichtig met dagtochten. Tijdens de jaren die volgden werden het meerdaagse tochten van hut naar hut. Later namen ze een tent mee die hen nog meer vrijheid bood. Ze liepen onder wisselende omstandigheden, zon en sneeuw, mist en regen, warm en koud, zowel onder als boven de poolcirkel. Alles bij elkaar vele honderden kilometers, met als hoogtepunt Kungsleden in Zweden. Ondanks de wisselende weerscondities hebben ze genoten en afgezien tijdens deze uitstapjes, zodanig dat het nog steeds niet verveelt en ze voor de toekomst nieuwe tochten op hun lijstje hebben staan! Aan de hand van een fotopresentatie laat Erik ons op deze avond zien hoe mooi het daar kan zijn en probeert hij wat over hun ervaringen en belevenissen tijdens deze tochten te vertellen.

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducé 4,--

 


Nieuwe leden

Dhr en mevr. Panneman zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2011 en in 2012

In 2011 op vrijdag 20 mei, 17 juni (Sankt Hans), 16 sept., 14 okt., 11 nov., za 17 dec.(Lucia). In 2012 op vrijdag 13 jan., 10 febr., 9 maart, 13 april, 11 mei, 15 of 22 juni (Sankt Hans).
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Contributienota

Als u de contributie voor 2011 nog niet hebt betaald, wilt u dat dan spoedig doen? Daarmee helpt u ons erg en bespaart u ons onnodige kosten.
Bedankt alvast.
brug

15 april
Scandinaviërs en Friezen in de Vikingtijd
Nelleke IJssennagger

De vikingtijd (late 8e tot vroege 11e eeuw) wordt gezien als periode waarin de Scandinavische piraten de kusten van Europa (en verder) onveilig maakten. De eerste aanvallen van wat bekend zou worden als "vikingen" maakten diepe indruk, zo getuigen de annalen en kronieken.
Hoewel de vikingaanvallen een belangrijk onderdeel van de vikingtijd zijn kent deze periode ook een andere, complexere kant. Contacten tussen Scandinaviërs en andere Europese volken werden intenser, de handel tussen de gebieden werd versterkt en politieke allianties werden gesmeed.
Een van de volken waarmee de Scandinaviërs zowel via aanvallen mee in aanraking kwam als op andere manieren contact hadden waren de inwoners van Frisia. In deze lezing zal Nelleke IJssennagger aan de hand van tekstuele en archeologische bronnen ingaan op welke contacten er tussen Scandinaviërs en Friezen waren.

   
Foto's: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducé 4,--


Website

Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt, zijn de gebruiksmogelijkheden van onze website weer aanzienlijk uitgebreid door onze creatieve webmaster.
Nieuw is de rubriek Nieuwsbrieven-archief. Hierin kunt u gemakkelijk de onderwerpen van lezingen uit het verleden terugvinden.
Nog interessanter is de nieuwe rubriek Bibliotheek.
Nu is het mogelijk dat leden van de SVT de gelegenheid krijgen om op eenvoudige wijze boeken te lenen van andere leden. Zodoende kunnen boeken die misschien al jaren ongebruikt in een boekenkast staan opnieuw plezier en inspiratie bieden aan nieuwe lezers. Als u ook wilt meewerken aan de opbouw van onze bibliotheek kunt u contact opnemen met onze webmaster Leo van Gemert: webmaster@svtwente.nl .
brug

20 mei
Van wie is de Noordpool?
Louwrens Hacquebord

In het Noordpoolgebied voltrekt zich momenteel een van de snelste en meest dramatische klimaatsverandering op aarde. hacquebordEr zijn aanwijzingen dat die veranderingen de komende jaren zullen versnellen en zullen leiden tot enorme verschuivingen op ecologisch, sociaaleconomisch en geopolitiek gebied. De veranderingen in het poolgebied zullen niet alleen gevolgen hebben voor het gebied zelf, maar door hogere temperaturen en stijging van de zeespiegel ook de natuurlijke situatie in de rest van de wereld beïnvloeden. Het lijkt erop dat de verandering in het poolgebied slechts een voorproef is van wat de aarde al geheel te wachten staat.
Dr. Louwrens Hacquebord, hoogleraar Arctische en Antarctische Studies bij het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft dertig jaar onderzoek gedaan naar de veranderingen in het poolgebied en de consequenties daarvan voor het gebied zelf en de menselijke activiteiten daar. Daarnaast vertegenwoordigt hij Nederland bij internationale organisaties als de International Arctic Science Committee, Arctic Monitoring and Assessment Program en de Arctic Climate Impact Asessment, die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek en milieubescherming in het poolgebied. Hij is daardoor betrokken bij en kan uit de eerste hand vertellen over zijn ervaringen met de internationale politiek ten aanzien van de klimaatsverandering in het poolgebied.

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducé 4,--


Nieuwe leden

Harry en Anneke Tuin zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2011 en in 2012

In 2011 op vrijdag: 16 sept, 14 okt, 11 nov en op zaterdag 17 december (Lucia). In 2012 op vrijdag: 13 jan, 10 febr, 9 maart, 13 april, 11 mei, 15 of 22 juni (Sankt Hans).
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Website

De website wordt regelmatig uitgebreid met interessante informatie. Zo is de rubriek "Scandinavië Kort" pas nog uitgebreid met een bijzonder plekje in Zweden.
Er is nu zelfs een begin gemaakt met "Scandinavische Recepten". Van de Lussekatter, Pepparkakor, e.d., die wij zo goed kennen van onze Lucia vieringen, vindt u nu de recepten op onze website.
Heeft u aanvullingen voor deze culinaire rubriek? Mail de webmaster: webmaster@svtwente.nl
Met uw bijdragen wordt de website steeds meer "Het bekijken waard".
Met vriendelijke groeten van de webmaster.
Onze website: http://www.svtwente.nl


Naambordje

Heeft u nog niet een naambordje en zou u er wel een willen hebben?
U kunt er eentje bestellen bij de “receptie” voor € 2,00 .
Geef dan meteen even op hoe u de naam op de badge wilt hebben.


Sankt Hans

Het bestuur heeft besloten om de bijeenkomst van de Sankt Hansviering op 17 juni te laten vervallen.
Via de peiling per e-mail is gebleken dat er dan veel leden afwezig zijn wegens vakantie en dat er volstrekt onvoldoende toezeggingen zijn van leden die aangaven wel aanwezig te zullen zijn.
Om onnodige kosten te voorkomen moest de knoop tijdig worden doorgehakt. Daarom zal dit jaar de Sankt Hansviering dus helaas niet doorgaan.
brug

16 september
Wandelen in Zweden
Karel en Tilly Jansen

Wandelen in Zweden is de titel van de fotoserie die Tilly en Karel Jansen voor ons hebben gemaakt.

Tijdens hun vakanties in Zweden zoeken zij voortdurend naar mooie wandelingen. Zo hebben zij er al veel gevonden en natuurlijk ook gelopen. Van de onderweg gemaakte foto's hebben zij nu een fotoshow gemaakt. Met passende Zweedse muziek worden de beelden nog mooier. Wandel mee en doe ideeën op voor uw vakantie in Zweden.

De wandelingen zijn alle in een dag of een dagdeel gelopen en variëren in lengte van enkele kilometers tot 18 kilometer.

Informatie over de wandelingen vinden Tilly en Karel overal. Thuis speuren zij al in allerlei gidsen en eenmaal in Zweden zijn bezoeken aan een Turistbyrå heel vaak succesvol.

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducé 4,--


Nieuwe leden

-- Mevrouw J. (Cobie) Sipkema-Gremberghen

-- Mevrouw A.B. (Anne) Wissel

Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2011 en in 2012

In 2011 op vrijdag: 16 sept, 14 okt, 11 nov en op zaterdag 17 december (Lucia). In 2012 op vrijdag: 13 jan, 10 febr, 9 maart, 13 april, 11 mei, 15 of 22 juni (Sankt Hans).
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Website

Zijn wij met de website op de goede weg? 
Deze vraag is U al gesteld in de e-mail, waarmee U deze nieuwsbrief ontving. Het bestuur wil n.l. graag weten hoe de website door de leden wordt ontvangen.
De website kan altijd verbeterd worden, maar de vraag is waar de leden de meeste belangstelling voor hebben. Mogelijk zijn er onderwerpen die uitbreiding behoeven of onderwerpen die misschien kunnen vervallen. Wij willen graag Uw mening weten.
Als U op de link klikt, krijgt U een (anoniem) vragenformulier. Vult U s.v.p. ten minste in hoe vaak U de website bezoekt. Vragen waar U geen mening over heeft of niet wilt beantwoorden, slaat U gewoon over.
De webmaster krijgt de ingevulde formulieren binnen. In de volgende nieuwsbrief zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden.
Hartelijk dank voor Uw medewerking.
Klik op onderstaande link of kopier de link in de adresbalk van Uw browser:

http://www.svtwente.nl/formulier/vragenaanleden/website_enquete.html
brug

14 oktober
Hans Christiaan Andersen als reiziger
Anders Bay

Kent men zijn sprookjes niet, dan kent men wel de man erachter: Hans Christian Andersen (1805-1875). De arme zoon van een schoenmaker en een wasvrouw, die op 14-jarige leeftijd zijn geboortestad, Odense op Funen, verliet om beroemd te worden. Dat lukte inderdaad, maar eerst moest hij veel verdriet meemaken voordat hij een "superstar" werd die op bezoek kwam bij koningen en beroemde en rijke mensen, terwijl hij nooit vergat uit welk erbarmelijk milieu hij kwam. Het klinkt niet alleen als een sprookje, dat was het ook, en dat wist Andersen zelf al, want zo begint hij zijn memoires: "Mijn leven is een mooi sprookje".

In 2005 werd Andersen 200 jaar oud en dat werd niet alleen in Denemarken gevierd, maar in heel Europa, ja over de hele wereld. Andersen hield zeker van Denemarken, maar hij reisde ook door heel Europa (en nog verder): meer dan dertig keer verliet hij Denemarken om iets nieuws te beleven in de grote wereld en om inspiratie op te doen en stof te verzamelen voor zijn sprookjes en verhalen.

Wanneer Andersen op reis was, gebeurde het vaker dat hij achteraf zijn belevenissen in de vorm van boeken uitgaf en zo ontstonden zijn persoonlijke reisboeken, die je zowel als romans als ook journalistieke reportages kunt lezen.

In de lezing ligt de nadruk op Andersen als schrijver voor zowel kinderen en volwassenen en als reiziger en verslaglegger van zijn reizen. En omdat Andersen drie keer in Nederland was, komt de relatie van Andersen met Nederland ook aan bod.

De beroemde Deen hield zeker van reizen en heeft het zelf zeer treffend uitgedrukt: "Reizen is leven".

postzegel

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--
brug

vrijdag 11 november 2011

De Edda

Alice Woutersen-van Weerden

Odin, Thor, Frey en Freya. Het zijn allemaal goden die belangrijk waren voor de voorvaderen van de Vikingen.
Dankzij de IJslanders zijn de verhalen schriftelijk bewaard gebleven.
Deze mythologie van Noord Europa is fascinerend en behoort tot oorsprong van de wortels van de Europese cultuur.
Het vertelt in beeldentaal hoe de goden of asen gewerkt hebben aan het ontstaan en de ontwikkeling van de mens.
Deze mens werd Yggdrasil genoemd, de Ik-drager. In het hele proces van ontwikkeling speelde ook het kwaad, in de figuur van Loki, een rol.
Wilt U meer weten? Kom dan naar de lezing op 11 november.

edda

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducé 4,--


Badges/naambordjes

Velen hebben al een naambordje van de vereniging en het bestuur zou graag zien dat deze bordjes ook worden gedragen tijdens de bijeenkomsten. De oudgedienden kennen elkaar natuurlijk wel, maar voor de nieuwkomers is zo'n bordje een mooie manier om de anderen te leren kennen. Heeft u nog geen bordje, bestel er dan eentje bij de entree ad € 2,-. Geef dan meteen even op welke voor-, achter- en/of meisjesnaam u op het bordje wenst.


E-mailadressen

Van de meeste leden van onze vereniging zijn de e-mailadressen bij het bestuur bekend. Dat is erg gemakkelijk, zo kunnen we iedereen als dat nodig is snel bereiken en informeren. Ook voor het rondsturen van de nieuwsbrieven is dat veel eenvoudiger en goedkoper dan wanneer wij de nieuwsbrieven per post moeten verzenden. Toch hebben we niet van iedereen een e-mailadres.

Wanneer u wel een e-mailadres hebt zonder dat dat bij ons bekend is, zodat u de nieuwsbrieven nog per post ontvangt, willen we u als bestuur nadrukkelijk vragen om te overwegen om ons uw e-mailadres te geven.


Volgende bijeenkomsten in 2012

In 2012 op vrijdag: 13 jan, 10 febr, 9 maart, 13 april, 11 mei, 15 of 22 juni (Sankt Hans).
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Website nieuws

" www.svtwente.nl " , het bekijken waard!!!

Steeds wordt de website actueel gehouden door onze webmaster. Er is weer een aantal nieuwe onderwerpen aan de website toegevoegd.
Kijk maar eens op de home-pagina en dan naar "Actueel".
Via de pagina "Links" komt u o.a. meer te weten over Scandinavische folklorekostuums en over het Duo NoordWest, dat tijdens de Luciaviering bij ons zal optreden.
Op de pagina "Foto's" zijn veel nieuwe foto's van evenementen te bewonderen.
Tenslotte is er op de pagina "Taallessen" een overzicht te zien van cursussen in Scandinavische talen hier in de buurt.
brug

Zaterdag 17 december 2011

LUCIA - VIERING

U ziet het, de laatste bijeenkomst van het jaar staat al weer op de agenda. De traditionele Lucia-viering met lussekatter en pepparkakor. Natuurlijk met de tåg en de glögg, de kerstboom en het verhaal voor de kinderen.
We gaan de zaal weer versieren met groene slingers en maken er als vanouds een gezellige en sfeervolle bijeenkomst van.

Dit jaar zorgt het duo Noord -West (Els Doekes en Thomas Steenweg) voor de muziek. Zie ook onze website.

De kosten voor deelname aan de Luciaviering bedragen € 5,- per volwassene en € 3,- per kind tot 12 jaar, bij binnenkomst te voldoen. Voor alle duidelijkheid: deze bedragen gelden deze avond ook voor gasten/introducé's.

Kinderen die graag mee willen lopen in de tåg kunnen zich tot 13 december melden bij Karin Ebbens tel. (074) 266 44 75. Zij hebben dan gratis entree. Hierbij doen wij een oproep aan onze leden om na te gaan of hun (klein)kinderen willen meedoen. Informatie over de tåg is te krijgen bij Karen Ebbens.

Aanmelden voor deelname aan de Lucia-bijeenkomst, uiterlijk 12 december, is gewenst om te bepalen voor hoeveel personen er moet worden ingekocht en gebakken.
Aanmelden bij secretaris Sip Tol tel. 0546-810011 of email svtwente@xs4all.nl .
Wij wensen u nu alvast een plezierige avond, waarvoor wij u van harte welkom heten.

De opening is om 19.00 uur en de afsluiting is om ongeveer 21.30 uur.

 

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 19.00 uur, zaal open 18.30 uur.
logo

terug naar Archief