terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nl

map

Nieuwsbrieven van 2012


brug

vrijdag 13 januari 2012

Arctica/Antarctica

Rob Reijnen

De natuurfotograaf Rob Reijnen gaat ons meenemen op reis naar een aantal heel koude plekken op onze aardbol t.w. Antarctica, speciaal om daar een bezoek te brengen aan de keizerpinguïns. Verder gaan we naar South Georgia en daarna naar de andere zijde van onze planeet t.w. Hokkaido (Japan), Alaska, Spitsbergen, Canada, Varanger (Noorwegen) uiteraard steeds in de winter. Hoe dit eruit gaat zien toont Rob ons graag op deze avond .

In september 2011 is zijn nieuwe boek uitgekomen, wat hij samen met Jan Vermeer heeft gemaakt, getiteld: “Inspired by nature”. Dit boek neemt hij mee en is voor hen die hierin geInteresseerd zijn te koop voor 35 euro. Het boek is niet in de reguliere boekhandel te koop omdat het als een B to B boek wordt uitgegeven.

Indien men nadere info wil over de spreker , dan staat zijn biografie op zijn website: www.robreijnennatuurfotografie.nl .

rob

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Kerstpuzzel

De webmaster heeft weer een kerstpuzzel op de website gezet. Met deze puzzel kunt u uw kennis over Scandinavië testen. Doet u mee? U kunt tot 1 februari inzenden. De uitslag en de winnaar worden op 10 februari bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering.


Volgende bijeenkomsten in 2012

10 febr, 9 maart, 13 april, 11 mei, 15 of 22 juni (Sankt Hans).
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Contributienota

Hieronder treft u de contributienota aan met het verzoek tijdig, liefst per ommegaande, te betalen. Zo voorkomt u extra kosten en voor ons extra werk.

logo

CONTRIBUTIENOTA VOOR HET
VERENIGINGSJAAR 2012

€ 28,-- PER GEZIN
€ 18,-- INDIVIDUEEL
Rek.nr ING bank 3 93 08 10
t.n.v. SCANDINAV VER TWENTE HENGELO OV
Ook uw betaling zie ik graag vóór 1 maart tegemoet *).
Hiervoor alvast mijn hartelijke dank.
De penningmeester, H. van Buuren

*) Bij niet tijdige betaling moeten wij u helaas 2 euro administratiekosten in rekening te brengen.
(Opzegging lidmaatschap is slechts mogelijk vóór 1 november voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar)


Ledenlijst

Zoals gebruikelijk ontvangt u bij het begin van het nieuwe jaar de ledenlijst. Om (wettelijke) privacyreden is het verboden deze lijst voor commerciële doelen te gebruiken. Dat is ook de reden dat we op deze lijst geen privé-adressen hebben opgenomen. Wij rekenen graag op ieders begrip en medewerking.
brug

vrijdag 10 februari 2012

Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering om 20.00 uur

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen agenda en mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Notulen Algemene ledenvergaderingen van 11 februari 2011.

5. Jaarverslag 2011(als bijlage toegevoegd).

6. Financieel verslag 2011 en begroting 2012.

7. Verslag kascommissie.

8. Benoeming nieuwe kascommissie.

9. Benoeming bestuursleden.

Aftredend en herkiesbaar zijn Arie Willigenburg en Inge van Gemert. We stellen u voor om Arie en Inge te herbenoemen.

Aftredend en niet herkiesbaar is André van Zijl. Wij stellen u graag voor om Leo van Gemert in de ontstane vacature te benoemen. Leo heeft zich reeds onmisbaar gemaakt als webmaster en opname in het bestuur lijkt een logische stap in de richting van efficiëntere coördinatie van bestuursactiviteiten.

Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, mits die ondersteund worden door minstens tien leden en voorzien van een verklaring, waaruit blijkt dat de tegenkandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.

10. Uitreiking prijs Kerstpuzzel.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Na de Pauze:

Een zomercursus in de Höga Kusten

Bob Verschoor

Afgelopen zomer heeft Bob deelgenomen aan een zomercursus in de Höga Kusten in Zweden. Het doel van deze cursus was een kennismaking met de streek in Ångermanland, de Höga Kusten in het bijzonder, haar cultuur, natuur en geologie. De Höga Kusten is zeer interessant, omdat het land uit de zee omhoog komt, nog steeds met ongeveer een centimeter per jaar, wat voor de geologie enorm snel is.
De zomercursus werd georganiseerd door de Hola Folkshogskola en duurde vijf dagen. Met dagelijkse excursies heeft hij de streek leren kennen. De cursus was geheel in het Zweeds.
In de lezing wil hij een beeld geven van de Höga Kusten, en daarnaast wat vertellen over Folkshogskolar in Zweden en de mogelijkheden om er een zomercursus te volgen.

verschoor

verschoor

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--
brug

vrijdag 9 maart 2012

Scandinavische componisten en hun muziek

Wouter Schmidt

Wouter Schmidt studeerde viool en altviool aan de Conservatoria van Amsterdam en Rotterdam en combineert zijn freelance muzikale werkzaamheden in de Nederlandse Symfonieorkesten en in kamermuziekverband met het opzetten, organiseren en (bege)leiden van reizen voor verschillende reisorganisaties. Daarnaast schrijft en houdt hij muzikale toelichtingen, geeft muziekcursussen en houdt lezingen. Wouter heeft een grote passie voor de Scandinavische landen en was er veelvuldig te gast als toerist, maar tegenwoordig ook meerdere keren per jaar als reisleider. Aan de hand van enkele mooie muziekfragmenten zal Wouter voor u voor de pauze het een en ander vertellen over de Hardanger viool en de Noorse componisten Ole Bull en Edvard Grieg - de componist van ondermeer de toneelstuk bij Ibsen’s Peer Gynt en prachtige liederen - en na de pauze over Finland’s grote muziekdichter Jean Sibelius, die eveneens schitterende liederen en het indrukwekkende orkestwerk Finlandia componeerde.

 

sibelius

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--
brug

vrijdag 13 april

Scandinavisch Design

Rik Goedman

Rik Goedman zal ons wat vertellen over het Scandinavisch meubeldesign. Vragen die zich opdringen zijn dan:

- Is design voor iedereen of alleen voor een enkeling?

- Bestaat er een “Scandinavisch Design”?

Hij zal ingaan op de kenmerken en de achtergronden van het ontwerpen en de fabricage van Scandinavische meubelen.

stoelen

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Nieuwe leden

Tally van der Zwaag is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2012

13 april, 11 mei, 15juni (Sankt Hans), 14 september 12 oktober, 9 november, za 15 december.

In 2013: 11januari, 8 februari, 8 maart, 12 april en 17 mei.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Contributienota 2012

Indien u de contributie voor 2012 nog niet hebt voldaan, wilt u dat dan per ommegaande doen? Bedankt alvast.
brug

vrijdag 11 mei 2012

Altijd Noorwegen

Gerrit Jan Zwier

Noorwegen is een oude liefde van Gerrit Jan Zwier sinds hij het, liftend langs de eindeloze kust en door het Lapse binnenland, ontdekte. In Altijd Noorwegen verkent hij de landschappen, eilanden en uithoeken van zuid naar noord, vaak te voet, maar ook met de auto en per schip. Onderweg bezint hij zich op de Noorse volksaard -- al eeuwenlang bewonderen Nederlanders de taaiheid en wilskracht van de Noren die zich in een woeste natuur wisten te handhaven --, het “noordelijk gevoel” en de lokroep van het noorden.

Het blijft wonderbaarlijk dat de misdaadliteratuur hier tot bloei kwam, in de talloze vredige provinciestadjes waar in werkelijkheid de diefstal van een skistok al een sensatie zou zijn. Niets ligt voor de hand in een land waarvan de bewoners een “romantisch hart” en een “koele geest” zouden hebben.

Gerrit Jan Zwier is antropoloog en geograaf, gespecialiseerd in noordelijke gebieden.

Hij is onder meer de auteur van Het noordelijk gevoel, De knoop van IJsland en Altijd Lapland.

Gerrit Jan Zwier

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--
brug

Vrijdag 15 juni 2012

Sankt Hansviering
vlag denemarken

Locatie: IJsbaan, Het Hag 4, Zenderen

Aanvang: 19.00 uur

Ook dit jaar zal de viering van Sankt Hans weer plaats vinden in Zenderen bij de ijsbaan. De muziek zal verzorgd worden door Anneke Goudkuil. Zij zal met haar trekharmonica Deense volksmuziek ten gehore brengen.

Zoals gebruikelijk zullen de hapjes en drankjes niet ontbreken, zoals u bij de viering van Sankt Hans van ons gewend bent.

Graag horen we tijdig van te voren op hoeveel gasten we mogen rekenen, dit in verband met de organisatie en inkoop van de etenswaren.

De toegangsprijs is voor volwassenen € 5,00 en voor kinderen tot 12 jaar € 3,00, graag ter plaatse te voldoen.

 

Om te kunnen beoordelen of er voldoende belangstelling is om de viering door te laten gaan, willen we graag vroegtijdig weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn.

Daarom vragen wij u, als u van plan bent om te komen, om u zo snel mogelijk aan te melden, uiterlijk voor 10 mei 2012, bij de secretaris Sip Tol.

Via onderstaande link kunt u zich direct opgeven:

http://www.svtwente.nl/formulier/vragenaanleden/vraag_SanktHans.html


Volgende bijeenkomsten in 2012

14 september 12 oktober, 9 november, za 15 december.

In 2013: 11januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei en 14 of 21 juni.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Programmasuggesties

Het bestuur is altijd blij met ideeën en wensen van de leden voor het programma. Als u tips hebt over een spreker of over een onderwerp, laat het ons weten!


Website

In de "AGENDA" van de website vindt U behalve ons eigen programma, ook diverse Scandinavische evenementen.  U vindt er uitnodigingen van zusterverenigingen maar ook Scandinavische kunst en cultuur (muziek, musea, tentoonstellingen, literatuur, evenementen, Scandinavische markten, enz.) waar U de komende tijd van kunt genieten. Bezoek daarom regelmatig deze AGENDA en mis niets!
Is er bij U in de buurt "iets Scandinavisch" te beleven? Meldt het s.v.p. de webmaster. Geïnteresseerde clubgenoten zijn er U dankbaar voor.
De rubriek "Scandinavië Kort" is weer uitgebreid met interessante plekken van ons geliefd Scandinavië.
De website wordt steeds meer "het bekijken waard".
Adres: www.svtwente.nl
brug

Vrijdag 14 september 2012

Groenlandse taalpolitiek -- strijd tussen Groenlands en Deens

Niels Rambags

In Groenland wordt zowel Groenlands als Deens gesproken. Groenland heeft als onderdeel van het Deense Koninkrijk de afgelopen decennia steeds meer zelfbestuur gekregen (en in een referendum in 2009 aangegeven nog meer zelfbestuur te willen) en heeft daardoor ook steeds meer een eigen taalpolitiek kunnen voeren. Deze taalpolitiek van de afgelopen decennia conflicteert echter nogal eens met de taalsituatie van de verschillende inwoners in Groenland. In deze lezing wordt er uitgebreid stilgestaan bij de taalpolitiek en de taalsituatie in Groenland en hoe die tot stand is gekomen. Daarnaast zal er ter inleiding een algemeen beeld geschetst worden van de sociaal-economische situatie van Groenland, aangevuld met beeldmateriaal, gemaakt in de zomer van 2010.

Niels Rambags (1976) behaalde in 2000 zijn doctoraaldiploma Sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht met een afstudeerscriptie over de Færøer, waarover hij al eerder een lezing heeft gegeven voor verschillende Scandinavische Verenigingen in Nederland. Naast zijn werk als Studieadviseur bij de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij Scandinavische talen en culturen (hoofdtaal Deens) en behaalde in 2011 zijn bachelordiploma met een afstudeerscriptie over Groenlandse taalpolitiek.

vlaggen         verkeersbord

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Volgende bijeenkomsten in 2012

12 oktober, 9 november, za 15 december.

In 2013: 11januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei en 15 of 22 juni.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.
brug

vrijdag 12 oktober 2012

Omfietskunst

Koos Sluiter

Wijnkenner Nikolaas Klei introduceerde het begrip ‘omfietswijn’ voor een wijn waarvoor het loont om even om te fietsen. Afgelopen zomer ontdekten we in Zuid-Jutland ‘omfietskunst’: kunst waarvoor je van de doorgaande route afwijkt omdat het loont extra tijd en kilometers te investeren. De kunst diende zich aan toen we vanwege het slechte weer na een verblijf in Ribe er van afzagen om door te gaan naar Skagen; we gingen terug, naar Tønder. In Ribe hadden we de domkerk bezichtigt die vooral bekend is vanwege de moderne kunst in het koor van de kerk: schilderingen, glas-in-loodramen en mozaïeken van de hand van Carl-Henning Pedersen. Verder is de kerk overigens ook een bezichtiging waard, net als de Catharinakerk en het kunstmuseum met vooral kunst uit de 19e eeuw. Vanuit Ribe is Herning, waar een museum aan het kleurrijke werk van Pedersen is gewijd, niet meer zo ver: het gebouw alleen al is bijzonder. Bovendien is naast het museum een beeldentuin met moderne kunst te zien. Vanuit Ribe ging het richting Tønder. Je komt dan langs de abdijkerk van Løgumkloster waar religieuze kunst van grote schoonheid is te vinden. In Tønder en het vlakbij gelegen Møgeltønder zijn protestantse kerken te vinden waarvan de interieurs onwaarschijnlijk rijk beschilderd zijn. De reliëfs en het houtsnijwerk van de altaren zijn een lust voor het oog. Tønder heeft naast het streekmuseum een bijzonder museum in een voormalige watertoren met werk van meubelontwerper Hans Wegner. Net even ten zuiden van de Deens-Duitse grens vind je in Seebüll het Emil Nolde-museum. Het museum ligt echt ‘weg van de snelweg’: je begint daar te begrijpen waarom Nolde zo aan zijn geboortegrond verknocht was. Opnieuw een belevenis. Vanaf Flensburg ‘omfietsen’ naar het westen en je hebt 200 km omfietskunst.

omfietskunst
Pedersen-museum in Herning

kerk ribe
Domkerk in Ribe

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--
brug

vrijdag 9 november 2012

Peer Gynt

Jannie Jensma-Dijkema

Peer Gynt is geschreven door Henrik Ibsen, de grootste toneelschrijver van Noorwegen. Hij schreef het in 1867 als een groot lyrisch gedicht. Pas later werkte hij het om tot een toneelstuk, een liefdeskomedie. Tot op de dag van vandaag wordt het in vele talen en bewerkingen op toneel gezet.

Peer Gynt is op zoek naar zichzelf. Voortdurend denkt hij dat hij helemaal zichzelf is, zich niet bewust van het feit dat hij een rol speelt. In het stuk zien we hem in allerlei rollen opereren. Ondertussen gaat het om de vraag: wie ben ik? Het verhaal is de ontwikkelingsgang van Peer Gynt. Helemaal aan het eind vindt hij zichzelf dankzij Solveig – zij heeft altijd geweten wie hij eigenlijk is.

Op de ‘Peer Gynt-avond’ krijgt u het verhaal van Peer te horen – samengevat en in fragmenten voorgelezen. Ter inleiding hoort u iets over Ibsen en zijn plaats in de Noorse letterkunde.

ibsen en grieg


Henrik Ibsen (L) en Edvard Grieg (R)

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Nieuwe leden

Mieke Onis is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2013

11januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei en 21 juni.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.
brug

Zaterdag 15 december 2012

Lucia Viering

U ziet het, de laatste bijeenkomst van het jaar staat al weer op de agenda. De traditionele Lucia-viering met lussekatter en pepparkakor. Natuurlijk met de tåg en de glögg, de kerstboom en het verhaal voor de kinderen.

We gaan de zaal weer versieren met groene slingers en maken er als vanouds een gezellige en sfeervolle bijeenkomst van.lucia

Dit jaar zorgt Anneke Goudkuil voor de muziek. Ze zal Zweedse volksmuziek ten gehore brengen.

De kosten voor deelname aan de Luciaviering bedragen € 5,- per volwassene en € 3,- per kind tot 12 jaar, bij binnenkomst te voldoen. Voor alle duidelijkheid: deze bedragen gelden deze avond ook voor gasten/introducés.

Kinderen die graag mee willen lopen in de tåg kunnen zich tot 13 december melden bij Karin Ebbens tel. (074) 266 44 75. Zij hebben dan gratis entree. Hierbij doen wij een oproep aan onze leden om na te gaan of hun (klein)kinderen willen meedoen. Informatie over de tåg is te krijgen bij Karen Ebbens.

Aanmelden voor deelname aan de Lucia-bijeenkomst, uiterlijk 10 december, is gewenst om te bepalen voor hoeveel personen er moet worden ingekocht en gebakken.

luciaAanmelden bij secretaris Sip Tol tel. 0546-810011 of email svtwente@xs4all.nl .

Wij wensen u nu alvast een plezierige avond, waarvoor wij u van harte welkom heten.

De opening is om 19.00 uur en de afsluiting is om ongeveer 21.30 uur.

 

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 19.00 uur, zaal open 18.30 uur.
Entree: zie hierboven


Website nieuws

In de rubriek "Scandinavië Kort" is bij de laatste toevoeging een Nederlandse vertaling gegeven van het Noorse liedje "Mitt Lille Land". Klikt u maar op:
http://www.svtwente.nl/scankort_noorwegen_bijeenkomsten.html
Deze vertaling is door de vertaalmachine van Google gemaakt. Het resultaat is (uiteraard) een slechte vertaling.  Deze begint bijvoorbeeld met:
Mijn kleine land, Een kleine plaats, een handvol van de vrede weggegooid tussen de vlakte en de fjorden
Dit kunt u veel beter vertalen! De vrede gooien wij zeker NIET weg! Wilt u dit prachtige liedje vertalen in goed Nederlands? Mail de webmaster (webmaster@svtwente.nl)!

In de Agenda vindt u niet alleen ons eigen programma, maar ook evenementen in binnen en buitenland. Heeft u tips, die u de clubleden niet wilt onthouden, geef ze dan door aan de webmaster (denk b.v. aan Scandinavische markten, literaire bijeenkomsten, muziekoptredens, toneel, tentoonstellingen, enz. enz).

Lekker onderuit gezakt, met een mooi/spannend Scandinavisch boek! Gezellig bij de warme kachel! Zo heeft ieder jaargetijde zijn charme. 
Weet u het nog? U heeft de beschikking over een gigantische en unieke Scandinavische bibliotheek! Kijk maar eens op 
http://www.svtwente.nl/boeken.html

Er komt weer een kerstpuzzel! Houdt de website in de gaten!
logo

terug naar Archief