terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nl

map

Nieuwsbrieven van 2013


brug

vrijdag 11 januari 2013

Bergslagen, de bakermat van de Zweedse ijzerindustrie

Bob Verschoor

Al in de middeleeuwen werden er in midden Zweden ijzererts en andere metalen gevonden. Rondom deze vindplaatsen heeft de Zweedse ijzerindustrie zich in de 17de en 18de eeuw ontwikkeld tot een vooraanstaande metaalindustrie in Europa. Deze streek heeft de naam Bergslagen gekregen en omvat vooral Västmanland, zuidelijk Dalarna en oostelijk Värmland.

In de presentatie zal eerst een beeld worden gegeven van hoe deze ontwikkeling plaats vond, aan de hand van wat er nu nog zichtbaar is van deze vroege industrie.

Na de pauze komt de ontwikkeling van het transport van de industrieproducten ter sprake. Hierin speelt het in 1795 geopende Strömsholms kanaal een belangrijke rol. Dit kanaal heeft tegenwoordig zomers een grote aantrekkingskracht op de pleziervaart.

bergslagen

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Kerstpuzzel

De webmaster heeft weer een kerstpuzzel op de website gezet.


Contributie nota

Hieronder treft u de contributienota aan met het verzoek om tijdig, liefst per ommegaande, te betalen. Zo voorkomt u extra kosten en bespaart u ons extra werk.

contributie


Volgende bijeenkomsten in 2013

8 februari, 08 maart, 12 april, 17 mei en 21 juni

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ledenlijst

Dit keer wordt u de ledenlijst 2013 afzonderlijk per e-mail toegezonden.
brug

vrijdag 8 februari 2013

Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering om 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening.

  2. Vaststellen agenda en mededelingen.

  3. Ingekomen stukken.

  4. Notulen Algemene ledenvergaderingen van 10 februari 2012.

  5. Jaarverslag 2012(als bijlage toegevoegd).

  6. Financieel verslag 2012 en begroting 2013.

  7. Verslag kascommissie.

  8. Benoeming nieuwe kascommissie.

  9. Benoeming bestuursleden.

Aftredend en herkiesbaar zijn Sip Tol en Bouke Wouda. We stellen u voor om Sip en Bouke te herbenoemen.

Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, mits die ondersteund worden door minstens tien leden en voorzien van een verklaring, waaruit blijkt dat de tegenkandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.

10. Uitreiking prijs Kerstpuzzel.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Na de pauze:

Zweedse Troubadours

Tilly en Karel Jansen

Na vorige presentaties van Tilly en Karel kregen zij nogal wat vragen en opmerkingen over de muziek die ze als begeleiding bij foto’s hadden gebruikt. Dit heeft bij hen het idee laten ontstaan om een keer wat meer met Zweedse muziek te ‘doen’.

Alleen luisteren naar muziek kan wel heel aangenaam zijn, maar voor een verenigingsavond is dat niet zo geschikt. Daarom kozen zij als thema: “Zweedse Troubadours”.

Er zijn vele Zweedse zangers en zangeressen die onder het begrip troubadour kunnen vallen. Dat maakte de keuze ruim, maar niet eenvoudig. Ze kozen er enkele uit die onderling enigszins met elkaar verbonden zijn. Van deze zangers en zangeressen gaan zij ons wat vertellen en natuurlijk ook wat laten horen.

Als zij thuis naar de muziek luisteren komen zij vaak in een plezierige stemming en ze hopen dat het publiek op deze avond ook de zelfde ervaring beleeft.

troubadour

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Contributienota

Als u de contributienota voor 2013 nog niet hebt betaald, wilt u dat dan spoedig doen?

Daarmee helpt u ons erg en bespaart u ons (en uzelf) onnodige kosten.

Bedankt alvast.


Volgende bijeenkomsten in 2013

8 februari, 08 maart, 12 april, 17 mei en 21 juni

Natuurlijk alles onder voorbehoud.
brug

8 maart 2013

Op weg naar IJsland

Baski (Bjarni Ketilsson)

baski

Op weg naar IJsland

Een lezing over IJsland en de IJslanders.

Het land en haar gewoontes verteld door Bjarni Skúli Ketilsson, IJslander in hart en ziel

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Nieuwe leden

Agnes Hobbelink is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Aanbieding van noorse boeken

Jan Knol zal deze avond weer noorse boeken ter verkoop meenemen. Hij zal ze in de pauze neerleggen in de zaal en voor een vrijwillige bijdrage (die ten goede komt aan de verenigingskas) kunt u de nieuwe eigenaar worden van een aantal interessante boeken.


Volgende bijeenkomsten in 2013

12 april, 17 mei,  21 juni (officieus), 13 september, 11 oktober , 8 november en 14 december (Luciaviering).

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Contributienota

Als u de contributienota voor 2013 nog niet betaald hebt, hebt u nog tot 1 maart de kans om het zonder extra kosten te doen. Per gezin € 28, individueel € 18, op reknr: 3930810 t.n.v. Scandinavische Vereniging Twente.


Per Gynt

Op vrijdag 1 maart 2013 om 20.00 uur speelt het Zuidelijk Toneel in het Rabotheater in Hengelo Henrik Ibsens toneelklassieker “Peer Gynt”. De toegangsprijs is € 19,20.


Nieuwe Media

Sinds heden is de Scandinavische Vereniging Twente te volgen op Facebook en Twitter.  icon          icon
brug

12 april 2013

Finland, onbekende partner in het Noorden

Klaas Hoogenboezem

akseli

Finland, land van de 1000 meren. Veel meer zijn het er natuurlijk, maar hoe zijn ze ontstaan?
Wat betekentnt SF als nationaliteitskenteken op de auto's? Tot ver in de jaren 60 van de vorige eeuw antwoordden de Finnen op die vraag: Sovjet Finland. Wat bedoelden ze daar dan mee?
Waarom konden de Russen dus kennelijk zoveel invloed uitoefen op het politieke en economische leven van Finland?
Hoe komt het dat zoveel Finnen in het zuiden Zweeds spreken?
Hoe heeft de Romantiek het zoeken naar een eigen Finse cultuur beinvloed?
Wat is de Kalevala? Waarom is het absoluut noodzakelijk dit volksepos te kennen als je iets van de Finse cultuur wilt begrijpen?
Waarom heeft Finland als enig Scandinavisch land wel de euro?
Wat betekent Sisu en hoe werkt dit zelfs door in het streven het begrotingstekort zo laag mogelijk te houden?
Hoe komt het dat de Ålandeilanden een autonoom gebied binnen de Finse staat zijn geworden?

Veel vragen waarop u tijdens deze lezing een antwoord kunt verwachten.

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Volgende bijeenkomsten in 2013

17 mei,  21 juni (officieuze Sankt Hansviering), 13 september, 11 oktober , 8 november en 14 december (Luciaviering).

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


35 jaar Scandinavische Vereniging Twente

Op 17 mei vieren we dat onze vereniging 35 jaar geleden is opgericht. Deze keer heeft de viering een sober karakter en vindt die plaats tijdens een reguliere bijeenkomst. De avond is voor belangstellende niet-leden ook interessant, dus kijk goed rond in uw omgeving of u geïnteresseerden kunt verleiden om een keer te komen.


Nieuwe Media

Waarom Facebook en Twitter?  .     icon          icon

Misschien vraagt U zich af waarom wij zo nodig op Facebook en Twitter moeten? Het antwoord is simpel. Wij willen zoveel mogelijk mensen laten weten dat wij bestaan. Met de hulp van deze moderne communicatiemiddelen hopen wij nog meer mensen enthousiast te maken om lid te worden van onze vereniging.

Hoe Facebook en Twitter voor onze vereniging werkt, kunt U lezen op onze website:  http://www.svtwente.nl/verhalen_internet_facebooktwitter.html

 
brug

vrijdag 17 mei 2013

Op reis door de fascinerende natuur van Noorwegen

Fred Geers

Op vrijdag 17 mei, de nationale feestdag van Noorwegen, neemt auteur Fred Geers van de Dominicus Reisgids Noorwegen de bezoekers mee naar de overweldigende natuur van dit noordelijke land. Het wordt een reis door een boeiende reeks landschappen van zandstranden tot ongekende hoogtes van rotsen en gletsjers. We maken kennis met een bonte verzameling van flora en fauna. De reis gaat door diverse provincies van het land dat tienmaal groter is dan Nederland.

noorwegen

Op de tochten door de diverse landschappen krijgt de bezoeker een beeld van het land vanaf zeeniveau tot de hoogste bergen van het land. Onderweg steeds de blik gericht niet alleen op het landschap, maar ook op alles wat leeft in de natuur. Voor een deel speelt dit zich beneden de boomgrens af, maar soms ook daarboven.

In het langgerekte Noorwegen gaat de tocht ook over de poolcirkel waar de zon 24 uur zijn kracht en inwerking heeft op plant, mens en dier. Behalve de natuur krijgt ook het trekken door de natuur met wisselende omstandigheden en klimaatsverschillen uitgebreid de aandacht in de vorm van tips over kleding en uitrusting.

Deze presentatie met de reis door de natuur en landschappen is het resultaat van vele jaren trekken door heel Noorwegen van zuid tot noord inclusief het bijbehorende Spitsbergen.


Viering 35-jarig bestaan Scandinavische Vereniging Twente

Op 18-01-1978 werd de SVT opgericht. Dat feit willen we herdenken tijdens de bijeenkomst van 17 mei 2013. Voorafgaande aan de lezing van Fred Geers zal de voorzitter stilstaan bij deze heuglijke gebeurtenis.

De zaal is dan ook op 17 mei open vanaf 19.00 uur! Er wordt vanaf 19.15 uur koffie en/of thee met een traktatie aangeboden door het bestuur. Ook de thee en de koffie in de pauze zijn gratis, de overige consumpties zijn voor eigen rekening.

De avond is wegens ons 7e lustrum ook interessant voor belangstellende niet-leden, dus misschien is de drempel voor buren of kennissen laag genoeg om eens een kijkje te komen nemen. Wilt u nog eens in uw omgeving rondkijken of er potentiële leden voor de SVT gewonnen kunnen worden!

Om 19.45 uur zal onze voorzitter een korte toespraak houden over de groei en bloei van de SVT.

Om ongeveer 20.00 uur begint dan de lezing van Fred Geers over Noorwegen.

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 19.15 uur, zaal open 19.00 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Sankt Hans

Net als vorig jaar wordt de Sankt Hansviering geheel georganiseerd en verzorgd door Karin Ebbens.

De deelnemers van toen weten zeker nog hoe gezellig het was. Was u er toen niet bij? Kijk maar eens op de Nabeschouwing op onze website:

Zweeds-Groningse gastvrijheid in Twents buitengebied
http://www.svtwente.nl/nabeschouwingen.html

Noteer de datum maar alvast in uw agenda. Opgave vóór 14 juni is noodzakelijk.

Datum: vrijdag 21 juni
Aanvang: vanaf 17.00 uur bent u welkom. Enige hulp bij de voorbereidingen wordt op prijs gesteld.
Aanmelden: vóór 14 juni bij Karin: tel. 074-2664475 of email: ebbens@kpnmail.nl
Kosten: €12,50 per persoon, te voldoen bij aanvang van de avond (eventueel teveel betaalde kosten worden gerestitueerd)
Adres: Bornsestraat, Saasveld

Het zou leuk zijn als er onder u weer een verhalenverteller aanwezig is. Graag opgeven aan Karin.
Ook zal er weer een "tipspromenad" zijn.

U ziet dat alle ingrediënten voor een gezellige Sankt Hansviering in een ongedwongen sfeer op een perfecte locatie weer aanwezig zullen zijn.


volgende bijeenkomsten in 2013

21 juni (officieuze) Sankt Hansviering bij Karin Ebbens in Saasveld. Deze bijeenkomst wordt wegens financieel-organisatorische onzekerheden niet onder auspiciën van het bestuur georganiseerd. Voor nadere bijzonderheden, zie hierboven.
13 september, 11 oktober, 8 november en 14 december (Luciaviering).

Natuurlijk alles onder voorbehoud.
brug

Vrijdag 21 juni 2013

Sankt Hansviering

In het verleden werd de Sankt Hansviering altijd georganiseerd door het bestuur van de SVT. Daartoe moest al lang van te voren een ruimte besproken worden en ook moest er een muzikant gecontracteerd worden.
De afgelopen jaren hebben we wegens onvoldoende opgaven de Sankt Hansviering op het laatste moment moeten afblazen, nadat wij al financiële verplichtingen waren aangegaan. Daarom hebben we als bestuur van de SVT besloten om de komende tijd niet namens de SVT een officiële viering te organiseren, dit om (on)voorzienbaar onnodige uitgaven te vermijden.
Gelukkigerwijs heeft Karin Ebbens zich bereid verklaard om ook dit jaar haar huis en tuin open te stellen voor diegenen die toch heel graag de viering zouden willen meemaken. Hierdoor kan de Sankt Hansviering dit jaar toch doorgang vinden, nl bij de familie Ebbens in Saasveld.

Aanmelden: vóór 14 juni bij Karin: tel. 074-2664475 of email: ebbens@kpnmail.nl
Kosten: €12,50 per persoon, te voldoen bij aanvang van de avond (eventueel teveel betaalde kosten worden gerestitueerd)
Aanvang: vanaf 17.00 uur bent u welkom. Enige hulp bij de voorbereidingen wordt op prijs gesteld.
Adres: Bornsestraat, Saasveld.

Het zou leuk zijn als er onder u weer een verhalenverteller aanwezig is. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich op te geven bij Karin. Ook zal er weer een "tipspromenade" zijn. U ziet dat alle ingrediënten voor een gezellige Sankt Hansviering in een ongedwongen sfeer op een perfecte locatie weer aanwezig zullen zijn.

saasveld

Familie Ebbens, Saasveld
Tel: 074-2664475, email: ebbens@kpnmail.nl

Aanvang 17.00 uur.


volgende bijeenkomsten in 2013

13 september, 11 oktober, 8 november en 14 december (Luciaviering).

Natuurlijk alles onder voorbehoud.
brug

vrijdag 13 september 2013

Ontdek Zweden te voet

Paul van Bodegraven

Marco Barten en Paul van Bodengraven zijn fervente wandelaars en Zweden- liefhebbers. Samen schreven zij o.a. de gidsen Wandelen in Värmland, Wandelen in Västernorrland en Wandelen in Dalsland. De gidsen die zij maken bevatten ieder twintig of meer rondwandelingen op de mooiste plekken. Dat daarmee in een behoefte wordt voorzien, merken ze ook in Zweden zelf. Dit jaar werden Marco en Paul gevraagd om een gids te maken voor de provincie Dalarna. Zij nemen u mee op reis langs de mooiste wandelplekken. Met veel foto’s laten ze zien wat u als wandelaar onderweg mag verwachten. Zij vertellen wat er komt kijken bij het maken én uitgeven van een wandelgids. Plus de do’s en don’ts als u erop uit trekt in de Zweedse ‘Wildernis’. Genoeg inspiratie dus voor uw volgende vakantie!

wandelen

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


volgende bijeenkomsten in 2013

In 2013: 11 oktober, 8 november en za 14 december (Luciaviering).
In 2014: 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Van de webmaster

Nieuwsbrieven in PDF formaat

Dit is al de tweede keer dat u de nieuwsbrief in PDF formaat ontvangt, in plaats van een WORD document. De secretaris heeft hierover geen commentaar gekregen, waardoor ik er van uit ga dat het voor niemand een probleem was om deze nieuwsbrief te openen. Door op de nieuwsbrief-file dubbel te klikken, wordt deze geopend in uw browser of in een (gratis) PDF reader, zoals u ongetwijfeld al heeft ondervonden.
Zoals u natuurlijk allang weet is de nieuwsbrief ook altijd op de website te bekijken.

Waarom hebben wij gekozen voor het PDF bestand? Twee redenen.
Deze bestanden zijn kleiner in vergelijking met hetzelfde WORD bestand, waardoor verzenden en openen makkelijker en sneller gaat.
Een belangrijker punt is, dat de secretaris met een WORD document eigenlijk niet weet of de nieuwsbrief bij u op de computer op dezelfde manier vertoond wordt zoals hij is ontworpen.
Gebruikt u een ander programma (b.v. het gratis OpenOffice) of gebruikt u van WORD een oudere of nieuwere versie dan die van de secretaris, dan kan de opmaak anders zijn. Bijvoorbeeld de figuren kunnen anders uitgelijnd zijn, vervormd zijn of ze staan op een verkeerde plek. Ook tekst kan er anders uitzien dan de bedoeling was.
Met PDF files ligt de opmaak vast en kan er niets verschuiven of veranderen op uw computer.

Is het mooie scherpe logo op de nieuwsbrief u opgevallen? Met dank aan Erik Ottema.

Belangrijke Tips

Om virussen en andere ellende op uw computer te voorkomen, moet u behalve voor een goede virusscanner er ook voor zorgen dat de algemeen gebruikte programma's, zoals Windows, Internet Explorer (of andere browsers, zoals b.v. Firefox, Opera, GoogleCrome) en de PDF reader, altijd up-to-date zijn.
Regelmatig worden gaten in de beveiliging door de fabrikant gedicht. Zorg er voor, dat die programma's automatisch de beveiligings-updates downloaden en installeren.
Hoe dat moet? Dat is te vinden onder punt 8, Belangrijke Tips op de website pagina http://www.svtwente.nl/verhalen_internet_veilig_surfen.html
brug

vrijdag 11 oktober 2013

De offshore activiteiten van het Deense bedrijf Mærsk

Jelle Werkhoven

Op zo’n 220 km ten westen van Esbjerg wordt in het Deense deel van het continentale plat olie en gas gewonnen. Dit gebeurt voornamelijk door het Deense 'Maersk Olie og Gas A/S'.

Mærsk Olie og Gas A/S is onderdeel van de AP Moller-Maersk Group en heeft concessies op de winning van olie en gas in het Deense deel van het continentale plat. Zij zijn het grootste olie- en gasbedrijf van Denemarken en produceren ongeveer 95% van de Deense aardgas en ongeveer 85% van de Deense olie. Op het Offshore kantoor in Esbjerg werken plusminus 350 mensen en een zelfde aantal werkt op de productie- en boorinstallaties in de Noordzee.

Om een inzicht te geven wat daar zoal bij komt kijken zal middels een diashow getoond worden hoe dit offshore in z’n werk gaat. Het zal geen diepgaand technisch verhaal zijn, maar een globaal overzicht hoe er offshore gewerkt wordt. Veelgestelde vragen zullen beantwoord worden, zoals: waarom worden booreilanden continue verplaatst, hoe vindt de logistiek plaats van mensen en materialen?

Ook zal de betekenis die Mærsk in de loop der jaren voor de Deense samenleving heeft gekregen aan de orde komen.

En wat betekent het bedrijf voor de economische en culturele betrekkingen tussen Nederland en Scandinavië ?

maersk

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Volgende bijeenkomsten in 2013 en 2014

In 2013: vrijdag 8 november en zaterdag 14 december.

IN 2014: 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Bestuursleden gezocht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 februari 2014 zullen Hans van Buuren en Henk van Zijl als bestuursleden aftreden. Hans is penningmeester vanaf 2005 en Henk is bestuurslid sinds 2002. Wij zoeken ter aanvulling van het bestuur dus 2 nieuwe personen.

Hierbij roepen wij geïnteresseerde leden op om na te denken over de mogelijkheid om tot het bestuur toe te treden. Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter en bij beide aftredende bestuursleden. Hebt u altijd al vrijwilligerswerk willen doen dat niet al te veel tijd kost, dan zou u deze unieke kans met beide handen moeten aangrijpen.
brug

vrijdag 8 november 2013
In de voetsporen van de saga’s,
IJslanders en hun middeleeuwse erfgoed

Simon Halink

De IJslanders zijn van oudsher een volk van verhalenvertellers. De lotgevallen van hun heroïsche voorouders, avontuurlijke Vikingen uit Scandinavië, zijn van generatie op generatie mondeling overgeleverd en in de Middeleeuwen op perkament gesteld. Deze saga’s, die verhalen over intriges, familievetes, Vikingtochten en tijdloze romances, genieten tegenwoordig wereldwijd erkenning als de literaire kroonjuwelen van Noord-Europa. In een grillig landschap bevolkt door trollen en elfen, waarin gletsjers, watervallen en vulkanen de verbeelding prikkelen, komen deze eeuwenoude vertellingen tot leven. In deze lezing zal Simon Halink dieper ingaan op de geschiedenis van IJsland en de bijzondere rol die volksvertellingen, saga's en edda's gespeeld hebben in IJslands geschiedenis en nationale zelfbewustzijn. Simons vele reizen naar het eiland hebben hem in staat gesteld zijn passie voor natuur en het buitenleven te combineren met een diepgravende bestudering van de IJslandse taal en geschiedenis, ondermeer aan de Universiteit van IJsland. Sinds 2011 is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zijn proefschrift schrijft over de opkomst van het nationale denken op IJsland in de negentiende en de vroege twintigste eeuw.

saga's

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Volgende bijeenkomsten in 2013 en 2014

In 2013: zaterdag 14 december.

IN 2014: 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Bestuursleden gezocht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 februari 2014 zullen Hans van Buuren en Henk van Zijl als bestuursleden aftreden. Hans is penningmeester vanaf 2005 en Henk is bestuurslid sinds 2002. Wij zoeken ter aanvulling van het bestuur dus 2 nieuwe personen.

Hierbij roepen wij geïnteresseerde leden op om na te denken over de mogelijkheid om tot het bestuur toe te treden. Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter en bij beide aftredende bestuursleden. Hebt u altijd al vrijwilligerswerk willen doen dat niet al te veel tijd kost, dan zou u deze unieke kans met beide handen moeten aangrijpen.
brug

Zaterdag 14 december 2013

LUCIA  VIERING

U ziet het, de laatste bijeenkomst van het jaar staat al weer op de agenda. De traditionele Lucia-viering met lussekatter en pepparkakor. Natuurlijk met de tåg en de glögg, de kerstboom en het verhaal voor de kinderen.
We gaan de zaal weer versieren met groene slingers en maken er als vanouds een gezellige en sfeervolle bijeenkomst van.lucia

Dit jaar zorgt het Speelduo Ephraim voor de muziek..

lucia De kosten voor deelname aan de Luciaviering bedragen € 5,- per volwassene en € 3,- per kind tot 12 jaar, bij binnenkomst te voldoen.

Voor alle duidelijkheid: deze bedragen gelden deze avond ook voor gasten/introducés.

Kinderen die graag mee willen lopen in de tåg kunnen zich tot 12 december melden bij Karin Ebbens tel. (074) 266 44 75. Zij hebben dan gratis entree.
Hierbij doen wij een oproep aan onze leden om na te gaan of hun (klein)kinderen willen meedoen.
Informatie over de tåg is te krijgen bij Karin Ebbens.

Aanmelden voor deelname aan de Lucia-bijeenkomst, uiterlijk 10 december, is gewenst om te bepalen voor hoeveel personen er moet worden ingekocht en gebakken.
Aanmelden bij secretaris Sip Tol tel. 0546-810011 of email svtwente@xs4all.nl .
Wij wensen u nu alvast een plezierige avond, waarvoor wij u van harte welkom heten.

De opening is om 19.00 uur en de afsluiting is om ongeveer 21.30 uur.

STEFANS-HOF, Grotestraat 207, Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 19.00 uur, zaal open 18.30 uur.
Entree niet-leden/introducés: zie hierboven


Facebook en Twitter, wat moeten we ermee?

De Paus heeft meer dan 10 miljoen volgers op Twitter! Wat is dat toch met Twitter? En dan is er ook nog Facebook?

Uw Scandinavische Vereniging Twente zit ook op Facebook en Twitter. Waarom? Om op zoveel mogelijk manieren te laten weten dat wij als vereniging „bestaan”.
Bovendien kan je heel snel informatie uitwisselen met- en oppikken van andere Facebook- en Twitter gebruikers. Als deze informatie van belang of leuk kan zijn voor onze leden, komt dat op onze website (Agenda) te staan.
De tijd van een getypt clubblaadje met het programma voor de komende periode is lang voorbij. Met Facebook en Twitter hebben we een snelle informatie uitwisseling tot onze beschikking, waar we als vereniging gebruik van maken.
Op onze website (klik maar op: http://www.svtwente.nl/verhalen_internet_facebooktwitter.html )
is uitgelegd wat Twitter en Facebook eigenlijk is en hoe wij als vereniging die media gebruiken. Daar staat ook een link naar een leuk artikel van Alex Fernando, waarin beschreven is hoe Twitter door veel (jonge?) mensen gebruikt wordt. Zo moet het dus NIET.

U hoeft natuurlijk niet mee te doen. Alle informatie van de vereniging vindt u op de website en via email krijgt u de maandelijkse nieuwsbrief. Maar als u op Twitter of Facebook de juiste mensen volgt, die regelmatig leuke/interessante dingen over Scandinavië weten te vertellen, kan dat best interessant voor u zijn.
Zoals gezegd, verzamelt de webmaster gegevens die misschien leuk/interessant voor u zijn en zet dat dan op de website. Maar als u zelf wilt ontdekken wat voor informatie er over Scandinavië rondzwerft op Facebook en Twitter, dan kunt u zich gratis voor deze diensten aanmelden.

Advies: Geef niet teveel privé gegevens prijs. Als het eenmaal op het internet staat, krijgt u het er moeilijk vanaf. Gebruik bij voorkeur niet uw email adres van uw eigen provider, maar maak b.v. gratis een gmail- of hotmail account aan. Wilt u zich wagen aan deze moderne communicatiemiddelen en heeft u hulp nodig bij het aanmelden, dan kan de webmaster u daarbij helpen.

Onze vereniging wordt nu (1 november) op Twitter door 17 mensen gevolgd. Kennelijk zetten we voor die 17 mensen af en toe interessante dingen op Twitter.
Dit aantal volgers zal zeker groeien, maar de 10 miljoen die de Paus heeft, zullen we waarschijnlijk niet halen.
Hopelijk resulteren deze Facebook en Twitter activiteiten in nieuwe leden en blijft de vereniging ook voor de toekomst behouden.

Leo (webmaster SVTwente)
email: webmaster@svtwente.nl


Bestuursleden gezocht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 februari 2014 zullen Hans van Buuren en Henk van Zijl als bestuursleden aftreden. Hans is penningmeester vanaf 2005 en Henk is bestuurslid sinds 2002. Wij zoeken ter aanvulling van het bestuur dus 2 nieuwe personen.
Intussen heeft zich tot onze vreugde reeds een kandidaat aangemeld voor de functie van penningmeester. We hebben dus nog één bestuursfunctie in de aanbieding.
Hierbij roepen wij geïnteresseerde leden op om na te denken over de mogelijkheid om tot het bestuur toe te treden. Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter of bij de secretaris.
Hebt u altijd al vrijwilligerswerk willen doen dat niet al te veel tijd kost, dan is dit uw kans om toe te treden tot een gezellig clubje van enthousiaste Scandinavië- liefhebbers.


Volgende bijeenkomsten in 2014

10 januari, 14 februari (ALV), 14 maart, 11 april en 9 mei.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.
logo

terug naar Archief