terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nl

map

Nieuwsbrieven van 2019


brug

vrijdag 11 januari 2019
Noorwegen en Zweden gefilmd
Jan Linde

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 51 24 86 69

Jan Linde zal ons vanavond een tweetal films laten zien die hij zelf gemaakt heeft. De ene film gaat over Zweden en de andere film gaat over Noorwegen.
U zult ongetwijfeld plekjes herkennen waar u zelf ook al eens geweest bent, maar er zullen nog veel meer mooie opnames van onbekende plaatsen te zien zijn.

jan linde

jan linde


Nieuw bestuurslid gezocht

Tijdens de ALV in februari 2019 zal Sip Tol aftreden als secretaris. Het bestuur stelt de ALV voor om Yvonne Ponsteen dan te benoemen als secretaris.
Derhalve komt er een plek vrij in het bestuur van de SVT. Het bestuur vraagt u daarom na te denken of dit iets voor u zou zijn. U kunt altijd bij een van de zittende bestuursleden terecht voor nadere informatie.
Als u geïnteresseerd zou zijn in een bestuursfunctie wilt u dan contact opnemen met de voorzitter?


Nieuwe leden

Noami Wieringa is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2019

8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


CONTRIBUTIENOTA VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2019

nota


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-51 24 86 69. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

vrijdag 8 februari 2019
Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2018 (zie bijlage)
5. Jaarverslag 2018 (zie bijlage)
6. Financieel verslag 2018
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Begroting 2019
10. Benoeming bestuursleden Aftredend en niet herkiesbaar is Sip Tol.
Aftredend en wel herkiesbaar is Agnes Hobbelink. Wij stellen u voor om haar te herbenoemen als lid van het bestuur.
Wij stellen u voor om Yvonne Ponsteen te benoemen als secretaris.
Vervolgens stellen we u voor om Ans de Rond te benoemen tot lid van het bestuur.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 51 24 86 69

Na de pauze:

Bornholm, hoezo een Deens eiland?
Bob Verschoor

Na een toeristische kennismaking met het eiland, zal Bob nader ingaan op waarom Bornholm, zo ver van Denemarken gelegen, toch tot Denemarken behoort.

bornholm

bornholm


Nieuwe leden

Dick de Jongh uit Borne en Rob Schatborn uit Oldenzaal zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2019

8 maart, 12 april, 10 mei.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Contributienota

Misschien hebt u de contributie voor 2019 nog niet betaald. Als dat inderdaad zo is, raden wij u aan om dat dan nu per ommegaande alsnog te doen. Daarmee helpt u ons erg en bespaart u ons en uzelf onnodige kosten.
Uw betaling zien wij graag uiterlijk vůůr 1 maart tegemoet. De contributie (€ 30,-- per gezin en € 20,-- individueel) gaarne overmaken op rek.nr. NL 56 INGB 0003 9308 10 t.n.v. Scandinavische Vereniging Twente.
Alvast bedankt voor uw medewerking.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-51 24 86 69. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel.: 06 22 80 99 51
e-mail: secretaris@svtwente.nl

www.svtwente.nl


vrijdag 8 maart 2019
Met witte bussen naar de vrijheid
Arie Wolfert

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51

Een van de grootste reddingsacties tijdens de Tweede Wereldoorlog was “Het wiite bussen- plan”.
Op initiatief van Noorwegen en Denemarken werd een reddingsplan opgesteld. Met als doel om –vóór de ineenstorting van het Derde Rijk – de Noorse en Deense gevangenen uit de Duitse kampen, gevangenissen en tuchthuizen op te halen.
Het Zweedse Rode Kruis o.l.v. Folke Bernadotte heeft dit plan in het voorjaar van 1945 uitgevoerd. Hierover is regelmatig met Himmler onderhandeld. Met dit plan zijn meer dan 15.000 gevangenen in wit geschilderde bussen naar Zweden gebracht. Ongeveer de helft van deze gevangenen waren Noren en Denen.
Ook werden vele niet-Scandinaviërs uit de kampen bevrijd, waaronder meer dan 800 Nederlandse gevangenen. Een deel van deze gevangenen had in Kamp Vught gezeten. Hoewel er over de Tweede Wereldoorlog veel bekend is, is dit een voor Nederland vrijwel onbekend stukje geschiedenis.

Arie Wolfert heeft hierover een boek geschreven en zal ons vanavond hierover vertellen. Hij is historicus en publicist en hij schrijft artikelen over historische onderwerpen die vaak betrekking hebben op Scandinavië.

witte bus

Deense witte bussen, die klaar stonden in Padborg (DK). Een deel van deze bussen werd aangedreven door gasgeneratoren.

witte bussen

Zweedse witte bus tijdens een tussenstop in het Deense Haderslev.
Deze bus vervoerde vrijgelaten Deense Joden, die opgehaald waren in Theresienstadt.


Volgende bijeenkomsten in 2019

12 april, 10 mei, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 22 80 99 51. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

tel. 06 22 80 99 51 (secr.)
e-mail: secretaris@svtwente.nl
site: www.svtwente.nl


12 april
Carl Nielsen
door
Ebo Reitsma

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51

Carl August Nielsen werd geboren op 9 juni 1865 op het eiland Fünen bij Odense. Hij overleed op 3 oktober 1931 te Kopenhagen.
Hij stamde uit een arm gezin en moest op jonge leeftijd toezicht houden op de schapen van z’n vader. Maar hij werd ook de beroemdste musicus in Denemarken en één van de beoemdste Scandinavische componisten met een geheel eigen stijl. Hij liet o.a. composities na voor orkest, solo-instrumenten, kamermuziek, piano, toneelmuziek en een tweetal opera’s.
De basis van zijn oeuvre zijn zes symfonieën, het Vioolconcert en het Klarinetconcert.
Ebo Reitsma zal u het levensverhaal van deze componist gaan vertellen, daarbij gebruikmakend van veel beeldmateriaal en uiteraard met heel veel luisterfragmenten uit de composities van Nielsen.

De inleider Ebo Reitsma studeerde na een bouwkundige en stedenbouwkundige loopbaan, Schoolmuziek aan het conservatorium in Groningen.
Hij geeft momenteel inleidingen o.a. bij de concerten van het Noord Nederlands Orkest en hij geeft muziekcursussen in Workum, Baflo en aan de Groningen Forum Academie. Verder zingt hij in het Noord Nederlands Concertkoor en is hij als artistiek medewerker verbonden aan de Stichting Workum Klassiek.

carl Nielsen


Volgende bijeenkomsten in 2019

10 mei, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Taarten bakken

taaten

Tijdens de bijeenkomst van 10 mei 2019 wordt ook stil gestaan bij Norges Nasjonaldag. Dat vieren we o.a. door bij de koffie/thee ook gebak te serveren. 
Hierbij vragen we als bestuur aan vrijwilligers onder u om zelf iets te bakken en dat op 10 mei mee te nemen. Men kan zich hiervoor opgeven bij:

Karel Jansen, voorzitter  (jansenk@concepts.nl ,  (0570) 57 31 13)  of 
Yvonne Ponsteen, secretaris   (secretaris@svtwente.nl , ( 06 22 80 99 51). 

Er is een geringe kostenvergoeding mogelijk.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 22 80 99 51. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

tel. 06 22 80 99 51 (secr.)
e-mail: secretaris@svtwente.nl
site: www.svtwente.nl


10 mei 2019
Olavspad
Ria Warmerdam

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51

Naar de Heilige Olav

Trondheim was in de middeleeuwen net zo’n belangrijk bedevaartsoord als Rome, Jeruzalem en Santiago. De pelgrims bezochten het graf van Olav de Heilige. De laatste jaren zijn verschillende routes daar naartoe weer toegankelijk gemaakt. Een ervan, het Olavspad, loopt vanaf Oslo. 643 prachtige Noorse kilometers, nog niet ontdekt door de massa.

Ria Warmerdam beloopt al meer dan 25 jaar de langeafstandspaden van Europa. In 2014 publiceerde ze een wandelgids bij het Olavspad van Oslo naar Trondheim, waarvan inmiddels een tweede druk is verschenen.

olaf


Volgende bijeenkomsten in 2019

13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Heeft u leuke nieuwe spulletjes voor rond en in het huis aangeschaft?
Vindt u het toch zonde om die oude spullen zomaar weg te doen?
Misschien is er een clubgenoot die het graag wil hebben!

NIEUW op onze website: een echte LOPPIS.

Maak een foto van het artikel dat u kwijt wilt en ga naar de beginpagina van de website https://www.svtwente.nl/index.html


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 22 80 99 51. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

tel. 06 22 80 99 51 (secr.)
e-mail: secretaris@svtwente.nl
site: www.svtwente.nl

vrijdag 21 juni 2019

Sankt Hansviering

In het verleden werd de Sankt Hansviering altijd georganiseerd door het bestuur van de SVTwente. Enkele jaren geleden hebben we meerdere keren wegens onvoldoende opgaven de Sankt Hansviering op het laatste moment moeten afblazen, nadat wij al financiŽle verplichtingen waren aangegaan. Daarom hebben we als bestuur van de SVT besloten om voor onbepaalde tijd niet namens de SVTwente een officiŽle viering te organiseren om onvoorzienbare, onnodige uitgaven te vermijden.

Gelukkig heeft Karin Ebbens zich weer bereid verklaard om haar huis en tuin open te stellen voor diegenen die toch heel graag de viering zouden willen meemaken. Hierdoor kan de Sankt Hansviering dit jaar weer doorgang vinden, n.l. bij de familie Ebbens in Saasveld. Het zou leuk zijn als er onder u weer een verhalenverteller aanwezig is.
GeÔnteresseerden worden uitgenodigd zich op te geven bij Karin.

Aanmelden: vóór 15 juni 2019 bij Karin via email of telefonisch (contactinformatie bij webmaster of secretariaat).
De kosten worden hoofdelijk omgeslagen en zullen ongeveer in de buurt liggen van € 15,-- per persoon.
Aanvang: vanaf 17.00 uur bent u welkom. Enige hulp bij de voorbereidingen wordt op prijs gesteld.

sankthans sxankthans


 

 

 


logo

terug naar Archief