terug naar de website


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Penningmeester: bjahobbelink@gmail.com

contributie

 

CONTRIBUTIENOTA VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2023

logo

€ 30,-- PER GEZIN

€ 20,-- INDIVIDUEEL

Rek. nr. ING bank: NL56 INGB 0003 9308 10
t.n.v.
SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Uw betaling zien wij graag vóór 1 maart tegemoet. *)

Hiervoor alvast onze hartelijke dank.

De penningmeester

contributie

 

*) Bij niet tijdige betaling moeten wij u helaas 2 euro administratiekosten in rekening brengen.

(Opzegging lidmaatschap is slechts mogelijk vóór 1 november voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar)

 


terug naar de website

logo