terug naar Finland


Hiidenkirnut Rovaniemi (Potholes of Duivelsketels) (FIN)

In de laatste stadia van de laatste ijstijd ontstonden door het smeltende water van de gletsjers enorme stroomversnellingen, die de ravijnen van de Kalliovaara-heuvel in de Oulanka-rivier afbrokkelden.
Deze gigantische waterstroom sleurde zand en stenen mee en sleep enorme ketels uit in het landschap.

Op de helling van Sukulanrakka bij Rautiosaari ten zuiden van Rovaniemi ligt de gigantische ketel, Juomalampi genaamd en is, gemeten naar volume en binnendiameter, de grootste van Finland.
Het is een van de grootste ketels ter wereld. De diameter is ongeveer 9 meter, volgens Finse onderzoekers (1996) zou de oorspronkelijke diepte ruim 15 meter geweest zijn. Nu is de bodem bedekt met stenen en zand en ongeveer 9 meter diep.
Bij elkaar liggen hier 14 ketels waarvan 4 gigantische ketels, allemaal de moeite van het bekijken waard.

Erik Wijn

duivelsketel duivelsketel

duivelsketel duivelsketel

duivelsketel duivelsketel

duivelsketel


terug naar Finland