terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nl

map

Nieuwsbrieven van 2017


brug

vrijdag 13 januari 2017
Ans Ottema en Bea Woolderink


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

Ans Ottema: De Samen, Lapland en Jokkmokk

In het noorden van Europa woonden heel vroeger al mensen. Het waren jagers en zij leefden van en met de natuur.
De Lappen zoals wij die mensen noemen heten Samen. Lappen als woord is eigenlijk niet goed omdat het als scheldwoord gezien wordt. Sápmi is de naam voor het woongebied van Samen. Samen hebben verschillende dialecten en verspreid over heel noord Europa is het moeilijk om elkaar te verstaan. De taal is Fins-Oegrisch.

De geschiedenis van de Samische cultuur is oud en heel bijzonder. Vroeger trokken de Samen mee met de rendieren en hadden zo een nomadisch bestaan. De moderne tijd heeft nu heel veel veranderd in deze manier van leven. Rendieren bezitten en er van leven is nog maar voor weinig Samische families mogelijk.
De beelden op tv en in kranten kennen veel mensen wel, hierdoor worden toeristen gelokt.. Ans heeft nog de tijd gekend dat Samen hun handelswaar langs de doorgaande wegen stonden te verkopen. Wat in de lange winters met noeste huisvlijt werd gemaakt, werd in de zomer aan toeristen verkocht.
Nu worden veel producten industrieel vervaardigd. In Jokkmokk aan de poolcirkel in Zweden is in de tweede week van februari elk jaar een wintermarkt waar de Samen elkaar kunnen ontmoeten. Veel toeristen en Scandinaviers willen graag dit kleurrijke buitengebeuren meemaken. De tijd van de poolwinter en noorderlicht.

Ans heeft veel souveniers kunnen verzamelen en ze zal ons hierover wat vertellen. Ze zal ook laten zien hoe kleurrijk de klederdracht is. De natuur en het hoge noorden en dan vooral in Lapland, hebben altijd het verlangen opgeroepen om er steeds naar terug te keren.

samen

 

 

Bea Woolderink: Een droom wordt werkelijkheid!

Nadat Bea via de ‘Schaatswereld’ in contact is gekomen met Noorwegen is dit prachtige land, al ruim ruim 40 jaar een deel van haar leven geworden. Ze zegt wel vaak “het is mijn tweede vaderland”. In de jaren 60 en 70 heeft ze veel bergwandelingen gemaakt in Jotunheimen en Rondane. In Rondane heeft ze op Rondvassbu, een prachtige ‘berghut’, 3 maanden gewerkt om de taal beter te leren. Ook heeft ze in de loop der jaren veel verhalen over tochten in Noorwegen gehoord van haar Noorse vriendin en in haar vriendenkring.

Ook Svalbard, Spitsbergen, werd geregeld genoemd en dit stond op haar verlanglijstje. Maar hoe doe je dat en met welke mensen?
Vorig jaar september nodigde haar Noorse vriendin haar uit om mee te gaan naar Longyarbyen. Haar vriendin had samen met haar zus en zwager vliegtickets geregeld. Daar hoefde Bea geen seconde over na te denken en begin februari 2016 was ze op Spitsbergen!!
Een hele bijzonder ervaring die ze nooit zal vergeten en waarover ze ons nu iets zal vertellen. Een droom is werkelijkheid geworden!!

spitsbergen


Nieuwe leden

Andries en Yvonne Ponsteen zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2017

10 februari, 10 maart, 07 april, 12 mei, 8 september, 13 oktober, 10 november, 15 december.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


contributienota


Ledenlijst

Zoals gebruikelijk ontvangt u bij het begin van het nieuwe jaar de ledenlijst. Om privacyredenen zijn op deze lijst geen privé-adressen opgenomen.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

Vrijdag 10 februari 2017
Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2016 (zie bijlage)
5. jaarverslag 2016 (zie bijlage)
6. Financieel verslag 2016
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Begroting 2017
10. Herbenoeming bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar is Karel Jansen. Wij stellen u voor om Karel Jansen als penningmeester te herbenoemen voor een volgende bestuursperiode.
Aftredend en eveneens herkiesbaar is Bea Woolderink. Wij stellen u voor om ook haar te herbenoemen als lid van het bestuur.

11. Installeren van de Jubileumcommissie: Arie Willigenburg, Marjolein Kothman, Agnes Hobbelink en Paul Gideonse
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

Na de pauze:

Kiruna, een stad die gaat verhuizen
Bob Verschoor

De mijnstad Kiruna in het noorden van Zweden wordt letterlijk ondermijnd.
De ijzermijn waaraan het stadje zijn bestaansrecht dankt, bevat een van de grootste ijzererts-aders ter wereld. De ertsader is tachtig meter dik en vier kilometer lang, en loopt door tot pal onder het centrum.
Door de werkzaamheden gaat de stad verzakken en daarom moet Kiruna verhuizen: drie kilometer naar het oosten.
Voor de 23.000 inwoners wordt nu vervangende woonruimte gezocht. Het Zweedse staatsmijnbedrijf LKAB vergoedt per gesloopt huis de marktprijs plus 25 procent, of geeft bewoners gratis een nieuw huis in het nieuwe Kiruna.
Alle monumenten die van hout zijn, worden (in gedeelten) met enorme vrachtwagens verhuisd. Zo ook de schitterende roodbruine kerk in het centrum, opvallend vanwege de bijzondere architectuur met invloeden van zowel de Noorse staafkerk als van de Samische hutten.
Dat geldt niet voor het prachtige stenen stadhuis, dat niet te verplaatsen is. Het werd in 1962 gebouwd en in 1964 verkozen tot mooiste gebouw in Zweden, maar zal in 2018 gesloopt worden als het nieuwe stadhuis klaar is.
Bob bezocht Kiruna de afgelopen zomer en hij sprak diverse betrokkenen. Over deze ontwikkelingen zal hij ons meer bijzonderheden vertellen.

kiruna

kiruna


Nieuwe leden

Jan Broeze met familie is lid van onze vereniging geworden. Hij is beheerder van Rjukan Hytte og caravan park in Noorwegen. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2017

10 maart, 07 april, 12 mei, 8 september, 13 oktober, 10 november, 15 december.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Contributienota

Misschien hebt u de contributie voor 2017 nog niet betaald. Als dat inderdaad zo is, raden wij u aan om dat dan nu per ommegaande alsnog te doen. Daarmee helpt u ons erg en bespaart u ons en uzelf onnodige kosten.
Uw betaling zien wij graag uiterlijk vóór 1 maart tegemoet.
De contributie (30,-- per gezin en € 20,-- individueel) gaarne overmaken op rek.nr. NL 56 INGB 0003 9308 10 t.n.v. Scandinavische Vereniging Twente.
Alvast bedankt voor uw medewerking.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

Vrijdag 10 maart 2017
Architectuur van Alvar Aalto (1898-1976),
het Finse landschap als inspiratie
Geert van Boxtel

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

Aalto’s bekende Savoy vazen uit de jaren ‘30 vertegenwoordigen een wereld aan ontwerpen waarin als geen ander de natuur wordt uitgedrukt. Opgevoed met respect voor de Finse cultuur en hun landschap en opgeleid in het toen traditionele neoclassicisme, stond hij in de jaren ‘20 open voor het functionalisme van het Bauhaus en het Nieuwe Bouwen.
In tegenstelling tot de rationele architectuurtrends van zijn tijd kwam hij met organische oplossingen, met een vernieuwend gebruik van natuurlijke materialen en ambachtelijke details. Voor zijn Gesamt ontwerpen ontwikkelde hij, ten gunste van de Finse houtindustrie, design voor massaproductie van woningen en gebruiksobjecten.
Zijn openbare gebouwen roepen associaties op met ijsbergen in weidse vlakten, peilloze meren in golvend heuvelland en diepe naaldwouden onder vlammend noorderlicht; met deze organische natuurlijkheid streefde hij Le Corbusier en Scharoun voorbij. Zijn benadering van de ruimte is een van de meest intuïtieve in zijn tijd, en uit zijn ontwerpen ontstond moderne architectuur met een invoelbare menselijke geborgenheid.
Hierover zal Geert van Boxtel ons meer vertellen.

alvar aalto


Volgende bijeenkomsten in 2017

07 april, 12 mei, 8 september, 13 oktober, 10 november, 15 december.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Taarten bakken

Tijdens de bijeenkomst van 12 mei 2017 wordt ook stil gestaan bij Norges Nasjonaldag.
Dat vieren we o.a. door bij de koffie/thee ook gebak te serveren.
Hierbij vragen we als bestuur aan vrijwilligers onder u om zelf iets te bakken en dat op 12 mei mee te nemen. Men kan zich hiervoor opgeven bij Karel Jansen (penningmeester). Er is een geringe kostenvergoeding mogelijk.

taart


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof?
Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.brug

vrijdag 7 april 2017
Arctic Wonders, IJsland en Spitsbergen
Wim Kroon

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

Wist u dat IJsland precies op de scheiding ligt van de Noord-Amerikaanse plaat en de Euraziatische plaat?
Deze tectonische platen bewegen door uiteenlopende plaatkrachten uit elkaar. Hierdoor scheurt het eiland ieder jaar één cm uiteen. Daarom is er sprake van veel vulkanische activiteit (Eldfell, Laki, Eyjafjallajökull) en dat zal Wim ons laten zien met mooie beelden.

ijsland

De eersten die Spitsbergen (Svalbard) bereikten waren Hollandse zeevaarders. Zij gaven het eiland terecht de naam Spitsbergen.
De hoge spitse bergen zijn ook nu nog met sneeuw en ijs bedekt. Gletschers steken hun uitlopers diep in zee. In Ny Alesund is het noordelijkste postkantoor ter wereld gevestigd.
In de hoofdstad Longyearbyen wonen ongeveer 1200 mensen. De fjorden rond het eiland zijn vaak van een wonderbaarlijke schoonheid. Ook hiervan zal Wim ons mooie beelden laten zien.

ijsland


Volgende bijeenkomsten in 2017

12 mei, 8 september, 13 oktober, 10 november, 15 december.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Taarten bakken

Tijdens de bijeenkomst van 12 mei 2017 wordt ook stil gestaan bij Norges Nasjonaldag.
Dat vieren we o.a. door bij de koffie/thee ook gebak te serveren.
Hierbij vragen we als bestuur aan vrijwilligers onder u om zelf iets te bakken en dat op 12 mei mee te nemen. Men kan zich hiervoor opgeven bij Karel Jansen (penningmeester, tel: 0570-573113, e-mail: jansenk@concepts.nl).
Er is een geringe kostenvergoeding mogelijk.

taart


Zweedse bankbiljetten omwisselen

Vanaf 01-10-2015 zijn in Zweden nieuwe bankbiljetten geïntroduceerd. De nieuwe biljetten van 100 en 500 Kr zijn 1 oktober 2016 verschenen en de oude biljetten van 100 en 500 Kr zijn vanaf 01 juli 2017 niet meer geldig.
Ook de oude munten van 1, 2 en 5 Kr zijn per 01 juli 2017 niet meer geldig.
Als u nog oude biljetten of munten hebt, dient u die uiterlijk 30 juni 2017 om te (laten) ruilen of in te (laten) wisselen.

oud geld


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof?
Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

vrijdag 12 mei 2017
Zweden Culinair
Adrie Meijer

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

In deze lezing bespreekt Adrie Meijer, Scandinavist, enkele begrippen uit de Zweedse taal in relatie tot eten en drinken.
Hij vertelt u over typisch Zweedse gerechten vanuit historisch perspectief en hij loopt met u door de Zweedse culinaire jaarkalender. Hij neemt u mee naar buiten en praat u bij over jacht en visserij en het plukken van bessen en paddenstoelen in het bos.
Krijgt u ook trek? En denkt u dan zoals de Zweden zeggen: Mums, vad gott?

adrie meijer
Janssons frestelse


SVTwente bakt

In de pauze kunnen we genieten van de resultaten van de bakkunst van enkele leden van de SVT, dit ter gelegenheid van Norges Nasjonaldag.


Zweedse bankbiljetten omwisselen

Vanaf 01-10-2015 zijn in Zweden nieuwe bankbiljetten geïntroduceerd. De nieuwe biljetten van 100 en 500 Kr zijn 1 oktober 2016 verschenen en de oude biljetten van 100 en 500 Kr zijn vanaf 01 juli 2017 niet meer geldig.
Ook de oude munten van 1, 2 en 5 Kr zijn per 01 juli 2017 niet meer geldig.
Als u nog oude biljetten of munten hebt, dient u die uiterlijk 30 juni 2017 om te (laten) ruilen of in te (laten) wisselen.

oud geld


Volgende bijeenkomsten in 2017

8 september, 13 oktober, 10 november, 15 december.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof?
Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website
www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

vrijdag 23 juni 2017

Sankt Hansviering

In het verleden werd de Sankt Hansviering altijd georganiseerd door het bestuur van de SVTwente. Daartoe moest al lang van te voren een ruimte besproken worden en ook moest er een muzikant gecontracteerd worden.
Enkele jaren geleden hebben we meerdere keren wegens onvoldoende opgaven de Sankt Hansviering op het laatste moment moeten afblazen, nadat wij al financiële verplichtingen waren aangegaan. Daarom hebben we als bestuur van de SVT besloten om voor onbepaalde tijd niet namens de SVTwente een officiële viering te organiseren, dit om (on)voorzienbaar onnodige uitgaven te vermijden.
Gelukkigerwijs heeft Karin Ebbens zich wederom bereid verklaard om ook dit jaar haar huis en tuin open te stellen voor diegenen die toch heel graag de viering zouden willen meemaken. Hierdoor kan de Sankt Hansviering dit jaar weer doorgang vinden, nl bij de familie Ebbens in Saasveld. Het zou leuk zijn als er onder u weer een verhalenverteller aanwezig is.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich op te geven bij Karin.

Aanmelden: vóór 20 juni juni 2017 bij Karin via email: ebbens@kpnmail.nl (of vanaf 15 juni via tel. 074-2664475).
De kosten worden hoofdelijk omgeslagen en zullen ongeveer in de buurt liggen van € 15,-- per persoon.
Aanvang: vanaf 17.00 uur bent u welkom. Enige hulp bij de voorbereidingen wordt op prijs gesteld.
Adres: Saasveld

sankt hans


Zweedse bankbiljetten omwisselen

Vanaf 01-10-2015 zijn in Zweden nieuwe bankbiljetten geïntroduceerd. De nieuwe biljetten van 100 en 500 Kr zijn 1 oktober 2016 verschenen en de oude biljetten van 100 en 500 Kr zijn vanaf 01 juli 2017 niet meer geldig.
Ook de oude munten van 1, 2 en 5 Kr zijn per 01 juli 2017 niet meer geldig.
Als u nog oude biljetten of munten hebt, dient u die uiterlijk 30 juni 2017 om te (laten) ruilen of in te (laten) wisselen.

oud geld


Volgende bijeenkomsten in 2017

8 september, 13 oktober, 10 november, 15 december.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.
brug

vrijdag 8 september 2017

Scandinavische mythologie – een bron van

inspiratie Lucy Pijttersen

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

Een krijgshaftige godsdienst, waarin gestorven strijders door walkuren naar het Walhalla werden gebracht. Dat is meestal het enige wat wij in Nederland weten van het oude Vikinggeloof. Maar uiteraard is het beeld genuanceerder.
De IJslander Snorri Sturluson heeft in zijn Edda talloze mythes verzameld, die een prachtig overzicht geven van de oude Scandinavische verhalen en gebruiken, die tot in de huidige tijd inspiratie hebben geleverd voor bijvoorbeeld de operacyclus Das Gold der Nibelungen van Wagner en boeken en films als Tolkiens Lord of the Rings en de cultserie Game of Thrones.

In deze lezing maakt Lucy Pijttersen u wegwijs in de wereld van de Scandinavische mythologie; aan de hand van uitgebreid beeldmateriaal en talloze anekdotes krijgt u een overzicht van de scheppings- en ondergangsmythe en worden de belangrijkste goden aan u voorgesteld.
Interessant voor iedereen die nog niet zo veel van de Scandinavische mythologie afweet, maar net zo goed voor mensen die hun kennis willen opfrissen. Want wat was het Spinnewiel van Frigg ook alweer? En waarom moet je de nagels van de doden knippen?
Lucy Pijttersen studeerde Noors aan de Rijksuniversiteit van Groningen en werkt nu als literair vertaler en docent Noors.

noordse mythologie


Volgende bijeenkomsten in 2017 en 2018

2017; 13 oktober, 10 november, 15 december.

2018: 12januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, donderdag 17 mei (jubileum)

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Nieuwe leden

Ed en Ineke de Graaf zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

 

vrijdag 13 oktober 2017

Gevleugelde Herinneringen

Lia Kok en Ben van Bokhoven

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

Een presentatie waarin vogels en zoogdieren een hoofdrol spelen, zonder planten en landschap tekort te doen.
In het noorden komt het broedseizoen al op gang als de sneeuw nog volop aanwezig is. Op de rotsachtige eilanden proberen de zeevogels zo snel mogelijk een plekje te veroveren, want wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het lieflijke uiterlijk van de papegaaiduikers blijkt dan slechts een masker. Jonge zeearenden zijn hard aan het trainen met het overgeven van prooi, een noodzakelijke voorbereiding om later succesvol jongen te kunnen grootbrengen.
Als het lang wintert voeren de kraanvogels hun dansen uit op het ijs. Het gebied rond het meer Hornborgasjön in het zuiden van Zweden heeft echter nog veel meer in petto. Talloze vogels komen naar dit gebied om hun paringsrituelen uit te voeren en te strijden voor nieuw leven. De concurrentie is moordend.

We bezoeken het eiland Öland, oostelijk van het Zweedse vasteland, vanwege de orchideeënpracht die hier in het voorjaar te zien is.
Voor je het beseft is het alweer herfst. Met de nodige inspanning en enig geluk kun je bij Dovrefjell en Rondane in midden Noorwegen zomaar oog in oog komen te staan met een groepje muskusossen of zelfs een poolvos, een onvergetelijke ervaring.
Als het jaar ten einde loopt, valt onverbiddelijk de winter in. Geen reden om Scandinavië te mijden, overigens. Niet alle vogels zijn vertrokken en dieren met een goede winterpels zijn uitstekend uitgerust om de koude periode door te komen.
Qua landschap zijn de eilanden voor de Noorse kust met hun steile rotsen in de winter een regelrechte topper, zeker als dan ook het majestueuze poollicht zich laat bewonderen.

beliboko   beliboko

beliboko


Volgende bijeenkomsten in 2017 en 2018

2017: 10 november, 8 december.

2018: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, donderdag 17 mei (jubileumviering)

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Nieuwe leden

Gerda Koppelman is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

vrijdag 10 november 2017
Maihaugen
Jeannet Appelo


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

Het Gudbrandsdal, ten Noorden van Lillehammer, is van grote invloed geweest op de nationale romantiek, traditie en gewoontes in Noorwegen. In 1887 begon tandarts Anders Sandvig met de verwezenlijking van zijn droom: het verzamelen en bewaren van oude volkskunst, werktuigen, boerderijen en andere gebouwen uit dit Gudbrandsdal om zodoende te voorkomen dat het verleden in vergetelheid zou raken.
Aanvankelijk bewaarde hij zijn verzameling in en rond zijn eigen huis aan de Jernbanegate in Lillehammer, maar in de jaren 1903-1904 werd alles overgebracht naar het huidige terrein Maihaugen. Ruim een eeuw later is de verzameling uitgegroeid tot een openluchtmuseum van wereldklasse met zijn idyllische boerderijen en prachtige werkplaatsen, tentoonstellingen en kunstcollecties.
Tijdens deze lezing neemt Jeannet Appelo ons in woord en beeld mee naar de omgeving van Lillehammer en het openluchtmuseum Maihaugen. Jeannet is opgegroeid in Noorwegen en werkte in haar jeugd twee seizoenen als gids in het museum. Ook vandaag werkt zij als gids en geeft zij regelmatig lezingen over Noorwegen en Noorse sporen hier in Nederland. Sinds kort organiseert zij ook rondleidingen en arrangementen in haar woonplaats Het Gooi.

maihaugen

maihaugen

 


Volgende bijeenkomsten in 2017 en 2018

2017: 8 december (Lucia)

2018: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, donderdag 17 mei (Jubileum)

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Luciaviering op vrijdag 8 december 2017

Wij doen een oproep aan onze leden om te vragen of hun (klein)kinderen mee willen lopen in de tåg. Ook volwassenen kunnen meedoen, maar er is vooral behoefte aan kinderen.
Informatie over de tåg en opgave is mogelijk bij Karin Ebbens, tel. 074-2664475, e-mail ebbens@kpnmail.nl.


Nieuwe Noorse kroon-biljetten

De Noorse Bank heeft nieuwe bankbiljetten uitgegeven. De oude bankbiljetten van 100 NOK en van 200 NOK vervallen op 30 mei 2018, zie ook op de beginpagina van onze website.
Bob Verschoor heeft aangeboden om voor allen die dat wensen de (papieren) Noorse kronen bij een bank in te wisselen en ieder z’n inleg in euro’s terug tegeven. Daarvoor moet men vóór 1 februari 2018 z’n oude kronen bij Bob inleveren.


Nieuw lid van het bestuur gezocht

Op de eerstvolgende ALV in februari 2018 zullen Inge van Gemert en Leo van Gemert aftreden als bestuurslid. Leo blijft wel onze webmaster. We hebben dan twee nieuwe bestuursleden nodig. Gelukkig heeft één van onze leden zich bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur. Dan houden we nog één vacature over.
Het bestuur roept u allen daarom op om erover na te denken of iemand van u bereid is om het bestuur te komen versterken.
Het bestuur vergadert maximaal drie keer per jaar, beurtelings bij iemand thuis. Dat zijn altijd gezellige bijeenkomsten. Veel zaken worden per e-mail afgehandeld en kosten daarom weinig tijd. De taken worden in onderling overleg verdeeld en dat gaat heel soepel, omdat we met zeven bestuursleden zijn.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter (tel: 074-2663321, e-mail: inge@leovangemert.nl.) of met één van de zittende bestuursleden. Ook als u het vermoeden heeft dat iemand anders dan uzelf geschikt zou zijn en belangstelling zou kunnen hebben, stellen wij het op prijs dat u in dat geval gepaste actie onderneemt.

leuk


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

vrijdag 8 december 2017

LUCIA VIERING

U ziet het, de laatste bijeenkomst van het jaar staat al weer op de agenda.
Let op: De Luciaviering is dit jaar evenals vorig jaar op vrijdag in plaats van op zaterdag! lucia
D e traditionele Luciaviering met lussekatter en pepparkakor. Natuurlijk met de tåg en de glögg, de kerstboom en het verhaal voor de kinderen.
We gaan de zaal weer versieren met groene slingers en maken er als vanouds een gezellige en sfeervolle bijeenkomst van.

Dit jaar is er weer een muzikaal optreden door Anneke Goudkuil. Dit zal gebeuren in samenwerking met Lies Veen, die ons dansinstructie zal geven

anneke

luciaDe kosten voor deelname aan de Luciaviering bedragen € 5,- per volwassene en € 3,- per kind tot 12 jaar, bij binnenkomst te voldoen. Voor alle duidelijkheid: deze bedragen gelden deze avond ook voor gasten/introducés.
Kinderen die graag mee willen lopen in de tåg kunnen zich tot 4 december melden bij Karin Ebbens tel. (074) 266 44 75. Zij hebben dan gratis entree. Hierbij doen wij een oproep aan onze leden om na te gaan of hun (klein)kinderen willen meedoen.
Informatie over de tåg is te krijgen bij Karin Ebbens.

Aanmelden voor deelname aan de Lucia-bijeenkomst, uiterlijk 3 december, is gewenst om te bepalen voor hoeveel personen er moet worden ingekocht en gebakken.
Aanmelden bij secretaris Sip Tol tel. 0546-810011 of email svtwente@xs4all.nl .
Wij wensen u nu alvast een plezierige avond, waarvoor wij u van harte welkom heten.

De opening is om 19.00 uur en de afsluiting is om ongeveer 21.30 uur.

lucia lucia


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 19.00 uur, zaal open 18.30 uur
Entree volwassenen: € 5,--
Kinderen tot 12 jaar: € 3,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Nieuwe Noorse kroon-biljetten

De Noorse Bank heeft nieuwe bankbiljetten uitgegeven. De oude bankbiljetten van 100 NOK en van 200 NOK vervallen op 30 mei 2018, zie ook op de beginpagina van onze website.
Bob Verschoor heeft aangeboden om voor allen die dat wensen de (papieren) Noorse kronen bij een bank in te wisselen en ieder z’n inleg in euro’s terug tegeven. Daarvoor moet men vóór 1 februari 2018 z’n oude kronen bij Bob inleveren.


Volgende bijeenkomsten in 2018

12 januari, 09 februari, 09 maart, 13 april, donderdag 17 mei.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Nieuw bestuurslid SVTwente gezocht

Op de eerstvolgende ALV in februari 2018 zullen Inge van Gemert en Leo van Gemert aftreden als bestuurslid. Leo blijft wel onze webmaster. We hebben dan twee nieuwe bestuursleden nodig. Gelukkig heeft één van onze leden zich bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur. Dan houden we nog één vacature over.
Het bestuur roept u allen daarom op om erover na te denken of iemand van u bereid is om het bestuur te komen versterken.
Het bestuur vergadert maximaal drie keer per jaar, beurtelings bij iemand thuis. Dat zijn altijd gezellige bijeenkomsten. Veel zaken worden per e-mail afgehandeld en kosten daarom weinig tijd. De taken worden in onderling overleg verdeeld en dat gaat heel soepel, omdat we met zeven bestuursleden zijn.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter (tel: 074-2663321, e-mail: inge@leovangemert.nl.) of met één van de zittende bestuursleden. Ook als u het vermoeden heeft dat iemand anders dan uzelf geschikt zou zijn en belangstelling zou kunnen hebben, stellen wij het op prijs dat u in dat geval gepaste actie onderneemt.

leuk


lucia_opgeven


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html


lucia info

lucia info
 

 


logo

terug naar Archief