Nieuwsbrief 


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Extra Nieuwsbrief augustus 2022

 


Aan de leden van de SVTwente

Na enkele maanden van afwezigheid is de verenigingswebsite weer via internet te bezoeken onder het gebruikelijke adres: www.svtwente.nl
Door enkele misverstanden was de site vervangen door een heel summiere versie met alleen de agenda van de verenigingsavonden voor de komende maanden.
Wij hopen  dat u de weg terug naar onze site weer snel weet te vinden..
Als u nog nieuwe bijdragen heeft mag u die altijd sturen aan of melden bij de bestuursleden of de webmaster.

Wij wensen u veel surfplezier.
Namens het bestuur van de SVTwente

Karel Jansen
voorzitter


Volgende bijeenkomsten

In 2022: 23 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.
In 2023: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april (Pasen op 9 en 10 april), 12 mei

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


logo

Scandinavische Vereniging Twente

Secretariaat:
secretaris@svtwente.nl