Contact 


 

 

Secretariaatsecretaris

Scandinavische Vereniging Twente

e-mail: harko.marijke@gmail.com

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Scandinavische Vereniging Twente bedraagt:
-  € 30,- per jaar voor een gezinslidmaatschap,
-  € 20,- per jaar voor een individueel lidmaatschap.
Niet-leden/introducees betalen voor een bezoek aan een lezing op een clubavond € 4,-.

U kunt zich als lid aanmelden door onderstaand berichtenformulier in te vullen of door contact op te nemen met het secretariaat.
Vermeld s.v.p. of het gaat om een individueel lidmaatschap of een gezinslidmaatschap. Voor een gezinslidmaatschap alle namen van Uw gezin vermelden.
U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht betreffende betaling contributie, e.d.

Bank nr:  NL56 INGB 0003 9308 10
t.n.v. SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

 

U kunt onderstaand Berichtenformulier ook gebruiken voor vragen, reacties, enz. of schrijf een berichtje in het "Ledencontact / Gastenboek".

Berichtenformulier

naam:  

*

adres:   

postcode:    

woonplaats:  

telefoon:  

e-mail adres: 

*

 

* minstens deze twee velden invullen!
N.B. als u zich hiermee opgeeft als aspirant lid, s.v.p. alle velden invullen!

Typ hier Uw bericht.

 

 

 


Ledencontact / Gastenboek


Eenvoudig contact maken met uw clubgenoten: schrijf eens in dit ledencontact!

 

- Scandinavië leeft in Twente -

logo