terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel.: 06 22 80 99 51
e-mail: secretaris@svtwente.nl

www.svtwente.nl

Nieuwsbrieven van 2020


brug

10 januari 2020
Noord-Jutland en het eiland Møn
Hillebrand Breuker

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51

jutland

Noord-Jutland en het eiland Møn

Hillebrand Breuker (1968) is allround natuurfotograaf, maar hij heeft zich de laatste jaren vooral gespecialiseerd in landschaps- en wildlifefotografie.
Hillebrand fotografeert zowel dichtbij huis, als ver daarbuiten. Vooral gebieden waar nog echte wildernis te vinden is, trekken hem enorm aan.
Vrij kunnen bewegen zonder dat je tussen de lijntjes van een pad moet blijven vindt hij prettig. Denemarken, Noorwegen, Zweden, Zuid Afrika, Schotland, Engeland en Friesland zijn z’n favoriete bestemmingen.

jutland


Volgende bijeenkomsten in 2020

14 februari 2020

Algemene Ledenvergadering
De Kwestie Sleeswijk-Holstein

13 maart 2020

De Baltische Staten

17 april 2020

De expeditie naar de Jan Mayen

8 mei 2020

De Shetlandbus

 

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 22 80 99 51.
Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html


Nagekomen deel van de Nieuwsbrief:

nota
brug

14 februari 2020
Algemene Ledenvergadering

Na de pauze
De kwestie Sleeswijk-Holstein Hans Krol


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51


Agenda Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de SVT om 20.00 uur in de Stefanshof te Borne Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen
5. Jaarverslag 2019 (zie bijlage)
6. Financieel verslag 2019
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Begroting 2020
10. Benoeming bestuursleden

Aftredend en niet herkiesbaar is Bea Woolderink Aftredend en wel herkiesbaar is Karel Jansen.
Wij stellen u voor om hem te herbenoemen als voorzitter. Wij stellen u voor om Frans de Rond te benoemen als bestuurslid.
Er is nog een vacature voor 1 bestuurslid
11. Rondvraag
12. Sluiting


De kwestie Sleeswijk-Holstein
Hans Krol

sleeswijk

De kwestie Sleeswijk-Holstein

In de late middeleeuwen was de situatie ontstaan dat het koninkrijk Denemarken en de hertogdommen Sleeswijk en Holstein met elkaar waren verbonden in een personele unie. Dat wil zeggen dat zij zelfstandige eenheden waren, maar met elkaar verbonden waren omdat zij dezelfde vorst hadden.
In de 19de eeuw toen het nationalisme een belangrijke stroming was en zeker toen het streven naar de eenheid van Duitsland steeds krachtiger werd, botsten in Sleeswijk-Holstein het Duitse en het Deense nationalisme.

Een complicatie was dat Holstein altijd deel had uitgemaakt van Duitsland, maar Sleeswijk niet. Tweemaal kwam het tot een oorlog, in 1848 en in 1864. De Deense koning verloor Sleeswijk-Holstein. Dit gebied werd een provincie van het koninkrijk Pruisen.
Na de Eerste Wereldoorlog werd in de Vrede van Versailles vastgelegd dat er in Sleeswijk een volksstemming zou worden gehouden. Die vond plaats in 1920. Het zuiden van Sleeswijk koos voor het deel blijven uitmaken van Duitsland.
Het noorden van Sleeswijk koos voor terugkeer naar Denemarken.
Problemen zijn definitief opgelost na de Tweede Wereldoorlog toen Denemarken en de Duitse Bondsrepubliek overeenkwamen de Duitse en de Deense minderheden een ruime mate aan rechten te geven.


Website enquête

Heeft u het enquête formulier al ingevuld?
De website staat voortdurend in de steigers. Vertel ons wat goed is. Vertel ons wat anders kan. Vertel ons wat beter kan. Bouwt u mee?
Ga dan naar de volgende link: https://www.svtwente.nl/enquete_website.html

website


Nieuwe leden

Corry Laméris, Pillipine Melius en Hans en Marianne Burgers zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2020

13 maart 2020

De Baltische Staten

17 april 2020

De expeditie naar Jan Mayen

8 mei 2020

De Shetlandbus

 

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 22 80 99 51.
Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

13 maart 2020

De Baltische Landen

door
Hans van Buuren

Deze lezing is uitgesteld vanwege het coronavirus. Er is dus ook geen clubavond in Stefans-hof!

Nadere mededelingen over het komende programma volgen!

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51

batische

De Baltische Landen

We zien ze als één geheel. Maar hoe verschillend zijn Estland, Letland en Litouwen.

Eeuwenlang zijn deze landen een speelbal geweest van vele overheersers, zoals Denen en Zweden in de middeleeuwen.
Later hoorden ze grotendeels bij het Pruisische rijk. Alleen tussen 1920 en tot 1940 zijn ze zelfstandig geweest. Daarna werden ze gevoegd bij Duitsland via de Krim- overeenkomst.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden ze door Rusland bezet. Dit duurde tot 1990, daarna werden de landen weer zelfstandig na de zgn. zingende revolutie.

Onze interesse voor deze landen is ontstaan nadat we er een lezing over hadden bijgewoond, waarna we er in 2007 voor de eerste keer op vakantie zijn geweest. Er is veel te bewonderen in deze voor toeristen jonge vakantielanden, zeker de hoofdsteden, maar ook daarbuiten is genoeg te bezoeken en te genieten. We zullen zoveel mogelijk verschillende bezienswaardigheden laten zien.


Luciaviering, hoe verder?

In de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2020 is gesproken over de Luciaviering bij de SVTwente.
Aanleiding was de zeer geringe deelname van leden tijdens de Luciaviering in december 2019. Er waren slechts 19 leden aanwezig en daarvan waren er 9 bestuursleden of partners van bestuursleden.
Deze geringe belangstelling en de hoge kosten per deelnemer brachten het bestuur tot het openen van de discussie over de Luciaviering. Er kwamen enkele suggesties.
Omdat ook niet aanwezige leden wellicht goede ideeën hebben over het passend omgaan met de Luciatraditie, nodigen wij alle leden uit ons te laten weten op welke manier de verenigingsavond in december zou kunnen worden ingevuld. Reacties zijn zeer welkom bij de secretaris secretaris@svtwente.nl.


Nieuwe boeken

Er ligt een nieuw boek op de uitleentafel: ‘De Outdoor Waanzin’ door Are Kalvø, een bekende Noorse standup- comedian.
De inhoud van dit boek en van de meeste andere leenboeken staat op onze website onder ‘boekennieuws’.


Volgende bijeenkomsten in 2020

17 april 2020

De expeditie naar Jan Mayen

8 mei 2020

De Shetlandbus

 

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 22 80 99 51.
Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

24 maart 2020

Van de voorzitter

afstand

De afgelopen dagen bent u overspoeld met slecht nieuws. Het coronavirus maakt ons op een pijnlijke manier duidelijk hoe kwetsbaar wij zijn.
Ook de Scandinavische Verenging Twente moet maatregelen nemen in deze volstrekt nieuwe situatie. De belangrijkste activiteit van onze verenging is het organiseren van bijeenkomsten. Dat kan voorlopig niet. De aangekondigde avonden in de Stefans-Hof op 17 april en 8 mei zijn geannuleerd. Dat hebben wij gedaan om de gezondheid van de bezoekers niet in gevaar te brengen. Want uw welzijn heeft bij ons de hoogste prioriteit.
Niemand weet wanneer de draad van het normale leven weer kan worden opgepakt. Voorlopig worden er daarom geen bijeenkomsten gepland. Zodra het weer veilig kan zullen we dat weer gaan doen. Tot die tijd staat onze vereniging in de sluimerstand.
De overheidsmaatregelen hebben grote invloed op ons dagelijks leven. Het vermijden van persoonlijke contacten is noodzakelijk maar heel moeilijk als het om dierbaren gaat. Ik wens u daarbij sterkte.
Gelukkig kunnen we nog wel met elkaar communiceren. De telefoon, e-mail en onze website zijn zonder gevaar te gebruiken. Wie een mededeling wil doen aan alle leden kan daarvoor het contactformulier van de website gebruiken. En ik raad iedereen aan daar regelmatig te kijken naar nieuwe bijdragen. Er zijn nog steeds mogelijkheden om als verenging te functioneren, zelfs in de sluimerstand.
Pas goed op uzelf en let ook goed op anderen. We zullen het probleem samen moeten oplossen.

Karel Jansen

 

Wilt u reageren?

Schrijf in het "Ledencontact" of gebruik het Berichtenformulier.


Volgende bijeenkomsten in 2020

18 september

 

9 oktober

 

 13 november

 

11 december

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

17 april 2020

Van de voorzitter

Vandaag, 17 april 2020, had ik u willen verwelkomen in Borne om te luisteren naar het verhaal van Erik Verheul. Hij is de initiatiefnemer van een expeditie naar het eiland Jan Mayen in de Noordelijke IJszee.
Een groep wetenschappers heeft daar in 2014 onderzoek gedaan. corrona

Dat verhaal houdt u tegoed. Het coronavirus is de spelbreker. We rekenen erop dat de strenge maatregelen weer een keer versoepeld worden en als we veilig bij elkaar kunnen komen zullen we deze spreker opnieuw uitnodigen.

Tot dan is onze website het middel om nog een beetje in contact te blijven met andere leden. Via het contactformulier kunt u heel eenvoudig een bericht plaatsen en als u een fotoserie wilt plaatsen is de webmaster beschikbaar om die vlot een plek te geven.

Ik ben nieuwsgierig naar nieuwe bijdragen.

Voor als u wat tijd over heeft staat er een Coronapuzzel op de website. Probeer de 25 vragen maar eens uit het hoofd te beantwoorden.

Tot ziens,

Karel Jansen
Voorzitter Scandinavische verenging Twente stop

Wilt u reageren?

Schrijf in het "Ledencontact" of gebruik het Berichtenformulier.


vogel


Volgende bijeenkomsten in 2020

18 september

 

9 oktober

 

13 november

 

11 december

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

 

1 mei 2020

Van de voorzitter

Voor de derde keer dit jaar is de maandelijkse nieuwsbrief gevuld met mijn bijdrage in plaats van de aankondiging van een verenigingsavond.corona
Ik mis die avonden! Ik hoop dat we ze weer een keer gewoon kunnen organiseren en dan niet met anderhalvemeterregels.

Tot die tijd moeten we de vereniging in stand houden en voorlopig is de website onze ontmoetingsplek.
Heeft u de nieuwste bijdragen van leden al gezien? Er staat een prachtige, 12 minuten durende film van een reis langs Noorse staafkerken voor u klaar. En wie het traditionele gebak van de mei-bijeenkomst mist kan zelf aan de slag gaan met een speciaal daarvoor toegevoegd recept.

Het aanbod op de website groeit voortdurend. Heeft u nog foto’s van een Scandinavisch onderwerp die u wilt laten zien? Stuur ze naar de webmaster en hij maakt er in overleg met u een mooie presentatie van.
Ga gauw kijken op www.svtwente.nl

Karel Jansen
voorzitter Scandinavische Verenging Twente


afstand

Wilt u reageren?
Schrijf in het "Ledencontact" of gebruik het Berichtenformulier.


Voor als u wat tijd over heeft staat er vanaf 2 mei weer een Coronapuzzel op de website. Probeer de vragen maar eens uit het hoofd te beantwoorden. Succes! stop


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl op www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

25 mei 2020

Van het bestuur

Helaas hebben wij elkaar dit voorjaar maar weinig kunnen ontmoeten. De maandelijkse verenigingsavonden zijn altijd mooie gelegenheden om bij te praten met andere leden.
Dat hebben we gemist en we hebben nu geen idee hoe het met u gaat.
We hopen maar dat er geen vervelende dingen zijn gebeurd en dat u uw leven binnen de gestelde beperkingen kunt leiden.

De zomer staat voor de deur en traditiegetrouw nodigen Karin en Doeko Ebbens belangstellenden uit om bij hen thuis Sankt Hans te vieren.
Dit jaar is vrijdag 19 juni Midsommarafton en Karin heeft ons laten weten dat zij hoopt dat ook dit jaar weer wat leden gehoor geven aan die uitnodiging. Dat hangt voor een belangrijk deel af van de versoepeling van de maatregelen van de regering. Mogen er weer groepjes mensen bij elkaar komen? En zo ja, hoeveel personen?
Wij hebben met Karin afgesproken dat het wel of niet doorgaan van deze traditie rond half juni wordt besloten. De uitkomst maken wij bekend met een e- mailbericht.

Verder wensen wij u een aangename zomer.
Rond 1 september krijgt u van ons weer een nieuwsbrief en wat zou het mooi zijn als we dan kunnen aankondigen dat de verenigingsavond in september in de Stefans-Hof weer is toegestaan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Scandinavische Verenging Twente
Karel, Agnes, Bob, Yvonne, Harko en Frans


kaartje


Van de webmaster

Het corona tijdperk levert ook positieve dingen op. De bekende voetballer zei zoiets als “Elluk nadeel heb ze voordeel” . Dat geldt ook nu denk ik.vlaggen

Er worden allerlei creatieve dingen bedacht en veel online activiteiten ontplooid. Zo ook voor onze website.
Sinds kort weet ik dat onze bekende afkorting SVT ook betekent: Ska Vara Tårta.
Dank zij de toevoeging op de website van het recept voor “Saftiga Kanelrutor”, werden wij (Inge en ik) op Norges Nasjonaldag verrast met dit heerlijke baksel door één van onze leden.

Behalve met dit recept stroomt de website bij wijze van spreken vol. Geweldig!
Als deze voor velen moeilijke periode voorbij is, vinden we op de website veel inspiratie voor nieuwe vakantiebestemmingen.

Op de beginpagina van de website staat een link naar alle nieuwe toevoegingen van de laatste tijd.

Heeft u ook een leuk onderwerp dat u wilt delen met uw clubgenoten? Het is en blijft altijd welkom.
Oh ja, de puzzels kunt u ook nog steeds invullen.

Een goede zomer (ha en bra sommar) gewenst door de webmaster.


Wilt u reageren?

Schrijf in het "Ledencontact" of gebruik het Berichtenformulier.


Volgende bijeenkomsten in 2020

18 september

 

9 oktober

 

 13 november

 

11 december

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl op www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html

brug

vrijdag 19 juni 2020

Sankt Hansviering

(Alleen bestemd voor leden SVTwente)

Karin heeft zich bereid verklaard om haar tuin weer open te stellen voor diegenen die toch heel graag de viering zouden willen meemaken.*)
Vanwege de Corona perikelen zal de viering buiten plaatsvinden en dus alleen met goed weer.
Bij regen gaat de viering niet door.

Natuurlijk zijn de RIVM-richtlijnen van toepassing. Dat betekent dat personen uit één huishouden bij elkaar mogen zitten maar dat anderen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren.
Karin bepaalt het maximum aantal deelnemers.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich op te geven bij Karin.

Aanmelden: vóór 17 juni 2020 bij Karin.

De kosten bedragen 15 euro per persoon. U kunt aan Karin zelf betalen.

Aanvang: vanaf 17.00 uur bent u welkom. Enige hulp bij de voorbereidingen wordt op prijs gesteld.

 

sankthans

*) Dit is geen officiële activiteit van de SVT


Wilt u reageren?

Schrijf in het "Ledencontact" of gebruik het Berichtenformulier.


Volgende bijeenkomsten in 2020

18 september

 

9 oktober

 

 13 november

 

11 december

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl op www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html

brug

 

 

 

 

logo

terug naar Archief