terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel.: 06 22 80 99 51
e-mail: secretaris@svtwente.nl

www.svtwente.nl

Nieuwsbrieven van 2020


brug

10 januari 2020
Noord-Jutland en het eiland Møn
Hillebrand Breuker

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51

jutland

Noord-Jutland en het eiland Møn

Hillebrand Breuker (1968) is allround natuurfotograaf, maar hij heeft zich de laatste jaren vooral gespecialiseerd in landschaps- en wildlifefotografie.
Hillebrand fotografeert zowel dichtbij huis, als ver daarbuiten. Vooral gebieden waar nog echte wildernis te vinden is, trekken hem enorm aan.
Vrij kunnen bewegen zonder dat je tussen de lijntjes van een pad moet blijven vindt hij prettig. Denemarken, Noorwegen, Zweden, Zuid Afrika, Schotland, Engeland en Friesland zijn z’n favoriete bestemmingen.

jutland


Volgende bijeenkomsten in 2020

14 februari 2020

Algemene Ledenvergadering
De Kwestie Sleeswijk-Holstein

13 maart 2020

De Baltische Staten

17 april 2020

De expeditie naar de Jan Mayen

8 mei 2020

De Shetlandbus

 

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 22 80 99 51.
Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html


Nagekomen deel van de Nieuwsbrief:

nota
brug

14 februari 2020
Algemene Ledenvergadering

Na de pauze
De kwestie Sleeswijk-Holstein Hans Krol


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51


Agenda Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de SVT om 20.00 uur in de Stefanshof te Borne Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen
5. Jaarverslag 2019 (zie bijlage)
6. Financieel verslag 2019
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Begroting 2020
10. Benoeming bestuursleden

Aftredend en niet herkiesbaar is Bea Woolderink Aftredend en wel herkiesbaar is Karel Jansen.
Wij stellen u voor om hem te herbenoemen als voorzitter. Wij stellen u voor om Frans de Rond te benoemen als bestuurslid.
Er is nog een vacature voor 1 bestuurslid
11. Rondvraag
12. Sluiting


De kwestie Sleeswijk-Holstein
Hans Krol

sleeswijk

De kwestie Sleeswijk-Holstein

In de late middeleeuwen was de situatie ontstaan dat het koninkrijk Denemarken en de hertogdommen Sleeswijk en Holstein met elkaar waren verbonden in een personele unie. Dat wil zeggen dat zij zelfstandige eenheden waren, maar met elkaar verbonden waren omdat zij dezelfde vorst hadden.
In de 19de eeuw toen het nationalisme een belangrijke stroming was en zeker toen het streven naar de eenheid van Duitsland steeds krachtiger werd, botsten in Sleeswijk-Holstein het Duitse en het Deense nationalisme.

Een complicatie was dat Holstein altijd deel had uitgemaakt van Duitsland, maar Sleeswijk niet. Tweemaal kwam het tot een oorlog, in 1848 en in 1864. De Deense koning verloor Sleeswijk-Holstein. Dit gebied werd een provincie van het koninkrijk Pruisen.
Na de Eerste Wereldoorlog werd in de Vrede van Versailles vastgelegd dat er in Sleeswijk een volksstemming zou worden gehouden. Die vond plaats in 1920. Het zuiden van Sleeswijk koos voor het deel blijven uitmaken van Duitsland.
Het noorden van Sleeswijk koos voor terugkeer naar Denemarken.
Problemen zijn definitief opgelost na de Tweede Wereldoorlog toen Denemarken en de Duitse Bondsrepubliek overeenkwamen de Duitse en de Deense minderheden een ruime mate aan rechten te geven.


Website enquête

Heeft u het enquête formulier al ingevuld?
De website staat voortdurend in de steigers. Vertel ons wat goed is. Vertel ons wat anders kan. Vertel ons wat beter kan. Bouwt u mee?
Ga dan naar de volgende link: https://www.svtwente.nl/enquete_website.html

website


Nieuwe leden

Corry Laméris, Pillipine Melius en Hans en Marianne Burgers zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2020

13 maart 2020

De Baltische Staten

17 april 2020

De expeditie naar Jan Mayen

8 mei 2020

De Shetlandbus

 

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 22 80 99 51.
Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

13 maart 2020

De Baltische Landen

door
Hans van Buuren

Deze lezing is uitgesteld vanwege het coronavirus. Er is dus ook geen clubavond in Stefans-hof!

Nadere mededelingen over het komende programma volgen!

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51

batische

De Baltische Landen

We zien ze als één geheel. Maar hoe verschillend zijn Estland, Letland en Litouwen.

Eeuwenlang zijn deze landen een speelbal geweest van vele overheersers, zoals Denen en Zweden in de middeleeuwen.
Later hoorden ze grotendeels bij het Pruisische rijk. Alleen tussen 1920 en tot 1940 zijn ze zelfstandig geweest. Daarna werden ze gevoegd bij Duitsland via de Krim- overeenkomst.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden ze door Rusland bezet. Dit duurde tot 1990, daarna werden de landen weer zelfstandig na de zgn. zingende revolutie.

Onze interesse voor deze landen is ontstaan nadat we er een lezing over hadden bijgewoond, waarna we er in 2007 voor de eerste keer op vakantie zijn geweest. Er is veel te bewonderen in deze voor toeristen jonge vakantielanden, zeker de hoofdsteden, maar ook daarbuiten is genoeg te bezoeken en te genieten. We zullen zoveel mogelijk verschillende bezienswaardigheden laten zien.


Luciaviering, hoe verder?

In de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2020 is gesproken over de Luciaviering bij de SVTwente.
Aanleiding was de zeer geringe deelname van leden tijdens de Luciaviering in december 2019. Er waren slechts 19 leden aanwezig en daarvan waren er 9 bestuursleden of partners van bestuursleden.
Deze geringe belangstelling en de hoge kosten per deelnemer brachten het bestuur tot het openen van de discussie over de Luciaviering. Er kwamen enkele suggesties.
Omdat ook niet aanwezige leden wellicht goede ideeŽn hebben over het passend omgaan met de Luciatraditie, nodigen wij alle leden uit ons te laten weten op welke manier de verenigingsavond in december zou kunnen worden ingevuld. Reacties zijn zeer welkom bij de secretaris secretaris@svtwente.nl.


Nieuwe boeken

Er ligt een nieuw boek op de uitleentafel: ‘De Outdoor Waanzin’ door Are Kalvø, een bekende Noorse standup- comedian.
De inhoud van dit boek en van de meeste andere leenboeken staat op onze website onder ‘boekennieuws’.


Volgende bijeenkomsten in 2020

17 april 2020

De expeditie naar Jan Mayen

8 mei 2020

De Shetlandbus

 

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06 22 80 99 51.
Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

24 maart 2020

Van de voorzitter

afstand

De afgelopen dagen bent u overspoeld met slecht nieuws. Het coronavirus maakt ons op een pijnlijke manier duidelijk hoe kwetsbaar wij zijn.
Ook de Scandinavische Verenging Twente moet maatregelen nemen in deze volstrekt nieuwe situatie. De belangrijkste activiteit van onze verenging is het organiseren van bijeenkomsten. Dat kan voorlopig niet. De aangekondigde avonden in de Stefans-Hof op 17 april en 8 mei zijn geannuleerd. Dat hebben wij gedaan om de gezondheid van de bezoekers niet in gevaar te brengen. Want uw welzijn heeft bij ons de hoogste prioriteit.
Niemand weet wanneer de draad van het normale leven weer kan worden opgepakt. Voorlopig worden er daarom geen bijeenkomsten gepland. Zodra het weer veilig kan zullen we dat weer gaan doen. Tot die tijd staat onze vereniging in de sluimerstand.
De overheidsmaatregelen hebben grote invloed op ons dagelijks leven. Het vermijden van persoonlijke contacten is noodzakelijk maar heel moeilijk als het om dierbaren gaat. Ik wens u daarbij sterkte.
Gelukkig kunnen we nog wel met elkaar communiceren. De telefoon, e-mail en onze website zijn zonder gevaar te gebruiken. Wie een mededeling wil doen aan alle leden kan daarvoor het contactformulier van de website gebruiken. En ik raad iedereen aan daar regelmatig te kijken naar nieuwe bijdragen. Er zijn nog steeds mogelijkheden om als verenging te functioneren, zelfs in de sluimerstand.
Pas goed op uzelf en let ook goed op anderen. We zullen het probleem samen moeten oplossen.

Karel Jansen

 

Wilt u reageren?

Schrijf in het "Ledencontact" of gebruik het Berichtenformulier.


Volgende bijeenkomsten in 2020

18 september

 

9 oktober

 

 13 november

 

11 december

 

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html


 


logo

terug naar Archief