terug naar de website

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

tel. 06 22 80 99 51(secr.)
secretaris@svtwente.nl
www.svtwente.nl

 

Jaarverslag over 2022

In 2022 werden de volgende 7 bijeenkomsten georganiseerd.

In januari en februari waren er wegens Corona-maatregelen geen bijeenkomsten.

11 maart 2022 Ebo Reitsma: "Peer Gynt"

Na precies twee jaar zonder verenigingsavonden konden we eindelijk weer bij elkaar komen op de traditionele tweede vrijdag van de maand in de Stefans-Hof. Voor deze gelegenheid hadden we Ebo Reitsma uitgenodigd. Deze musicus vertelde delen van het verhaal dat de schrijver Ibsen schreef over Peer Gynt en hij liet de bij de vertelde gedeeltes passende muziek van de Noorse componist Edvard Grieg horen. Zelfs wie zowel het verhaal als de muziek kent werd hierdoor verrast omdat het zelden voorkomt dat deze twee elementen tegelijk worden gepresenteerd. Ebo Reitsma wist op gepassioneerde wijze zijn verhaal te doen en dat werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

29 aanwezigen, 25 leden en 4 gasten

8 april 2022 Myra de Rooy: "In de lengte, 3000 km solo door de Noorse bergen"

Myra de Rooy wandelde in verschillende seizoenen en in etappes van zuid naar noord door Noorwegen. Ze liep in haar eentje 3.000 km en deed daar in haar boek 'In de lengte' verslag van. Zij bleek ook mondeling een goede vertelster want zij wist de aanwezigen te boeien met prachtige beelden en verhalen. Vooral de etappes die in de winter waren gelopen waren interessant omdat maar weinig mensen zoiets kunnen of durven. Het was een boeiende avond. 41 aanwezigen, 39 leden en 2 gasten.

13 mei 2022 Arie Wolfert: "Varanger "

Noorwegen was ook deze avond onderwerp van de presentatie. Arie Wolfert wist ons aangenaam te onderhouden met zijn reisverhaal over Varanger, in het noorden van Noorwegen. Dat verhaal werd ondersteund met foto's die hij maakte in dit prachtige gebied. Voor leden die de verre reis naar het noorden SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE van Noorwegen geen probleem vinden was het een aansporing om daar ook eens te gaan kijken. Voor wie er al eens was betekende het een mooi weerzien.

42 aanwezigen, 39 leden en 3 gasten.

23 september 2022 Birgit van Dongen: "De Deense Højskolekultur"

Birgit van Dongen-Svensgaard sprak voor ons over de Deense Højskolekultur. Grondlegger van die hogescholen, die op diverse plaatsen in Denemarken staan, is N.F.S. Grundtvig. Dit was een zeer veelzijdig man en de lezing van Birgit van Dongen bestond vooral uit verhalen over deze man en zijn daden en de invloed die hij heeft gehad op de vorming van vele Denen. Om alles wat zij vertelde goed te kunnen begrijpen was enige basiskennis nodig maar ook zonder die kennis was het een interessante avond.

27 aanwezigen, 24 leden en 3 gasten.

14 oktober 2022 Hans van Buuren: "Een reis door de Baltische landen"

Een presentatie van Hans van Buuren, lid van onze vereniging met de titel 'Een Reis door de Baltische landen'.
Hans en zijn vrouw hebben meerdere reizen naar deze landen gemaakt en ze hebben daar een indrukwekkende verzameling foto's aan overgehouden. Die vormden de basis voor deze presentatie. Voor de pauze zagen we foto's waarbij Hans indien nodig een toelichting gaf. Na de pauze werd een 40 minuten durende videofilm vertoond. In beide delen overheersten de foto's van gebouwen in de steden . Die zijn vaak gebouwd in Jugendstil o.a. gebouwd in het interbellum toen veel Duitsers hier woonden. Van deze gebouwen werden ook veel close-ups getoond van versieringen die zo kenmerkend zijn voor deze bouwstijl.

35 aanwezigen, alleen leden.

11 november 2022 Erik Verheul: "Expeditie naar de Jan Mayen"

Deze avond kwam Erik Verheul ons vertellen over de vervulling van zijn “jongensdroom” om ooit het eiland Jan Mayen te kunnen bezoeken. Erik begon zijn zeer interessante presentatie met de historische connectie van Holland met Jan Mayen. Zijn presentatie werd zeer enthousiast gebracht tezamen met prachtige foto’s en filmpjes van het bezoek aan dit ongenaakbare eiland. Er was een zeer goede interactie met de toehoorders. Een zeer geslaagde avond.

24 aanwezigen, alleen leden

9 december 2022, kerstviering

Traditioneel is de decemberbijeenkomst van de SVTwente gereserveerd voor de Luciaviering. Omdat de laatste viering in 2019 erg weinig bezoekers trok is er gezocht naar een andere invulling. Deze avond stond daarom meer in het teken van Kerst en de daarbij horende sfeer. De zaal was versierd met guirlandes, kerstballen en strofiguren. Ook de symbolische houten ‘kerstbomen’ waren aanwezig. Op de tafels stonden schalen met door Karin Ebbens gebakken Zweedse lekkernijen o.a. kanelbullar en lussekatter

De avond werd geopend door Gerrit Jan Broeze met zijn midwinterhoorn. De Twentse traditie van midwinterhoornblazen in adventstijd is inmiddels immaterieel erfgoed geworden en past prima bij een Twentse Scandinavische vereniging. Gerrit Jan wist een mooie reeks aan tonen uit dit bijzondere instrument te krijgen.
Het vervolg van de avond bestond uit het voorlezen van ‘De Legende van de Kerstroos’ door Inge van Gemert. De zaal werd hierbij uitsluitend met brandende kaarsen verlicht en het projectiescherm waarop passende beelden werden getoond. Het was heel sfeervol. In de pauze werd ook nog glögg, voortreffelijk bereid door Margareta Rozendaal, uitgedeeld.

Na de pauze was het tijd voor ‘een wandeling door Zweden’ een door Yvonne Ponsteen en Bob Verschoor voorbereide ‘tipspromenad’. Yvonne woont een deel van het jaar in het noordelijkste puntje van Värmland en daar noemt men zo’n wandeling waarbij 12 vragen moeten worden beantwoord ‘Super Tolva’. Er werd enthousiast meegedaan en aan het eind waren er zelfs vijf deelnemers die 11 vragen juist hadden beantwoord. Een extra vraag over de hoogte van de berg Kebnekaise leverde uiteindelijk Marius van Lienden als winnaar op.

Bij het opruimen van de zaal bleek weer dat vele handen licht werk maakten en rond 22 uur kon iedereen huiswaarts gaan. 33 aanwezigen

Algemene zaken

Het afgelopen jaar hebben we 7 bijeenkomsten georganiseerd (zie boven) en deze werden bezocht door in totaal 231 bezoekers.

jaar

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bezoekers (t/m 2014 incl. Lucia)

369

385

324

83

0

231

waarvan leden

336

354

301

77

0

219

waarvan gasten/introducés

33

31

42

6

0

12

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal bezoekers per avond

46

48

41

41

0

33

 

 

 

 

 

 

 

Luciaviering (apart geregistreerd sinds 2015)

50

66

40

-

0

33

 

Algemene Ledenvergadering vanaf 1 maart 2022

Vorig jaar hebben wij een digitale vergadering gehouden en omdat fysiek bij elkaar komen nog steeds problematisch is hebben we ook in 2022 daarvoor gekozen.

Het bestuur heeft dit jaar twee keer vergaderd.
De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2022 als volgt:

Karel Jansen - voorzitter

Yvonne Ponsteen - secretaris

Agnes Hobbelink - penningmeester

Bob Verschoor - techniek en materiaalbeheer, 2e penningmeester

Harko Bouwens - lid

Het afgelopen jaar hebben twee leden het lidmaatschap van de SVT beëindigd.
Er zijn dit jaar 2 nieuwe leden bijgekomen.
2 leden zijn overleden.
Op 31-12-2022 telde onze vereniging 90 leden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 februari is besloten dat:
- zowel de website informatie die geleverd is door de webmaster,
- als de verkorte versie van het secretariaat
opgenomen worden in het jaarverslag.

van de webmaster:

Website 2022

Organisatie:

De vereniging is eigenaar van de website. Het beheer ervan is een activiteit van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.
Het bestuur heeft het websitebeheer uitbesteed aan een gewoon lid, Leo van Gemert. Deze werkwijze, alsmede  de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het gewone lid (verder genoemd: webmaster) zijn vastgelegd in het interne document “Handleiding Bestuur”.
Ook de specificaties, waaraan de website moet voldoen, zijn in dit document ondergebracht.

De webmaster (Leo) is enige tijd met het websitebeheer gestopt. Dit door de naar zijn mening ongeïnteresseerdheid van het bestuur betreffende de website en de online ALV.
Het beheer van de website is op 12 april 2022 door hem overgedragen aan het bestuur.

Door misverstanden is daarna door het bestuur de hele website van het internet gehaald, op de Agenda na. Dit heeft van april 2022 t/m juli 2022 geduurd.

Op 27 juli 2022 heeft het bestuur Leo verzocht de website weer op het internet te zetten. 
Het bestuur heeft Leo tevens verzocht het beheer weer op zich te nemen, dit in het belang van de vereniging.
Vanaf augustus 2022 was de website weer online.

Website activiteiten:

1. Het up-to-date houden van de website was (en blijft) een voortdurende activiteit en betekent o.a. het bijhouden van de agenda, plaatsen van nieuwsbrieven, bijdragen van leden, enz. Ook website-technische wijzigingen blijven een voortdurende activiteit.
Actuele gebeurtenissen zowel betreffende de vereniging als interessante Scandinavische evenementen, worden altijd als eerste vermeld op de  beginpagina en indien van toepassing toegevoegd aan de  Agenda of andere webpagina’s.

2. Bijzondere website activiteiten in 2022 waren:

- de online Algemene Ledenvergadering,
- de Adventskalender, van Ineke de Graaf.

Beide activiteiten zijn nu in het website-archief  te vinden.

3. Aantal website bezoekers:

Gemiddeld zijn er 11 unieke bezoekers per dag voor de website (dit betekent dat al bekende terugkerende bezoekers niet worden geteld). Er worden gemiddeld 49 pagina’s per dag bekeken (views).

Overzicht afgelopen jaren:

In 2021: 4716 unieke bezoekers; 15689 views (bekeken pagina’s)
In 2022: 2787 unieke bezoekers; 21146 views 

In 2022 waren er minder bezoekers (door de afwezigheid van de website van april-juli), maar door deze bezoekers werden meer pagina’s bekeken.

4. Aantal bezoekers van de Adventskalender:

Deze had een aparte teller. 
In de periode van 1 t/m 24 december 2022 hebben 108 unieke bezoekers de kalender bezocht (terugkerende al bekende bezoekers zijn hierbij niet meegeteld). Het aantal views (aantal bekeken pagina’s) in deze periode was 1132. Deze Adventskalender was een groot succes.

N.B.: de tellers zijn openbaar (blauwe symbooltje links onder op elke webpagina.

5. Aantal abonnees voor de Nieuwsbrief: 43

(dit zijn geen leden, maar geïnteresseerden in de vereniging en/of Scandinavië)

6. Facebook:

Dit account bestaat nog, maar het is geen activiteit meer van de webmaster.  Zodra het account weer gebruikt wordt, zal een link op de beginpagina geplaatst worden.

7. Twitter:

Het Twitter account is gedéactiveerd. Dit is geen activiteit meer van de vereniging.

8. Sankt Hans:

De webmaster heeft weer een tipspromenad gemaakt voor de Sant Hans viering bij Karin en Doeko. Alle tipspromenads van de afgelopen jaren staan in het website-archief.

9. Website-archief

In het website-archief  is vanaf 2004 veel informatie  te vinden over bijeenkomsten en activiteiten van de SVTwente.

Medailles 2022

Het maken van de medailles voor sprekers of muzikanten is een activiteit van het bestuur. 

Het bestuur heeft deze taak uitbesteed aan een gewoon lid, Inge van Gemert. 
Deze werkwijze is verantwoord in het interne document “Handleiding Bestuur”. 

 

Leo van Gemert
webmaster SVTwente


van het secretariaat:

Website 2022

Ook in 2022 werd de website weer bijgehouden door de webmaster, Leo van Gemert. Dit omvat o.a. het bijhouden van de agenda, het plaatsen van nieuwsbrieven, de bijdragen van leden plaatsen, enz.

Door misverstanden tussen het bestuur en de webmaster was de website tussen begin april en augustus niet online, op de Agenda na.

Bijzondere website activiteiten in 2022 waren:
- de online Algemene Ledenvergadering,
- de Adventskalender, van Ineke de Graaf.
Beide activiteiten zijn nu in het website-archief te vinden.

Aantal website bezoekers: Gemiddeld zijn er 11 unieke bezoekers per dag voor de website (dit betekent dat al bekende terugkerende bezoekers niet worden geteld).
Er worden gemiddeld 49 pagina’s per dag bekeken (views).

Overzicht afgelopen jaren:
In 2021: 4716 unieke bezoekers; 15689 views
In 2022: 2787 unieke bezoekers; 21146 views
In 2022 waren er minder bezoekers (juli), maar door deze bezoekers werden meer pagina’s bekeken.

De Adventskalender had een aparte teller.
In de periode van 1 t/m 24 december 2022 hebben 108 unieke bezoekers de kalender bezocht . Het aantal views in deze periode was 1132. Deze Adventskalender was dus een groot succes.

Het Facebook- account bestaat nog, maar is niet actief.

Het Twitter account is gedéactiveerd.

Medailles 2022

Het afgelopen jaar zijn de medailles gemaakt door Inge van Gemert.

 

Yvonne Ponsteen
Secretaris SVT


terug naar de website

logo