terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nl

map

Nieuwsbrieven van 2014


brug

vrijdag 10 januari 2014

Het noorderlicht

Marjan Spijkers

Van oudsher hebben mensen geprobeerd het noorderlicht te begrijpen en te verklaren. Verschillende culturen benoemen in hun folklore en mythologieën dit bijzondere lichtverschijnsel. De Samen, de oorspronkelijke bewoners van Noord Scandinavië, zagen het noorderlicht als een teken van hun voorvaderen die in contact probeerden te komen met de levenden, anderen zagen er een zwaan in die vast zat in het ijs van de Noordpool. Vandaag de dag reizen veel toeristen naar het hoge noorden om dit wonderbaarlijke spektakel met eigen ogen te zien. Tijdens deze lezing hoort u meer over het noorderlicht in volksverhalen en onderzoek naar de herkomst van het noorderlicht van vroeger tot nu. Op een toegankelijke manier wordt uitgelegd wat noorderlicht of poollicht nu eigenlijk is en waar je op moet letten als je het te zien wilt krijgen. Tot slot volgen enkele tips over het fotograferen van noorderlicht en natuurlijk laten we u het noorderlicht uitgebreid zien. Over Marjan Spijkers: In 1995 rondde zij de universitaire studie Scandinavische Talen af met specialisaties in de Noorse taal, volkskunde en het arctisch gebied. Sinds enkele jaren is zij gefascineerd door het noorderlicht. Samen met Carla Joustra heeft zij de reisorganisatie Fru Amundsen opgericht. Fru Amundsen organiseert reizen naar Noorwegen die net even anders zijn. In 2014 organiseert Fru Amundsen verschillende noorderlichtreizen. Tijdens deze reizen doen we alles wat mogelijk is om het noorderlicht ook daadwerkelijk te zien. ‘Fru’ is Noors voor ‘mevrouw’ en ‘Amundsen’ verwijst naar de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen. Fru Amundsen - Ontdek Noorwegen!
Meer informatie: www.fruamundsen.nl. Foto: gemaakt door Hans Seuters.

noorderlicht

STEFANSHOF, Grotestraat 207 , Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Bestuursleden gezocht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 februari 2014 zullen Hans van Buuren en Henk van Zijl als bestuursleden aftreden. Hans is penningmeester vanaf 2005 en Henk is bestuurslid sinds 2002. Wij zoeken ter aanvulling van het bestuur dus 2 nieuwe personen, waarbij we reeds een toezegging van één verenigingslid hebben. Hierbij roepen wij ook andere geïnteresseerde leden op om na te denken over de mogelijkheid om tot het bestuur toe te treden. Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter en bij beide aftredende bestuursleden. Om de man-vrouw verhouding in het bestuur in evenwicht te brengen, doen wij een nadrukkelijk beroep op vrouwelijke kandidaten. Laat ons niet in de steek!


Nieuwe leden

We verwelkomen als nieuwe leden:

De heer Alexander Bol-genaamd Goede- szn uit Dalfsen.
De heer Dick Oort en mevrouw Carin Viberg met hun kinderen Coen, Esmée en Daan uit Deventer.
Familie Hegeman uit Nijverdal.

Hartelijk welkom allemaal.


Volgende bijeenkomsten in 2014:

14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Van de webmaster

Laat u niet "tracken”. 

Zorg tijdens het surfen op internet ervoor, dat de websites die u bezoekt geen tracking cookies op uw computer kunnen installeren. Tracking cookies registreren uw surfgedrag. Om privacy redenen is dat ongewenst.
Ga (voor Internet Explorer) naar Instellingen/Internetopties/Privacy/Geavanceerd en zorg ervoor dat „Cookies van derden” geblokkeerd zijn.
Voor andere browsers (Chrome, Firefox, Opera) is deze instelling via een iets andere weg wel te vinden.

Wilt u „reklamevrij surfen”?

Voor een aantal browsers, zoals Internet Explorer (IE), Firefox, Opera, Chrome en Android kunt u een zogenaamde plug-in installeren, genaamd "AdBlock Plus”.
Dit programma is gratis en blokkeert alle contact met advertentiesites. De kleine advertentie in onze eigen pagina Ledencontact (http://www.svtwente.nl/gastenboek.html) zal dan verdwijnen. Ook het reklamevenster van de fotoalbums van onze leden (http://www.svtwente.nl/fotoalbums.html)  zal dan niet meer vertoond worden.
Zelfs YouTube zal dan reklamevrij zijn op uw computer.

Ga naar de website " https://adblockplus.org/nl/firefox " en installeer de plug-in voor uw browser (kies IE, Firefox, Opera, Chrome of Android).
Het rode „ABP” logo wordt dan vertoond in de statusbalk van IE en Firefox (onderaan de pagina). Bij Opera staat het logo rechts boven. Het blokkeren van advertenties kan hier per pagina of per website ongedaan gemaakt worden, maar dat wilt u natuurlijk niet.

De webmaster wenst u reklamevrij en probleemloos surfen voor 2014


Contributie nota

Hieronder treft u de contributienota aan met het verzoek om tijdig, liefst per ommegaande, te betalen. Zo voorkomt u extra kosten en bespaart u ons extra werk.

nota


Ledenlijst

Zoals gebruikelijk ontvangt u bij het begin van het nieuwe jaar (separaat) de ledenlijst. Om (wettelijke) privacyreden is het verboden deze lijst voor commerciële doelen te gebruiken. Dat is ook de reden dat we op deze lijst geen privé-adressen hebben opgenomen. Wij rekenen graag op ieders begrip en medewerking.
brug

vrijdag 14 februari 2014
Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering om 20.00 uur

Agenda:

1. Opening.
2. Vaststellen agenda en mededelingen.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen Algemene ledenvergaderingen van 8 februari 2013.
5. Jaarverslag 2013 (als bijlage toegevoegd).
6. Financieel verslag 2013 en begroting 2014.
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuwe kascommissie.
9. Benoeming bestuursleden.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Hans van Buuren en Henk van Zijl.
Wij stellen u graag voor om Karel Jansen als opvolger van Hans van Buuren en dus als penningmeester te benoemen en om Bea Woolderink-van het Bolscher als opvolgster van Henk van Zijl als algemeen bestuurslid te benoemen.
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, mits die ondersteund worden door minstens tien leden en voorzien van een verklaring, waaruit blijkt dat de tegenkandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Na de pauze:

Erik Wijn
Een winters avontuur onder en boven de Poolcirkel

Na verschillende zomervakanties moest het er een keer van komen om in de wintertijd naar het noorden van Scandinavië te vertrekken. Lies en Erik waren er ondertussen wel achter gekomen dat er dan ook veel te beleven valt. Na het nodige voorbereidingswerk waren ze er begin 2012 klaar voor! Het plan was om naar Luleå te reizen en daar Gammelstads kyrkstad te bezoeken, dan verder naar de Vintermarknad in Jokkmokk om vandaar door te trekken naar Narvik en ze hoopten ondertussen ook nog het Noorderlicht te kunnen waarnemen. Vanwege de winterse omstandigheden niet met eigen vervoer maar alles met het openbaar vervoer, vliegtuig, bus en trein en waar nodig te voet.

Het is een avontuur met veel nieuwe belevenissen geworden! Met wat hindernissen, door o.a. extreem lage temperaturen zijn ze in 3 weken met het vliegtuig naar Luleå gegaan, met de bus naar Jokkmokk, met de trein naar Kiruna en Narvik en vandaar terug via Evenes op de Lofoten en via Oslo, terug naar Nederland. Aan de hand van een presentatie en een praatje zal Erik proberen de aanwezigen deze bijzondere winterreis mee te laten beleven.

winter

STEFANS-HOF, Grotestraat 207, Borne, (tel. noodgevallen 074-2661310)
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree niet-leden/introducés € 4,--


Contributienota

Als u de contributie voor 2014 nog niet hebt betaald, wilt u dat dan per ommegaande doen? Daarmee helpt u ons erg en bespaart u ons en uzelf onnodige kosten. Alvast bedankt.


Volgende bijeenkomsten in 2014:

14 maart, 11 april, 9 mei, 12 september, 10 0oktober, 14 november en 13 december.


Nieuwe leden

We verwelkomen als nieuwe leden:

De heer en mevrouw de Rond uit Hengelo (O).
Mevrouw van der Zwan uit Markelo.

Hartelijk welkom in onze vereniging.


Van de webmaster

Als u foto's, verhalen, e.d. wilt delen met uw clubgenoten, kan de webmaster die op de website zetten. Heeft u ook nog ergens in een oude schoenendoos foto’s "van vroeger”? Dat zou bijzonder leuk zijn!  De pagina "SVTwente - Vroeger en Nu" kan namelijk nog veel verder uitgebreid worden. Deze pagina vindt u onder tabblad "SVTwente”.

Op onze pagina „Ledencontact” kunt u altijd opmerkingen en mededelingen kwijt. Na afloop van een lezing kunt u nu heel eenvoudig uw bevindingen vertellen (zie hiervoor de nabeschouwing van de lezing).

De volgende onderwerpen zijn (en blijven) actueel:

1. Phishing
Op de website onder "Verhalen-Presentaties / Website-Internet" komt o.a. het onderwerp "Veilig e-mailen en surfen" voor. Een belangrijke tip gaat over „phishing”. Criminelen proberen steeds weer uw inloggegevens van uw bank te achterhalen.
Uw bank stuurt u NOOIT een e-mail! Belangrijke post van de bank krijgt u altijd in de ouderwetse brievenbus!
Soms zien die berichten er bedrieglijk echt uit. U kunt er 100% zeker van zijn dat een e-mail van een bank ALTIJD nep is. Deze berichten NOOIT openen en direct weggooien.

2. Windows-XP weg ermee?
Op 8 april 2014 stopt Microsoft met het up-daten van het besturingsprogramma Windows-XP. Dat betekent dat de beveiligingslekken die na 8 april 2014 ontdekt worden, dan ook niet meer worden gerepareerd. Tot juli 2015 zal Microsoft alleen nog de herkenning van virussen en malware onderhouden en alleen een melding tonen indien er kwaadaardige software wordt aangetroffen.

Op de website onder "Verhalen-Presentaties / Website-Internet / Windows XP weg ermee” vind u tips om na 8 april veilig te internetten, maar dan wel zonder Windows-XP.
brug

vrijdag 14 maart 2014

Hollanders in Noorwegen – interactie in de Gouden Eeuw
Jeannet Appelo

Waarom is het Noors vol Nederlandse gezegdes? Hoe zit het met alle in Nederland geproduceerde voorwerpen in Noorse huishoudens, en de Nederlandse namen van veel Noren? We kijken naar de periode tussen 1550 en 1750, en volgen de Noorse emigrant op weg naar Nederland en de handel van Hollanders in Noorwegen. Met sprekende tekeningen en schilderijen van onder andere kleding, interieur en gerechten.
Ter inspiratie en herkenning, u zult het zelf wel ontdekken tijdens de lezing.

Na de pauze volgt een Quiz! Herinnert u zich namen, cijfers en locaties uit de lezing? De winnaar krijgt een exemplaar cadeau van het boek ‘Thuis in Noorwegen -- Nederlandse emigranten vertellen’.

Literatuurlijst
Na afloop kunnen geïnteresseerden aangeven of ze via e-mail een literatuurlijst wensen te ontvangen.

Boekverkoop Thuis in Noorwegen – Nederlandse emigranten vertellen
In dit boek, dat u met korting kunt kopen met interviews en prachtige foto's vertellen vijftien gezinnen hun verhaal over de emigratie en het leven in hun nieuwe thuisland. De verhalen gaan over lef, twijfel, doorzettingsvermogen, plezier, geduld en soms gewoon een portie geluk. Voor alle geïnterviewden geldt:ze hebben het niet bij de droom gelaten.

Spreker/auteur
Jeannet Appelo is een schrijver die zich interesseert in onderwerpen als emigratie, integratie en cultuurverschillen. Geboren in Nederland en opgegroeid in Noorwegen, keerde zij op haar vierentwintigste terug naar Nederland als freelance journalist en student in de culturele antropologie. Vandaag werkt Jeannet als tekstschrijver, vertaler en journalist met haar eigen bureau De Taalkamer. Het schrijven wisselt zij af met opdrachten als gids en reisleider voor Scandinavische groepen op bezoek in Nederland.
Zij woont met haar man en twee kinderen in Hilversum.

hollanders in noorwegen
STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Volgende bijeenkomsten in 2014:

11 april, 9 mei, 12 september, 10 oktober, 14 november en 13 december.


Nieuwe leden

We verwelkomen als nieuwe leden: De heer en mevrouw Hengeveld uit Doetinchem en de heer Braamhaar uit Goor.


Bereikbaarheid Stefans-Hof

Bij een onverwachte afsluiting van de Grotestraat (wegopbreking, extra koopavond, braderie, kerstmarkt, e.d.) kan het voor sommige leden een probleem worden om Stefans- Hof te bereiken. In dat geval kunt u altijd een beroep doen op het bestuur. Bel dan het volgende mobiele nummer

06 22 88 07 02

Iemand van het bestuur haalt u dan op. Er is indien nodig, een rolstoel beschikbaar. Dit nummer kunt u ook altijd bellen voor informatie, voor afmelden, voor hulp of noodgevallen.
N.B. Programmeer het nummer wel van te voren in uw mobiele telefoon, zodat u het altijd ter beschikking heeft.


Van de webmaster

Wist u dat alle nieuwsbrieven beschikbaar blijven op de website? Zo kunt u bijvoorbeeld eerdere tips van de webmaster nog eens nalezen. Ook het advies over „Windows-XP weg ermee” is eenvoudig terug te vinden.
Alle nieuwsbrieven (2011-heden) vindt u onder: Archief . De "Actuele Onderwerpen" vindt u altijd onder Nieuwsbrieven. Maar dat wist u natuurlijk al lang.


Gratis boeken in Deense- en Noorse taal

De komende bijeenkomst kunt u gratis boeken in de Deense- en Noorse taal meenemen. Een mooie gelegenheid om studiemateriaal te bemachtigen voor uw favoriete Scandinavische taal.
Er is van alles wat, dus grabbelen maar. Alles moet weg.


Uw mening telt

Wij vinden het fijn om te weten hoe de lezingen aanslaan. Voor elke lezing kunt u een rapportcijfer geven en eventueel commentaar toevoegen. Zo komen wij te weten wat voor voorkeuren de leden hebben (de gegevens worden vertrouwelijk behandeld).
Op de beginpagina van de website ( www.svtwente.nl ), is dat heel eenvoudig in te vullen. Alvast bedankt.

Ook de pagina Ledencontact / Gastenboek is er voor u om te vertellen wat u maar wilt. Dit is bij uitstek een plaats waar u aan uw medeleden tips en informatie kunt geven over interessante zaken of over bijzondere ervaringen.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website: http://www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html


Let op!

De nieuwsbrief voor 11 april wordt bij uitzondering slechts enkele dagen tevoren verstuurd. Hij komt dus wel, alleen later dan u gewend bent.
brug

vrijdag 11 april 2014
Gotland met Fårö en Stora Karlsö
Barend Peuscher

Aan de hand van twee powerpoint-presentaties neemt Barend Peuscher , documentairfotograaf en bioloog, u mee naar het Zweedse Oostzee-eiland Gotland met Fårö en Stora Karlsö .
De imposante hoofdstad Visby , stad van rozen en ruïnes, komt uitgebreid in beeld. Gotland , met z'n rijke cultuurgeschiedenis, wordt wel eens het eiland met de 100 kerken genoemd, kerken met prachtige gebrandschilderde ramen en fraaie muurschilderingen . Ook de verhalen, verbonden aan de mystieke " beeldstenen " , voeren de toehoorder mee naar het begin van onze jaartelling.
Het eiland Stora Karlsö is bij natuurliefhebbers in Zweden een begrip. Het natuurreservaat, na het Yellowstone Park het oudste natuurreservaat in de wereld, is het broedgebied van tienduizenden zeekoeten en alken. Filmbeelden uit de tv. documentaire " İstersjöns Fågelberg " die Barend Peuscher in opdracht van de beheerscommissie van het eiland maakte , zijn ook in de presentatie opgenomen. U ziet hoe jonge zeekoeten eind juni van de 60 meter hoge rotswand naar beneden fladderen en hoe ze i.v.m. een trekonderzoek worden gevangen, geringd en gewogen.
Ook de velden met duizenden bloeiende orchideeën komen samen met andere zeldzame planten uitgebreid aan bod .
Barend Peuscher is al tientallen jaren als documentair-fotograaf en bioloog betrokken bij onderzoek op Stora Karlsö.

gotland
STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Volgende bijeenkomsten in 2014:

9 mei, 20 juni (Karin Ebbens), 12 september, 10 oktober, 14 november en 13 december.


Laatste kans!
Gratis boeken in Deense- en Noorse taal

De komende bijeenkomst kunt u gratis boeken in de Deense- en Noorse taal meenemen. Een mooie gelegenheid om studiemateriaal te bemachtigen voor uw favoriete Scandinavische taal.
Er is van alles wat, dus grabbelen maar. Alles moet weg.
brug

vrijdag 9 mei 2014
Speelmansmuziek
Anneke Goudkuil

Met speelmansmuziek wordt instrumentale, volkseigen muziek uit Scandinavië bedoeld.
Dit muziekgenre heeft altijd een centrale rol gespeeld in de volksdansmuziek en doet dat nog steeds.

Er zijn overeenkomsten en verschillen op te merken tussen muziek uit Noorwegen, Zweden en Denemarken. Ter illustratie beluisteren we enkele opnames van oude en hedendaagse speelmansmuziek.

Na afloop is er voor de liefhebbers gelegenheid om nog even te dansen op levende muziek.

goudkuil

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Norges Nasjonaldag

Uiteraard zullen we tijdens deze bijeenkomst weer op de gebruikelijke wijze aandacht besteden aan de herdenking van Norges Nasjonaldag op 17 mei.


Volgende bijeenkomsten in 2014

Vrijdag 20 juni Sankt Hansviering bij fa. Ebbens, bijzonderheden in de volgende nieuwsbrief.
12 september, 10 oktober, 14 november en 13 december.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website: http://www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

vrijdag 20 juni 2014
Sankt Hansviering

In het verleden werd de Sankt Hansviering altijd georganiseerd door het bestuur van de SVTwente. Daartoe moest al lang van te voren een ruimte besproken worden en ook moest er een muzikant gecontracteerd worden.
De afgelopen jaren hebben we wegens onvoldoende opgaven de Sankt Hansviering op het laatste moment moeten afblazen, nadat wij al financiële verplichtingen waren aangegaan. Daarom hebben we als bestuur van de SVT besloten om voor onbepaalde tijd niet namens de SVTwente een officiële viering te organiseren, dit om (on)voorzienbaar onnodige uitgaven te vermijden.
Gelukkigerwijs heeft Karin Ebbens zich wederom bereid verklaard om ook dit jaar haar huis en tuin open te stellen voor diegenen die toch heel graag de viering zouden willen meemaken. Hierdoor kan de Sankt Hansviering dit jaar toch doorgang vinden, nl bij de familie Ebbens in Saasveld. Het zou leuk zijn als er onder u weer een verhalenverteller aanwezig is. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich op te geven bij Karin.

Aanmelden: vóór 23 mei bij Karin via email: ebbens@kpnmail.nl (of tel. 074-2664475)
De kosten worden hoofdelijk omgeslagen en zullen ongeveer in de buurt liggen van € 12,50 per persoon.
Aanvang: vanaf 17.00 uur bent u welkom. Enige hulp bij de voorbereidingen wordt op prijs gesteld.
Adres: Bornsestraat, Saasveld.

sankthans


Volgende bijeenkomsten in 2014

12 september, 10 oktober, 14 november en 13 december.


Nog iets anders:
Wij willen u graag attenderen op een bijzondere avond van de NVBS, die op woensdag 21 mei 2014 in Hengelo gehouden wordt. De leden van de SVT zijn hierbij welkom.

Winterwonderen in Lapland
DVD-filmprogramma door Ruud Kohlen

Uitnodiging van:
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS)

kiruna
Zie website NVBS.

Aanvang: 19:30 uur.
N.S.H.-gebouw ’t Schöpke,
Waarbekenweg 23,
Hengelo (naast de Lidl supermarkt).


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website:http://www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

vrijdag 12 september 2014
Een geologische voorjaarsvakantie op Møn en Själland
in Denemarken

Bert Hummel

In het voorjaar van 2010 heeft Bert samen met zijn vrouw Ali een (geologische) vakantie in Denemarken doorgebracht. Zij kampeerden op de punt van het eiland Møn en maakten uitstapjes naar de grote kalkgroeve in Fakse en naar de krijtkust van Stevns Klint op het eiland Själland.
Op Møn hebben ze diverse lange wandelingen gemaakt door de natuur waar de voorjaarsbloemen uitbundig bloeiden. Meerdere dagen hebben ze doorgebracht op het kiezelstrand van de krijtkust om te zoeken naar fossielen.
Naast de wandelingen en het fossielen zoeken hebben ze ook wat cultuur gesnoven.
Deze avond zal hij middels een power point presentatie vertellen over hun ervaringen in dit gedeelte van Denemarken.
Ook zal hij fossiel materiaal meenemen.

mon

 

mon

 

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Volgende bijeenkomsten in 2014 en 2015

2014: 10 oktober, 14 november en 13 december.
2015: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website: http://www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html


Van de Webmaster

Neemt u ook uw laptop mee naar Scandinavië? Altijd handig om e-mails te ontvangen of om andere zaken te regelen.
Echter, vertrouw de gratis hotspots van campings of hotels in principe nooit! Je weet namelijk niet of je misschien verbinding maakt met internet via de apparatuur van een hacker.

Voor het binnenhalen van e-mail is dat meestal niet zo'n probleem. (Privacy is een ander verhaal).
Voor bankzaken wordt het anders. Hackers kunnen uw opdrachten manipuleren, waardoor uw bankrekening geplunderd kan worden.

Zoek altijd een beveiligde internet verbinding als u bankzaken wilt regelen. Maar ook dan is het oppassen. Volg hierbij de volgende adviezen strikt op:

- Controleer of in de adresbalk het website adres begint met https://... (zie het voorbeeld in onderstaande figuur).
Begint het website adres met http://……… , dan bent u NIET met de website van uw bank verbonden!

beveiliging

- Controleer of het „hangslot symbool” in de adresbalk aanwezig is (zie figuur).

- Gebruik bij voorkeur de browser Firefox, Safari of Google Chrome. Deze hebben extra beveiligingen ingebouwd voor de verbinding met banken. In Internet Explorer (IE) van Windows ontbreekt dat. Gebruik deze browser dus liever NIET.

Deze controles zijn belangrijk en gelden ook als u thuis verbinding maakt met uw bank.

De website van de SVTwente geeft meer tips over veilig internetten:
http://www.svtwente.nl/verhalen_internet_veilig_surfen.html
brug

vrijdag 10 oktober
400 jaar Vriendschap tussen Nederland en Zweden
Barbro Hilwig-Sjöstedt

Op 5 april 1614 werd een overeenkomst getekend over de Vriendschap tussen Nederland en Zweden, en nu vieren we het 400-jarig bestaan van die Vriendschap. Nadat Barbro gedurende 30 jaar gewerkt heeft voor deze twee landen en geprobeerd heeft deze vriendschap te doorgronden, wil ze in woord en beeld het verhaal daarover vertellen. Een verhaal, dat zich uitstrekt van Erasmus tot Vreeswijk. Ze zal ons wat vertellen over de overeenkomsten maar ook over de duidelijke verschillen in deze twee liberale samenlevingen.

400 jaar

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Nieuwe leden

De heer A. Schoemaker is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2014 en 2015

2014: 14 november en za 13 december.
2015: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website:http://www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html
brug

vrijdag 14 november 2014
De moderne doorbraak in de Scandinavische kunst:
Kunstenaars en kunst uit het Noorden op reis door Europa
Dr. Janke Klok

In de dynamische periode 1850-1930 vindt een intensieve uitwisseling plaats tussen beeldende kunstenaars uit heel Europa, o.a. in vele internationale kunstenaarskolonies, die zich uitstrekken van Åland tot Barbizon, van Fleskum, Skagen en Bornholm tot Worpswede en Scheveningen.
Van 1880-1920 zien we ook dat er in de beeldende kunst in Scandinavië sprake is van een Moderne doorbraak. Het is een overgang van een nationaal romantische en geëngageerde, realistische kunst naar een symbolische en modernistische kunst.
Aan de hand van een keuze uit schilderijen, een inkijkje in de Scandinavische cultuurgeschiedenis en een kennismaking met de Europese kunstenaarskolonies, wordt ingegaan op de staat van verandering waarin de beeldende kunst in het Noorden zich in deze periode bevindt en hoe die zijn weg vindt naar het vaste land van Europa.

Janke Klok is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen waar ze haar proefschrift schreef over de verbeelding van de stad door vier vrouwelijke auteurs: “De Noorse literaire Feminapolis 1880-1980” (2011). Ze publiceert over Scandinavische literatuur, doet onderzoek naar de culturele overdracht tussen het Noorden en Nederland en is redacteur van o.a. de Wilde aardbeien. Ze vertaalde proza en poëzie van uiteenlopende Noorse auteurs.

kunst

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Nieuwe leden

Miep van Stokkum is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2014 en 2015

2014: za 13 december (Luciaviering)
2015: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Van de Webmaster

U weet het natuurlijk wel: Uw bank vraagt u NOOIT om in te loggen vanwege een beveiligingslek. Dat zijn criminelen, die proberen uw bankrekening te plunderen.
Ook bedrijven waar uw creditcard nummer bekend is, zullen NOOIT vragen om dat te doen. De criminele e-mails zien er meestal bedrieglijk echt uit. NOOIT op reageren! Belangrijke post krijgt u in de ouderwetse brievenbus van uw voordeur!

Als u telefonisch benaderd wordt door een zogenaamde medewerker van Microsoft of een ander zogenaamd beveiligingsbedrijf, moet u direct ophangen! Zij willen dat u allerlei handelingen op uw computer uitvoert, waarna zij uw bankrekeningen kunnen plunderen.
Trap daar NOOIT in!
Op de website staan meer tips om veilig te internetten. Klik maar op http://www.svtwente.nl/verhalen_internet_veilig_surfen.html

Windows XP heeft u toch wel de deur uitgedaan? Er zijn gratis alternatieven. Klik maar op http://www.svtwente.nl/verhalen_internet_windowsXP.html


Cursus strofiguren maken

De cursus strofiguren maken gaat door op dinsdagavond 18 november. Er hebben zich 11 personen voor opgegeven.


Scandinavië Fair Achterhoek

Op 29 en 30 november wordt in Doetinchem de Scandinavië Fair georganiseerd. De SVT is er ook vertegenwoordigd met een stand. Zie flyer onderaan.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website:http://www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof?
Bel 0622880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


achterhoek
brug

Zaterdag 13 december 2014

LUCIA - VIERING

U ziet het, de laatste bijeenkomst van het jaar staat al weer op de agenda. De traditionele Lucia-viering met lussekatter en pepparkakor. Natuurlijk met de tåg en de glögg, de kerstboom en het verhaal voor de kinderen.lucia
We gaan de zaal weer versieren met groene slingers en maken er als vanouds een gezellige en sfeervolle bijeenkomst van.

Dit jaar zorgt het trio Violet voor de muziek.
Trio Violet bestaat uit Wendy (blokfluit en doedelzak), Hester (vijfsnarige viool en cello) en Coca (harp).

De kosten voor deelname aan de Luciaviering bedragen € 5,- per volwassene en € 3,- per kind tot 12 jaar, bij binnenkomst te voldoen. Voor alle duidelijkheid: deze bedragen gelden deze avond ook voor gasten/introducés.
Kinderen die graag mee willen lopen in de tåg kunnen zich tot 12 december melden bij Karin Ebbens tel. (074) 266 44 75. Zij hebben dan gratis entree.
Hierbij doen wij een oproep aan onze leden om na te gaan of hun (klein)kinderen willen meedoen. Informatie over de tåg is te krijgen bij KarIn Ebbens.

lucia2Aanmelden voor deelname aan de Lucia-bijeenkomst, uiterlijk 9 december, is gewenst om te bepalen voor hoeveel personen er moet worden ingekocht en gebakken.
Aanmelden bij secretaris Sip Tol tel. 0546-810011 of e-mail svtwente@xs4all.nl .
Wij wensen u nu alvast een plezierige avond, waarvoor wij u van harte welkom heten.

 

 

 

 

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 19.00 uur, zaal open 18.30 uur
Vanaf 18.30 uur koffie of thee en ruimte voor sociale contacten

Entree leden/introducés: € 5,- per volwassene en € 3,- per kind tot 12 jaar, kinderen in de tåg gratis
Aanmelden voor deelname aan de Lucia bijeenkomst, uiterlijk 9 december

Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website: http://www.svtwente.nl/nieuwsbriefActueel.html


Volgende bijeenkomsten in 2015

9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Nieuw bestuurslid (voorzitter) gezocht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 februari 2015 zal Arie Willigenburg als voorzitter aftreden. Sinds 2007 is hij voorzitter en nu zijn derde termijn erop zit, heeft hij besloten om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.
Daarom vragen we of iemand van u belangstelling heeft om toe te treden tot het bestuur. Ook als u van een ander verenigingslid weet dat die belangstelling heeft, vragen we u om ons dat te laten weten.
Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter of bij de secretaris.
Hebt u altijd al vrijwilligerswerk willen doen dat niet al te veel tijd kost, dan is dit uw kans om toe te treden tot een gezellig clubje van enthousiaste Scandinavië-liefhebbers.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? 
Bel 0622880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.
logo

terug naar Archief