terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nl

map

Nieuwsbrieven van 2016


brug

vrijdag 8 januari 2016

De Færøer eilanden

Hans Gort

In 2009 vloog Hans met een aantal vrienden naar IJsland om een rondreis te maken.
Onderweg keken ze uit het raampje van het vliegtuig en konden ze nog net een glimp opvangen van de Færøer eilanden. Ze keken elkaar aan en zeiden: “Daar gaan we ook nog een keer naar toe”.
Dat beeld van die eilanden is hem al die jaren bij gebleven. Hij moest en zou daar een keer naar toe. Als Scandinavië-liefhebber kon deze eilandengroep niet ontbreken op zijn lijstje. Het is lastig uitleggen aan een ander. ”Waarom een reis naar de Færøer? Wat zoek je daar? Wat valt daar nou te zien?”
Je kunt de vraag ook omdraaien: “Wat valt er niet te zien?”. Want misschien is het juist dat wat hem zo heeft aangetrokken om deze eilandengroep te bezoeken.
In oktober 2014 hebben Hans en zijn vrouw samen met vrienden een reis naar deze mystieke eilanden gemaakt. Een heel bijzondere ervaring.
Hij wil u graag iets laten zien van deze reis d.m.v. foto’s die hij met zijn alledaagse cameraatje heeft gemaakt.

faeroer


Volgende bijeenkomsten in 2016

12 februari, 11 maart, 8 april en 20 mei
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


nota

 


Van de webmaster lucia

Heeft u de foto’s en de film van de laatste Lucia viering al bekeken? Die vindt u zoals bekend op de website pagina “Foto’s” (klikt u maar op www.svtwente.nl/fotoalbums.html).

Het is nu ook leuk om de aller eerste Lucia viering van 13 december 1977 nog eens te bekijken. De enkele foto’s die daarvan bewaard zijn gebleven, zijn aangevuld met de liedjes, die toen gezongen moeten zijn.
De vereniging was toen nog “in oprichting”.

Heeft u meer van zulke oude bijdragen die op de website vastgelegd kunnen worden? E-mail de webmaster.
Is het scannen van foto’s en andere gegevens een probleem? De webmaster neemt dat graag van u over.

Schrijft u eens in ons "Ledencontact / Gastenboek”. Het is altijd leuk om reacties van leden te ontvangen.

Een geweldig Scandinavisch nieuwjaar gewenst.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

Vrijdag 12 februari 2016
Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 13 februari 2015 (zie bijlage)
5. jaarverslag 2015 (zie bijlage)
6. Financieel verslag 2015 (zie bijlage)
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Begroting 2016 (zie bijlage)
10. Benoeming bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar is Sip Tol. Wij stellen u voor om Sip Tol als secretaris te herbenoemen voor een volgende bestuursperiode.
Aftredend en niet herkiesbaar, ook niet voor een andere functie, is Bouke Wouda. Hij heeft een jaar geleden reeds aangegeven om slechts voor de periode van één jaar voorzitter te willen zijn.
Inge van Gemert heeft zich bereid verklaard om voorzitter te worden. Wij stellen u voor om haar als zodanig te benoemen.
Daarnaast stellen we u voor om Agnes Hobbelink te benoemen tot lid van het bestuur.
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, mits dat ondersteund wordt door minstens tien leden en voorzien van een verklaring, waaruit blijkt dat de tegenkandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Na de vergadering volgt een korte demonstratie over het gebruik van de website.

Na de pauze:

Harko en Marijke Bouwens
West-Noorwegen, van Vågsøy tot Kristiansund

In de zomer van 2015 verbleven Harko en Marijke in Denemarken, Noorwegen en Zweden.
Het grootste deel van de tijd brachten ze door in Noorwegen. Omdat ze er 4 jaar geleden niet aan toe waren gekomen om naar de Westkaap te gaan, hadden ze besloten dat ze daar in elk geval naar toe wilden.
Na een kort verblijf bij de Sognefjord reden ze naar het westelijk deel van de Nordfjord. Vandaar bezochten ze Vågsøy en Stadlandet waarbij ze genoten van de prachtige natuur en de diverse bezienswaardigheden.
Na een kleine week gingen ze via de weg en het water naar hun volgende bestemming:
Averøy. Op weg naar de camping in Lysø waar ze een rorbu hadden geboekt, kwamen ze over de Atlanterhavsvei. Vanuit Lysø verkenden ze de kuststreek. Ook bezochten ze Kristiansund en de staafkerk van Kvernes.
Over deze reis zullen ze ons aan de hand van illustraties het een en ander vertellen.

noorwegen

noorwegen
STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Nieuwe leden

Liselotte Kothman is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2016

11 maart, 8 april, 20 mei, 24 juni Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Contributienota

Misschien hebt u de contributie voor 2015 nog niet betaald. Als dat inderdaad zo is, raden wij u aan om dat dan nu per ommegaande te doen. Daarmee helpt u ons erg en bespaart u ons en uzelf onnodige kosten. Uw betaling zien we graag uiterlijk vóór 1 maart tegemoet. De contributie ( €30,- per gezin en € 20,- individueel) gaarne overmaken op rek.nr. NL56INGB0003930810 t.n.v. Scandinavische vereniging Twente. Alvast bedankt voor uw medewerking.


Tentoonstelling Scandinavische meesterwerken

Van mevrouw Mies Vreeken uit Vinkeveen kregen we de tip dat er een bijzonder fraaie tentoonstelling is in het Gustav-Lübcke Museum in Hamm (Duitsland). De titel is “Sehnsucht Finnland” en er zijn schilderijen te zien uit de periode rond 1900 met als bekendste vertegenwoordiger Akseli Gallen- Kallela. De tentoonstelling duurt nog tot 20 maart 2016. Het museum (gebouwd door de bekende Deense architecten Jørgen Bo en Vilhelm Wohlert) ligt aan de Neue Bahnhofstraße 9, dicht bij het station van Hamm. Nadere informatie is te vinden op www.museum-hamm.de


Zweedse bankbiljetten omwisselen

Op 01-10-2015 zijn in Zweden 4 nieuwe bankbiljetten geïntroduceerd: 20, 50, 200, en 1000 Kr.
De oude biljetten van 20, 50 en 1000 Kr kunnen tot 1 juli 2016 nog ingewisseld worden, daarna zijn ze niet meer geldig.
Als u nog deze oude biljetten in bezit hebt en ze niet zelf vóór 1 juli kunt inwisselen, kunt u ze vóór 1 mei a.s. inleveren bij Bob Verschoor.
Als hij in mei/juni naar Zweden gaat, wil hij ze daar voor u omwisselen voor nieuwe biljetten of voor de tegenwaarde in euro‘s.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

vrijdag 11 maart 2016
Reis mee naar het land van de middernachtzon
Marius en Jenny van Lienden

In 2013 reisden ze in zes weken tijd naar en door het noorden van Scandinavië. Ze wilden net als tien jaar geleden de zon niet onder zien gaan en genieten van het altijd aanwezige daglicht. Dat is gelukt. Het was prachtig weer langs de Barentszee en de Noorse Zee.
Aan de hand van foto's en film nemen ze ons mee op de reis die hen begin juni via Denemarken, Zweden en Finland naar het meest oostelijke puntje van Noorwegen bracht: het Vardangerschiereiland net boven Kirkenes, bijzonder vanwege het arctische klimaat.
Dan naar het westen en over de uitgestrekte fjell van het Nordkinnhalvøya met de vissershavens Mehamn en Gamvik naar de vuurtoren van Slettnes. Verder westwaarts langs de Porsangerfjord en de middernachtzon bewonderen bij Havøysund. Daar begon de terugreis via Tromsø naar de spitse bergen op het eiland Senja. Vanwege het weer namen ze bij Narvik afscheid van Noorwegen en reden ze via de Nordkalottvägen en de Inlandsvägen door Zweden naar het zuiden. Bij Storuman maakten ze nog een afsteker naar de fjäl van Stekenjokk, waar goudplevieren en rendieren hen vermaakten.
Met meer dan 9500 km op de teller waren ze eind juli weer terug in Nederland.

middernachtzon

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Volgende bijeenkomsten in 2016

8 april, 20 mei, 24 juni Natuurlijk alles onder voorbehoud.

Voor liefhebbers van natuurfoto’s willen we erop wijzen dat van 10 januari tot 3 april 2016 een grote fototentoonstelling te zien is van natuurfotograaf Rob Reijnen (onze spreker op 8 april) in het Ton Schulten museum in Ootmarsum.


Zweedse bankbiljetten omwisselen

Op 01-10-2015 zijn in Zweden 4 nieuwe bankbiljetten geïntroduceerd: 20, 50, 200, en 1000 Kr.
De oude biljetten van 20, 50 en 1000 Kr kunnen tot 1 juli 2016 nog ingewisseld worden, daarna zijn ze niet meer geldig.
Als u nog deze oude biljetten in bezit hebt en ze niet zelf vóór 1 juli kunt inwisselen, kunt u ze vóór 1 mei a.s. inleveren bij Bob Verschoor.
Als hij in mei/juni naar Zweden gaat, wil hij ze daar voor u omwisselen voor nieuwe biljetten of voor de tegenwaarde in euro‘s.


Taarten bakken

Tijdens de bijeenkomst van 20 mei 2016 wordt ook stil gestaan bij Norges Nasjonalsdag. Dat vieren we o.a. door bij de koffie/thee ook gebak te serveren. Hierbij vragen we als bestuur aan vrijwilligers onder u om zelf iets te bakken en dat op 20 mei mee te nemen. Men kan zich hiervoor opgeven bij Karel Jansen (penningmeester). Er is een geringe kostenvergoeding mogelijk.

taart


Van de webmaster

Hoe vaak kijkt u op de website?
Iedere dag? Eens per week?
Als u minimaal een keer per week kijkt mist u waarschijnlijk niets. Waarschijnlijk?
Jazeker. In onze Agenda staan naast ons eigen programma ook Scandinavische evenementen in uw omgeving, soms in het buitenland. Als we slechts enkele dagen vóór een evenement een melding krijgen en het op onze Agenda wordt gezet, kunt u het net missen, als u maar één keer per week kijkt.
Moet ik dan steeds die hele website doorspitten? NEE!
Op de beginpagina staan onder "Actueel / Laatste nieuws" de laatste aanvullingen en wijzigingen. In één oogopslag ziet u de aanvullingen en kunt u direct op de aanwezige links klikken.

Scandinavië in het Kort
Heeft u ooit in Scandinavië een bijzonder plekje bezocht dat u wilt delen met uw clubleden?
Enkele foto's en een paar regels tekst zijn voldoende om er een mooie presentatie van te maken op de website.
Die stukjes zijn vaak goede ideeën om een vakantie te plannen. Kijk maar eens op Scandinavië / Landen informatie / Lapland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland of IJsland

Ledencontact / Gastenboek
Deze pagina is er voor u. Hier kunt u alles kwijt wat u de leden wilt vertellen. Leuke dingen, bijzondere zaken, gekke gebeurtenissen, opmerkingen, suggesties of gewoon hoe u een clubavond vond.

Facebook en Twitter
De SVTwente zet over het algemeen alleen haar eigen programma op Facebook en Twitter.
Door hier gebruik van te maken laten wij op zoveel mogelijk manieren zien "dat wij bestaan”. Dit trekt hopelijk nieuwe (jonge) leden aan. Als vereniging moeten wij meegaan met de tijd.

Hulp van de webmaster
Heeft u problemen met uw computer of met het surfen op internet? U kunt de webmaster altijd om hulp vragen.
Hij weet ook niet alles, maar samen komen we er wel uit (e-mail: webmaster@svtwente.nl, of tel: 074-2663321).

Ook de Scandinavische Vereniging Twente gaat mee met de tijd. U ook?
meegaan met de tijd
Meegaan met de tijd
Marius van Dokkum, zie www.mariusvandokkum.nl

Virus waarschuwing
Krijgt u ook vaak ongewenste e-mails van jan en alleman? Zolang het alleen maar reclameboodschappen zijn kan het niet veel kwaad. Het is alleen maar hinderlijk. Maar pas op:
Onbekende e-mails kunnen uw computer ernstig beschadigen (bestanden wissen of verminken). Criminelen kunnen uw computer doorzoeken op wachtwoorden om uw bankrekeningen te plunderen, e.d.
Neem daarom strikt de volgende regels in acht:

- e-mails van onbekende personen direct verwijderen (met Shift+Delete komt het niet eens in de prullenbak en is het direct weg).
- bijlagen van onbekende e-mails NOOIT openen. Hier zitten vaak programmaatjes in, die uw computer beschadigen. Die virussen kunnen verstopt zitten in alle soorten bestanden, zoals foto- , excel- of tekst-bestanden.
- e-mails van bedrijven, waar u nooit iets mee te maken heeft gehad, NOOIT openen en direct verwijderen. E-mails van uw webwinkel, waar u iets besteld heeft, zullen meestal wel veilig zijn.
- maar pas op: criminelen kopiëren websites en webwinkels van bekende bedrijven, zoals: IKEA, Albert Heijn, DIXXONS, MediaMarkt, enz. Met speciale aanbiedingen en gewonnen prijzen proberen zij u op te lichten.
TRAP DAAR NIET IN. Klik NOOIT op links op die websites.
Aan het website adres kunt u vaak al zien of de website echt is (www.ikea.com/nl/ - www.dixons.nl - www.ah.nl zijn echte adressen). Staat er iets vreemds, dan klopt het niet (meestal een buitenlands adres).
- stuur NOOIT SMSjes als daarom gevraagd wordt. Prijzen die u zogenaamd gewonnen hebt kosten u alleen maar heel veel geld.
- uw bank stuurt u NOOIT verzoeken om in te loggen. Hooguit mededelingen dat de rente op uw spaarrekening weer verlaagd is.
Op de website staat ook een verhaal over veilig internet bankieren. www.svtwente.nl/verhalen_internet_veilig_surfen.html

Weest op uw hoede.

Windows 7 of Windows 10
Heeft u zich nog niet laten verleiden om over te stappen op Windows 10? Bezint eer gij begint!!
Als Windows 7 goed werkt en u bent tevreden, houdt dat dan ook zo. Heel wat mensen hebben de installatie terug moeten (laten) draaien van Windows 10 naar Windows 7.
En juist op dat punt van terugdraaien kan de webmaster u helaas niet helpen.


Let op: De nieuwsbrief van april 2016 wordt pas op 4 of 5 april verzonden!


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

vrijdag 8 april 2016
Natuur en cultuur in het hoge Noorden
Rob Reijnen

 

Rob Reijnen is een gepassioneerd natuurfotograaf en hij heeft op vele plaatsen in de wereld prachtige foto’s gemaakt. Zo ook in Scandinavië.
De natuur zal uitgebreid worden belicht zowel wat fauna als landschap in de winter betreft met unieke beelden van o.a. ijsbeer moeders met cubs. Wat de cultuur betreft zal er aandacht zijn voor de Paasviering in Karasjok bij de Samen bevolking met rendierracing als afsluiting.

rob reijnen

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Volgende bijeenkomsten in 2016

20 mei, 24 juni
Natuurlijk alles onder voorbehoud.

Op 24 juni zal de Sankt Hans/Midsommer-viering weer bij de familie Ebbens plaatsvinden. Nadere informatie volgt.


Zweedse bankbiljetten omwisselen

Op 01-10-2015 zijn in Zweden 4 nieuwe bankbiljetten geïntroduceerd: 20, 50, 200, en 1000 Kr. De oude biljetten van 20, 50 en 1000 Kr kunnen tot 1 juli 2016 nog ingewisseld worden, daarna zijn ze niet meer geldig.
Als u nog deze oude biljetten in bezit hebt en ze niet zelf vóór 1 juli kunt inwisselen, kunt u ze vóór 1 mei a.s. inleveren bij Bob Verschoor. Als hij in mei/juni naar Zweden gaat, wil hij ze daar voor u omwisselen voor nieuwe biljetten of voor de tegenwaarde in euro‘s.

zweeds geld


Taarten bakken

Tijdens de bijeenkomst van 20 mei 2016 wordt ook stil gestaan bij Norges Nasjonalsdag. Dat vieren we o.a. door bij de koffie/thee ook gebak te serveren. Hierbij vragen we als bestuur aan vrijwilligers onder u om zelf iets te bakken en dat op 20 mei mee te nemen. Men kan zich hiervoor opgeven bij Karel Jansen (penningmeester). Er is een geringe kostenvergoeding mogelijk.

taart


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

Vrijdag 20 mei 2016
17 mei viering in Kautokeino
Nellejet Zorgdrager

De dag van 17 mei wordt officieel vanaf 1833 in Noorwegen gevierd. Het een feest waaraan vooral op school veel aandacht wordt besteed. Scholen worden dan ook nauw bij de organisatie betrokken.
In de lezing wordt verteld hoe de 17de mei door de Samen en met name de Samen van Kautokeino wordt gevierd. Hoe het feest gevierd werd en door wie hangt nauw samen met de schoolsituatie in de gemeente. Daarin traden grote veranderingen op rond 1900 en in 1962. Op basis van gesprekken met oude mensen zal een beeld worden gegeven van de viering in de tijd voor de tweede Wereldoorlog.
Over de viering van na de oorlog is meer informatie en beeldmateriaal bewaard gebleven. Ook heeft Nellejet Zorgdrager zelf enkele malen de viering van deze dag in Kautokeino mee mogen maken. De beelden zullen duidelijk maken dat de weersomstandigheden op de 17de mei van jaar tot jaar zeer verschillend kunnen zijn.

Nellejet Zorgdrager is cultureel antropoloog. Zij komt sinds 1973 soms meerdere keren per jaar in Kautokeino. Zij deed onder meer onderzoek naar de opstand in Kautokeino in 1852, waarop zij in 1989 is gepromoveerd.

kautokeino

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Volgende bijeenkomsten in 2016 en 2017

2016: 24 juni, 09 september, 14 oktober, 11 november, 09 december.
2017: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 07 april, 12 mei.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Zweedse bankbiljetten omwisselen

Op 01-10-2015 zijn in Zweden 4 nieuwe bankbiljetten geïntroduceerd: 20, 50, 200, en 1000 Kr. De oude biljetten van 20, 50 en 1000 Kr kunnen tot 1 juli 2016 nog ingewisseld worden, daarna zijn ze niet meer geldig.
Als u nog deze oude biljetten in bezit hebt en ze niet zelf voor 1 juli kunt inwisselen, kunt u ze voor 21 mei a.s. inleveren bij Bob Verschoor. Als Bob in mei/juni naar Zweden gaat, wil hij ze daar voor u omwisselen voor nieuwe biljetten of voor de tegenwaarde in euro‘s.
Dit is mogelijk uw laatste kans om geen verlies te lijden op bankbiljetten die binnenkort waardeloos worden.

zweeds geld


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Boekbespreking

Het boek “Zwarte ogen” verscheen in 2015 bij De Arbeiderspers en is het debuut van Thijs Feuth. De schrijver is geboren in Nederland en werkt als huisarts in Fins Lapland. In dat gebied speelt zich ook het grootste deel van het verhaal af.
De hoofdpersoon – Karel - woont in Amsterdam en vertrekt, voor de lezer om niet heel duidelijke redenen, naar Finland. Daar ontwikkelt zich het verhaal en krijgt de lezer steeds meer inzicht in het personage van de hoofdpersoon. Regelmatig filosofeert hij en daarbij worden teksten van Nietzsche geciteerd.
De relevantie van de citaten zal niet voor iedere lezer duidelijk zijn. De reis voert naar een vrijwel verlaten moerasgebied en de schrijver slaagt erin een beklemmende sfeer te scheppen waardoor de lezer steeds dieper het verhaal en het leven van Karel ingezogen wordt. Pas aan het einde begrijpt de lezer meer. Helaas is het voor de hoofdpersoon dan te laat.

Thijs Feuth zal op 14 oktober een lezing houden voor onze vereniging over het leven in Finland.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

vrijdag 24 juni 2016

Viering Sankt Hans/Midsommar

In het verleden werd de Sankt Hansviering altijd georganiseerd door het bestuur van de SVTwente. Daartoe moest al lang van te voren een ruimte besproken worden en ook moest er een muzikant gecontracteerd worden.
Enkele jaren geleden hebben we meerdere keren wegens onvoldoende opgaven de Sankt Hansviering op het laatste moment moeten afblazen, nadat wij al financiële verplichtingen waren aangegaan. Daarom hebben we als bestuur van de SVT besloten om voor onbepaalde tijd niet namens de SVTwente een officiële viering te organiseren, dit om (on)voorzienbaar onnodige uitgaven te vermijden.
Gelukkigerwijs heeft Karin Ebbens zich wederom bereid verklaard om ook dit jaar haar huis en tuin open te stellen voor diegenen die toch heel graag de viering zouden willen meemaken. Hierdoor kan de viering van Sankt Hans/Midsommar dit jaar weer doorgang vinden, nl bij de familie Ebbens in Saasveld op 24 juni. Het zou leuk zijn als er onder u weer een verhalenverteller aanwezig is.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich op te geven bij Karin.

Aanmelden: voor 17 juni 2016 bij Karin via email: ebbens@kpnmail.nl (of tel. 074-2664475)
De kosten worden hoofdelijk omgeslagen en zullen ongeveer in de buurt liggen van € 15,-- per persoon.
Aanvang: vanaf 17.00 uur bent u welkom. Enige hulp bij de voorbereidingen wordt op prijs gesteld.
Adres: Bornsestraat 63, 7597 NH Saasveld.

midsommar

Familie Ebbens, Saasveld


Van de voorzitter

In 2018 bestaat de Scandinavische Vereniging Twente 40 jaar.
Misschien wat aan de vroege kant om er nu al over te beginnen maar de tijd gaat sneller dan je denkt.
In de loop van 2018 willen wij dit 40-jarig jubileum uitgebreid herdenken. Wil je eventueel (weer) zitting nemen in een feestcommissie, die als taak krijgt om een leuke dag te organiseren?
De feestcommissie is geheel vrij om een eigen invulling aan dit feest te geven. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.

Met vriendelijke groeten,
Inge van Gemert.

logo


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.

 
brug

Vrijdag 9 september 2016

Rond de Sont

Gert-Jan Hospers en Peter Timmerman

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

Sinds 2000 loopt er over de Sont een indrukwekkende tunnelbrug tussen Kopenhagen en Malmö. Zonder die vaste verbinding was het Deens-Zweedse grensgebied nooit uitgegroeid tot de moderne en bruisende Øresund Regio die ze nu vormt.
Op het vlak van wonen, werken en winkelen is het pendelverkeer gestaag toegenomen. Ook voor toeristen is de brug een uitkomst: ze maakt het mogelijk om twee landen in korte tijd te leren kennen.
Geograaf Gert-Jan Hospers en architectuurfotograaf Peter Timmerman werken op dit moment aan een boek over deze interessante grensregio. Anders dan traditionele reisgidsen met hun lijstjes van attracties, horeca-tips en adressen is het een luchtig geschreven ‘regionale biografie’. In woord en beeld geeft het boek “Rond de Sont: op de grens van Denemarken en Zweden” een impressie van de Øresund Regio – niet alleen in vogelvlucht, maar ook op ooghoogte.
Het boek komt uit voor de zomer van 2016 en wordt uitgegeven door Stichting Stad en Regio.
Ze nemen deze avond een aantal boeken mee en die zijn voor geinteresseerden te koop. Samen komen ze vanavond om voor ons een verhaal in woord en beeld te houden over deze interessante streek, het landschap, de mensen en de maatschappij.

sont


Volgende bijeenkomsten in 2016 en 2017

2016: 14 oktober, 11 november, 09 december.

2017: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 07 april, 12 mei

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Prijsverhogingen Stefans-Hof

Van de Stefans-Hof ontvingen wij in de zomer het bericht dat de prijzen van de consumpties per 1 september 2016 worden verhoogd. Dat wordt gedaan omdat de gemaakte kosten ook zijn gestegen.
Vanaf 1 september is de prijs voor koffie/thee en alcoholvrije consumpties € 1,50 (dat was € 1,30).
Alcoholhoudende dranken en alcoholvrij bier kosten dan € 2,00 (dat was € 1,70).
Ook de prijs per aanwezige is verhoogd, maar het totaalbedrag wordt verlaagd met het bedrag dat aan consumpties is ontvangen. Er geldt dus nog steeds: hoe meer consumpties u gebruikt, hoe goedkoper de avond voor de vereniging is.


logo

Het bestuur roept enthousiaste leden op om zich beschikbaar te stellen voor deelname aan de Jubileumcommissie. De Jubileumcommissie zal zich buigen over de invulling van de viering van ons 40-jarig bestaan.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot één van de bestuursleden.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

vrijdag 14 oktober 2016
De cultuur en het leven in een dorp in Fins Lapland
Thijs Feuth

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

 

thijsThijs Feuth emigreerde in 2012 naar Finland en de kennismaking met het land verwerkte hij in zijn debuutroman Zwarte ogen, die in 2015 bij de Arbeiderspers verscheen.
Zijn volgende boek, Achter de rug van God verschijnt in het voorjaar van 2017 en gaat over het leven in Posio, een kleine gemeenschap in Lapland, waar hij een jaar lang werkte op de dokterspost. zwarte ogen

Op 14 oktober zal Thijs Feuth voorlezen uit eigen werk en vertellen over Finland als inspiratiebron. De lezing wordt geïllustreerd met fotomateriaal. De avond zal een open karakter hebben, met volop gelegenheid voor vragen.

Thijs Feuth (Nijmegen, 1981) is schrijver, arts en is daarnaast bekend als marathonloper (medaillewinnaar op zowel Nederlandse als Finse kampioenschappen). Meer informatie over hem en zijn werk is te vinden op www.thijsfeuth.nl

 

Over Zwarte ogen:
Karel Marsman, een uiterst succesvolle advocaat met uitzicht op een leerstoel aan de universiteit, stopt plotseling met zijn werk en onttrekt zich aan het maatschappelijk bestaan door, zonder zijn vrouw er vooraf van op de hoogte te brengen, naar het noorden te reizen. Hij gaat naar de moerassen van Finland, waar hij mensen en dieren ontmoet, maar niet erg veel. Zijn reis is een zoektocht naar de drijvende krachten van het lot en tegelijkertijd een persoonlijke boetedoening.

 

landschap


Volgende bijeenkomsten in 2016 en 2017

2016: 11 november, 09 december.

2017: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 07 april, 12 mei

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


logo

Het bestuur roept enthousiaste leden op om zich beschikbaar te stellen voor deelname aan de Jubileumcommissie. De Jubileumcommissie zal zich buigen over de invulling van de viering van ons 40-jarig bestaan.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot één van de bestuursleden.


Workshop kerstversiering maken

Maak een traditionele Noorse tråddokke of een ganzenoog voor in de kerstboom. Tijdens het werk wordt verteld over de rol die de 'juletråd' vroeger speelde in het Noorse maatschappelijke leven.
We gebruiken handgesponnen garen, onder andere van het Norsk Spelsauschaap.
Maandag 12 december 2016 van 14.00-16.00 uur in Deventer.
Deelname € 12,50 p.p., incl. materiaal en koffie/thee.
Meer informatie en/of aanmelden bij Anneke Goudkuil, tel. 0570 612216. www.goudkuil.net


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof?
Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

11 november 2016
Van laag en plat naar hoog en ruig,
Gotland in de Oostzee en de Höga Kusten aan de Botnische Golf.
Erik Wijn

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02

erikGotland is 125 km lang en maximaal 55 km breed met een oppervlakte van 2994 km2, waarmee Gotland het grootste eiland van Zweden is.

Van verschillende kanten hadden Erik en Lies al meerdere malen gehoord dat een bezoek aan Gotland een onvergetelijke belevenis zou worden. erik
Zodoende stond bij hen een bezoek aan dit eiland al lange tijd op hun wensenlijstje. In 2015 was het zo ver en hebben ze de boot, begin juni naar dit eiland geboekt. Bijna 2 weken hebben ze Gotland van Zuid naar Noord doorkruist en verkend. Elke dag hebben ze genoten van dit schitterende eiland.
Visby, de hoofdstad met zijn uit de 13e eeuw stammende 3,4 km lange stadsmuur, en ook vele burchten, ruïnes, kerken en oude dorpen.
Verder de raukar, grillige formaties gevormd uit zandsteen, met de fossielen en zijn vele molens. Daarnaast de schitterende natuur met in het voorjaar de vele orchideeën.
Op zijn manier hjeeft Erik geprobeerd veel van de schoonheid te fotograferen, waarvan hij deze avond graag een kleine selectie wil laten zien. Misschien kan hij de bezoekers van deze avond SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE inspireren om Gotland met een bezoek te vereren.

erik

erikDe Höge kusten, gelegen aan de westkust van de Botnische Golf beslaat een gebied van 142.500 hectare, inclusief zee en eilanden, meren, baaien en vlakke heuvels tot 350 meter hoogte. Een deel ervan wordt beschermd als Nationaal park Skuleskogen.erik

Op weg naar Zweden boven de Poolcirkel en rijdend op de E4, de snelweg waarover je snel en comfortabel dit gebied bereikt, ben je geneigd de Hoge Kust voorbij te rijden en te laten voor wat het is. Gelukkig hebben Erik en Lies datzelfde jaar besloten eens niet aan deze mooie streek voorbij te gaan en er een kijkje te gaan nemen. Daar hebben ze geen spijt van gekregen, ook hier is zoveel te zien dat een bezoek zeker de moeite waard is.
Ook hiervan gaat Erik proberen U met foto’s en informatie te overtuigen om een afslag van de E4 te nemen en er een stukje vakantie aan op te offeren.

 

 

 


Volgende bijeenkomsten in 2016 en 2017

2016: 09 december, Lucia viering

2017: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 07 april, 12 mei

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


logo

Het bestuur roept enthousiaste leden op om zich beschikbaar te stellen voor deelname aan de Jubileumcommissie. De Jubileumcommissie zal zich buigen over de invulling van de viering van ons 40-jarig bestaan.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot één van de bestuursleden.


Workshop kerstversiering maken

Maak een traditionele Noorse tråddokke of een ganzenoog voor in de kerstboom. Tijdens het werk wordt verteld over de rol die de 'juletråd' vroeger speelde in het Noorse maatschappelijke leven.
We gebruiken handgesponnen garen, onder andere van het Norsk Spelsauschaap.
Maandag 12 december 2016 van 14.00-16.00 uur in Deventer.
Deelname € 12,50 p.p., incl. materiaal en koffie/thee.
Meer informatie en/of aanmelden bij Anneke Goudkuil, tel. 0570 612216. www.goudkuil.net


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof?
Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

vrijdag 9 december

LUCIA VIERING

U ziet het, de laatste bijeenkomst van het jaar staat al weer op de agenda. lucia
Let op: De Luciaviering is dit jaar evenals vorig jaar op vrijdag in plaats van op zaterdag!
De traditionele Luciaviering met lussekatter en pepparkakor. Natuurlijk met de tåg en de glögg, de kerstboom en het verhaal voor de kinderen. We gaan de zaal weer versieren met groene slingers en maken er als vanouds een gezellige en sfeervolle bijeenkomst van.

Dit jaar wordt de muziek verzorgd door het muziekgezelschap Akka Spelmän onder leiding van Rianne Abbink. Zij spelen Zweedse muziek.

akka spelman

luciaDe kosten voor deelname aan de Luciaviering bedragen € 5,- per volwassene en € 3,- per kind tot 12 jaar, bij binnenkomst te voldoen.
Voor alle duidelijkheid: deze bedragen gelden deze avond ook voor gasten/introducés
.

Kinderen die graag mee willen lopen in de tåg kunnen zich tot 8 december melden bij Karin Ebbens tel. (074) 266 44 75. Zij hebben dan gratis entree.
Hierbij doen wij een oproep aan onze leden om na te gaan of hun (klein)kinderen willen meedoen. Informatie over de tåg is te krijgen bij Karin Ebbens.

Aanmelden voor deelname aan de Lucia-bijeenkomst, uiterlijk 4 december, is gewenst om te bepalen voor hoeveel personen er moet worden ingekocht en gebakken.
Aanmelden bij secretaris Sip Tol tel. 0546-810011 of email svtwente@xs4all.nl .
Wij wensen u nu alvast een plezierige avond, waarvoor wij u van harte welkom heten.

De opening is om 19.00 uur en de afsluiting is om ongeveer 21.30 uur.

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 19.00 uur, zaal open 18.30 uur
Entree: € 5,--
Kinderen tot 12 jaar: € 3,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Nieuwe leden

Agnes en Bert Pigge zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2016 en 2017

13 januari, 10 februari, 10 maart, 07 april, 12 mei

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof?
Bel 06-22880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.


 

logo

terug naar Archief