terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

map

Nieuwsbrieven van 2023

januari - februari - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober - november - december
logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Nieuwsbrief no. 1, januari 2023


Inhoud

- Bericht van de voorzitter
- 60 dagen land in zicht
- Margrete, Queen of the North
- Hávámal, spreuken van de vikingen
- Van de webmaster
- Volgende bijeenkomsten


Van de voorzitter 

Als u dit leest is 2023 al begonnen. Ik hoop dat het voor u een goed begin is geweest. Dan is de spreekwoordelijke helft van het werk al gedaan. Ik wens u veel succes bij het tot een goed einde brengen van de andere helft. Ik ben vast niet de enige die u veel voorspoed toewenst. Al die wensen zullen echter niet voorkomen dat er wel eens iets anders loopt dan u zou willen, u zult er zelf ook iets aan moeten doen. Ook daarbij wens ik u veel succes.

Voor onze mooie vereniging gelden dezelfde regels: er gaat maar weinig vanzelf. Ook in 2023 worden weer 10 verenigingsavonden georganiseerd waarvoor sprekers moeten worden gezocht. Gelukkig zijn er enthousiaste bestuursleden die daarvoor zorgen. Daarnaast zijn er administratieve taken en de financiën vragen regelmatig aandacht. De maandelijkse nieuwsbrief wordt geschreven en rondgestuurd. De website vereist onderhoud en het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud.

Het probleem is echter dat er steeds minder bestuursleden zijn. De overblijvers moeten daarom steeds meer doen en dat werkt niet bevorderend op hun enthousiasme. U bent dringend nodig in het bestuur. In februari treed ik noodgedwongen af en dan zijn er al twee vacatures in het bestuur. Meldt u zich alstublieft zo snel mogelijk aan bij een van de bestuursleden of neem contact op via het contactformulier in de website. Als u meer informatie wilt bellen we u terug. Uw taken worden in onderling overleg bepaald. U bent hard nodig om de vereniging te laten voortbestaan.

Karel Jansen, voorzitter


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51

Vrijdag 13 januari 2023 
60 dagen land in zicht
door
Bert Verboog

“Totale eenzaamheid" en "Volledig ondergedompeld in de natuur". Enkele termen die Bert Verboog (1955) gebruikt als hij vertelt  over de 60-daagse reis  die hij in 2009 maakte op het klassieke zeilschip, de driemaster Bark Europa.

Tijdens deze reis voer hij van Ushuaia (Vuurland, Argentinië) naar Antarctica. Vervolgens  zette hij via de onvoorstelbaar eenzame eilanden South Georgia en Tristan dan Cunha, in Kaapstad, Zuid-Afrika, na 60 dagen weer voet aan wal.

Bert heeft daarnaast reizen met hetzelfde schip gemaakt in 2007 (naar Antarctica), 2011 (Falkland Eilanden, South Georgia, South Shetland Eilanden, Antarctica en Ushuaia) en 2014 (van Brazilie langs de kust naar Punta Arenas, Vuurland). In 2004 ging hij met het schip de Noorderlicht naar Spitsbergen en in 2018 met het zeilschip De Tecla naar IJsland en Oost-Groenland.

Hij is al jaren gefascineerd door de natuur in de breedste zin van het woord. Als vrijwilliger bij Stichting Natuurmonumenten voert hij broedvogelinventarisaties uit.

Van 1984 tot 1988 volgde hij een opleiding aan de fotovakschool te Apeldoorn en ontwikkelde zich tot natuurfotograaf in binnen- en buitenland.

De adembenemende blauwtinten van de ijsbergen en de vogel- en zoogdierkolonies van het Antarctische gebied gaven Bert de gelegenheid om met zijn camera de mooiste composities vast te leggen.

De lezing op 13 januari geeft een compleet beeld van het schip, de overweldigende natuur en de vele diersoorten die hij op zijn reis in 2009 tegenkwam. Bij het zien van de foto's hoor je de ijsbergen kraken, voel je de wind en ruik je het zeewier.

Op de website http://bertverboog.nl/ is zijn portfolio te zien. 

verboog


Margrete, Queen of the North

Heeft u de driedelige uitzending gemist of wilt u het nog eens zien? Op NPO-Start zijn ze nog beschikbaar.

Zie de link naar NPO-START of klik op onderstaand plaatje.

queen


Hávámal, spreuken van de vikingen

Hávámal is het tweede gedicht uit een verzameling goden- en heldenliederen die rond het midden van de dertiende eeuw in IJsland werd samengesteld en bekend geworden is als Lied-Edda.

Deze spreuken zijn meer dan 1000 jaar oud en stammen uit de Vikingtijd.

Hier zijn weer drie spreuken uit "de beroemde Noordse handleiding voor het dagelijks leven".

Angsthaas

Een angstig man
denkt dat hij altijd zal leven
als hij zich ver houdt van vechten;
maar geen uitstel geeft
de ouderdom hem,
ook al sparen hem de speren.

Houd je hoofd helder

Geen bet're bagage
breng je mee onderweg
dan een stevige dosis verstand;
geen droeviger last
draagt de man met zich mee
dan een stomdronken kop.

Bier

Niet zo best
als beweerd wordt
is het bier voor de mensen;
want hoe meer iemand drinkt
hoe minder die man
zijn hoofd helder houdt.

Vertaling: Paula Vermeyden. Uitgever: Gudrun (ISBN 9979-856-17-3)
habamal

In komende Nieuwsbrieven worden enkele van zulke wijsheden vermeld, naar een idee van Margareta Rozendaal.

Nog een wijsheid van de Vikingen:

Bara döda fiskar följer strömmen – Alleen dode vissen volgen de stroom


Van de webmaster

Heeft u ook genoten van de Adventskalender 2022? In het website archief kunt u alle 24 dagen nogmaals bekijken.

achief

Heeft u nog een leuke foto van de Lucia viering van december 2022? De huidige verzameling kan best nog wat aanvulling gebruiken.

Stuur de foto's maar naar webmaster@svtwente.nl

Alvast bedankt.

foto
klik op het plaatje
de reeds aanwezige 9 foto's kunt u bekijken in dit fotoalbum op de website


Volgende bijeenkomsten

10 februari, 10 maart, 14 april (Pasen op 9 en 10 april), 12 mei

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


kerstkaart


Wilt u reageren?

Schrijf in het "Ledencontact" of gebruik het Berichtenformulier.


logo

Scandinavische Vereniging Twente

Website:
webmaster@svtwente.nl

Secretariaat:
secretaris@svtwente.nl

logo

terug naar boven

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Nieuwsbrief no. 2, februari 2023


Inhoud

- Algemene Ledenvergadering
- De Shetland Bus
- Contributienota
- Hávámal, spreuken van de vikingen
- Volgende bijeenkomsten


10 februari 2023
Algemene Ledenvergadering

STEFANS-HOF, Grotestraat 207, Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de SVT

Agenda

1. Opening 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

3. Notulen ALV 2022(zie bijlage)

4. Jaarverslag 2022 (zie bijlage

5. Financieel verslag 2022
 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Gerrit Ligtenberg en Lies Wijn (Jan Knol reserve)

7. Balans en begroting 2023

8. Benoeming bestuursleden
Karel Jansen (voorzitter) is aftredend en niet herkiesbaar.
Bob is in 2024 aftredend en niet herkiesbaar
Yvonne is in 2024 aftredend en niet herkiesbaar, maar zou wegens andere drukke werkzaamheden graag dit jaar aftreden.

9. Lustrumviering
Dit jaar bestaat de vereniging 45 jaar.

10. Rondvraag

11. Sluiting


Na de pauze:

(deze presentatie is uitgesteld)

De “Shetland Bus”
door Harko Bouwens

bus

De Shetland eilanden en Noorwegen hebben al sinds de Vikingtijd een nauwe band.
Na de bezetting van Noorwegen in 1940 door het Duitse leger verliet een groot aantal Noorse vissers hun land en week uit naar Shetland: het dichtstbijzijnde vrije land.
Al in hetzelfde jaar voeren sommige schippers terug naar Noorwegen waarbij hen gevraagd werd agenten mee te nemen. Aan het eind van 1940 werd, ook op verzoek van de Noorse regering in ballingschap, door de Engelsen een organisatie opgericht die de Noorse vissers moest ondersteunen bij het heen en weer varen naar Noorwegen.
Doel van deze organisatie was het ondersteunen van het verzet in Noorwegen en het samenbrengen en bewapenen van “restanten” van het Noorse leger. Ook werden Noren die door de Duitsers gearresteerd dreigden te worden meegenomen naar Shetland. In Noorwegen kreeg deze, min of meer regelmatige, verbinding de bijnaam “Shetland Bus”.
De eerste reis onder de vlag van deze organisatie vond eind augustus 1941 plaats. Aanvankelijk werden alleen vissersboten gebruikt maar na het verlies van enkele boten en hun bemanningen kwamen er in 1943 drie onderzeebootjagers bij.
Op 9 mei 1945 liep de “Vigra”, een van de onderzeebootjagers, de haven van Lyngøy bij Bergen binnen in een vrij Noorwegen.

In deze voordracht wordt een beeld geschetst van de operatie “Shetland Bus” ondersteund met een paar historische foto’s en foto’s uit 2017 van plekken op de Shetland eilanden die met deze operatie samenhangen.

bus


CONTRIBUTIENOTA VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2023

logo

€ 30,-- PER GEZIN

€ 20,-- INDIVIDUEEL

Rek. nr. ING bank: NL56 INGB 0003 9308 10
t.n.v.
SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Uw betaling zien wij graag vóór 1 maart tegemoet. *)

Hiervoor alvast onze hartelijke dank.

De penningmeester

contributie

 

*) Bij niet tijdige betaling moeten wij u helaas 2 euro administratiekosten in rekening brengen.

(Opzegging lidmaatschap is slechts mogelijk vóór 1 november voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar)


Hávámal, spreuken van de vikingen

Hávámal is het tweede gedicht uit een verzameling goden- en heldenliederen die rond het midden van de dertiende eeuw in IJsland werd samengesteld en bekend geworden is als Lied-Edda.

Een dwaas op bezoek

Als dxe dwaas op bezoek komt
zit hij te kletsen
of is stil en staart in het rond;
maar alles wordt anders
als hij onder invloed raakt,
dan komt de aard van 't beestje boven!

Ervaring

Hij alleen weet,
die de wereld bereist
en veel onderweg is,
met wat voor mensen
hij te maken heeft-
door ervaring werd hij wijs.

Gulzigheid

Een gulzig man
eet zich ongans,
tenzij hij zich weet te beheersen;
de maag van de dwaas
heeft menigmaal
de lachlust van wijzen gewekt.

Vertaling: Paula Vermeyden. Uitgever: Gudrun (ISBN 9979-856-17-3)
habamal

Benieuwd naar nog meer wijsheden?
Misschien is deze Noordse handleiding voor het dagelijks leven nog te bestellen bij:

https://www.bol.com/nl/nl/p/spreuken-van-de-vikingen/9200000089564306/ of

https://www.gettextbooks.com/isbn/9789979856177/


Nog een wijsheid van de Vikingen:

Enn skal lytte, når en gammel hund gjø. – Men moet luisteren als een oude hond blaft.


Volgende bijeenkomsten

10 maart, 14 april (Pasen op 9 en 10 april), 12 mei

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof?
Bel 06 22 80 99 51. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Wilt u reageren?

Schrijf in het "Ledencontact" of gebruik het Berichtenformulier.


logo

Scandinavische Vereniging Twente

Website:
webmaster@svtwente.nl

Secretariaat:
secretaris@svtwente.nl

logo

terug naar boven

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Nieuwsbrief no. 3, maart 2023


Inhoud

Noordse landschappen
- Volgende bijeenkomstenSTEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 80 99 51

Vrijdag 10 maart 2023 

NOORDSE LANDSCHAPPEN

 Door

Geert van Boxtel

NOORDSE LANDSCHAPPEN uit Zweden en Noorwegen. 

Tijdens verlichting en romantiek ontstond in Noord-Europese landen een eigen praktijk van landschapsweergave die zich verder ontwikkelde onder invloed van internationale trends van romantiek, realisme, impressionisme en symbolisme.
Na verkenningen in Italië en Caspar David Friedrich’s oriëntatie op noordelijke landschappen, en beïnvloed door de Scholen van Düsseldorf en Barbizon, kwam men in de Scandinavische landen tot een geheel eigen landschapskunst. Parallel aan het ontstaan van een nieuw cultureel bewustzijn in de opkomende moderne burgerlijke naties leidde dit tot expliciet nationale landschappen, waarvan invloed uitging naar symbolistische en expressionistische kunst in o.a. Duitsland en Canada.

Een dia lezing door Geert van Boxtel.

 

boxtel

boxtel 


Volgende bijeenkomsten

14 april (Pasen op 9 en 10 april), 12 mei

Natuurlijk alles onder voorbehoud.


logo

Scandinavische Vereniging Twente

Website:
webmaster@svtwente.nl

Secretariaat:
secretaris@svtwente.nl


 


terug naar boven

logo

terug naar Archief