terug naar Archief


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Secr. tel. (0546) 810011
e-mail: svtwente@xs4all.nl

www.svtwente.nl

map

Nieuwsbrieven van 2015


brug

vrijdag 9 januari 2015
De natuur in Scandinavië gefilmd
Jan Linde

Jan Linde is een enthousiast filmer en hij heeft sinds 2000 een aantal films gemaakt in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Hij heeft in hoofdzaak de natuur in de Scandinavische landen tot zijn onderwerp gemaakt.
Een aantal films wil hij ons deze avond vertonen:

1e film: Samso Art een reis over het Deense eiland Samso met haar prachtige luchten en veel eigen kunst. Speelduur 10 minuten.
2e film: Nationaal Park Fulufjället in The wilderniss of Dalarna in Zweden. Natuurfilm van 10 minuten.
3e film: Rondreis STURE van Buro Scanbrit door Zweden. Oa via Goteborg, Rada, Orsa, Funäsdalen en Sysslebäck. Film van 38 minuten pure natuur in Zweden.

PAUZE

4e film: De Espenreis van Buro Scandinavia, Lillehammer, Nordseter, via de Peergynt weg noordwaarts naar Isfjorden via de Nordfjord en Atlantic Road, Trollstigen, Geiranger, Kaupanger, Jostedalsbreen, Voss, Mo naar Hovden.
Heel veel Noorwegen in ruim 50 minuten.

films
Njupeskjär, Sveriges högsta vattenfall


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Nieuwe leden

Henk en Carrie Holleman zijn lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2015

13 februari, 13 maart, 10 apri len 8 mei Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Van de webmaster

U heeft het al gemerkt: uw vertrouwde “Convocatie” heet voortaan “Nieuwsbrief”.
De leden van het eerste uur, die al 37 jaar lang gewend zijn aan het woord “convocatie”, zullen zich met gefronste wenkbrauwen afvragen: moet dat nou?

Buitenstaanders kunnen zich nu via onze website op een gratis “nieuwsbrief” abonneren. Dan krijgen zij de convo...eh nieuwsbrief via e-mail thuisgestuurd (kopie van de website pagina). Mogelijk levert dat extra bezoekers op voor een lezing en misschien wel nieuwe leden.

Tegenwoordig vind je op veel websites deze mogelijkheid om zich op “nieuwsbrieven" te abonneren. Wij doen dat nu dus ook. Om eenheid te brengen in de benamingen van berichtgevingen, hanteren we nu alleen de naam “Nieuwsbrief”. Logisch toch?

De webmaster wenst u een gezond en gelukkig 2015 en veel leesplezier met onze Nieuwsbrieven.


CONTRIBUTIENOTA VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2015

€ 30,-- PER GEZIN
€ 20 ,-- INDIVIDUEEL

logo

Rek.nr ING bank NL 56 INGB 0003 9308 10
t.n.v. SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

Uw betaling zien wij graag vóór 1 maart tegemoet *).
Hiervoor alvast onze hartelijke dank.
De penningmeester

*) Bij niet tijdige betaling moeten wij u helaas 2 euro administratiekosten in rekening te brengen.
(Opzegging lidmaatschap is slechts mogelijk vóór 1 november voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar)


Nieuw bestuurslid (voorzitter) gezocht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 februari 2015 zal Arie Willigenburg als voorzitter aftreden. Sinds 2007 is hij voorzitter en nu zijn derde termijn erop zit, heeft hij besloten om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.
Daarom vragen we of iemand van u belangstelling heeft om toe te treden tot het bestuur. Ook als u van een ander verenigingslid weet dat die belangstelling heeft, vragen we u om ons dat te laten weten.
Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter of bij de secretaris.
Hebt u altijd al vrijwilligerswerk willen doen dat niet al te veel tijd kost, dan is dit uw kans om toe te treden tot een gezellig clubje van enthousiaste Scandinavië-liefhebbers.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze Website (www.svtwente.nl) onder Nieuwsbrieven.
brug

vrijdag 13 februari 2015
Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering om 20.00 uur

Agenda:

1. Opening.
2. Vaststellen agenda en mededelingen.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen Algemene ledenvergadering van 14 februari 2014
5. Jaarverslag 2014 (als bijlage toegevoegd).
6. Financieel verslag 2014
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuwe kascommissie.
9. Begroting 2015
10.Benoeming bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar zijn Inge en Leo van Gemert. Wij stellen u graag voor om Inge en Leo van Gemert te herbenoemen voor een volgende bestuursperiode.
Aftredend en niet herkiesbaar is Arie Willigenburg.
Aangezien het ons niet gelukt is om een nieuwe voorzitter te vinden, stellen we u voor om voor de periode van één jaar Bouke Wouda te benoemen als voorzitter van het bestuur.
Daarnaast stellen we u voor om Bob Verschoor te benoemen tot lid van het bestuur.

>Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, mits die ondersteund worden door minstens tien leden en voorzien van een verklaring, waaruit blijkt dat de tegenkandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.

11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Na de pauze:

Leo van Gemert

Kraanvogels in het natuurgebied Hornborgasjön

Tussen het Vättern en het Vånern ligt een ondiep meer met moerasgebied, het natuurgebied Hornborgasjön.
In de loop der tijd is dit gebied erg belangrijk geworden voor kraanvogels. Het meer geldt namelijk als een Ramsar gebied. Dat zijn watergebieden (draslanden) die van internationale betekenis zijn.

kraanvogels

De presentatie zal niet alleen kraanvogels laten zien, maar neemt u ook mee naar interessante plekken rond Hornborgasjön en wat u zoal kunt meemaken als vroege bezoeker (eind maart- begin april) aan dit bijzondere natuurgebied.

De brandewijn stokerijen die vroeger rond dit meer aanwezig waren, zorgden er toen voor dat de kraanvogels lekkere hapjes voorgeschoteld kregen na een lange trektocht vanuit het zuiden. De achtergebleven aardappelen in de landerijen waren een echte lekkernij. De stokerijen zijn verdwenen maar mede dankzij wat hulp van de mens, blijven de kraanvogels dit gebied aandoen om op te vetten, om hun beroemde dansen te tonen (het >Trandansen) en om van hier naar de broedplaatsen te vertrekken in noord-Scandinavië.

kraanvogels

Het is werkelijk een spectaculaire belevenis als je plotseling oog in oog staat met zo'n 20.000 kraanvogels

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Contributienota

Misschien hebt u de contributie voor 2015 nog niet betaald. Als dat inderdaad zo is, raden wij u aan om dat dan nu per ommegaande te doen. Daarmee helpt u ons erg en bespaart u ons en uzelf onnodige kosten.
Uw betaling zien we graag uiterlijk vóór 1 maart tegemoet.
De contributie ( €30,- per gezin en € 20,- individueel) gaarne overmaken op rek.nr. NL56INGB0003930810 t.n.v. Scandinavische vereniging Twente.
Alvast bedankt voor uw medewerking.


Volgende bijeenkomsten in 2015

13 maart, 10 april en 8 mei.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Nieuwe leden

Bart en Mirjam van Ommeren en Jop van der Wee & Manon de Haas zijn lid van onze vereniging geworden.
Hartelijk welkom!


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze Website (www.svtwente.nl) onder Nieuwsbrieven. 

brug

 

vrijdag 13 maart 2015
Ådalsleden
Tilly en Karel Jansen


Ådalsleden is de Zweedse naam van weg 90. Wij volgden het gedeelte van de Hoge Kust brug aan de Oostzeekust naar het kerkdorp in Vilhelmina in Lappland.
In 2011 volgden wij die weg en bezochten we een aantal interessante plaatsen. Dit zijn natuurgebieden waarin wij gewandeld hebben, maar ook culturele bezienswaardigheden.
De foto’s die we maakten zijn gebruikt voor deze presentatie.
Voor we op reis gingen hadden we al een selectie van bezienswaardigheden gemaakt. Dat deden we met behulp van een brochure die we al in 1998 een keer bij een turistbyrå hadden gevonden. Eenmaal onderweg vonden we nog meer informatie die we later thuis nog aanvulden met op het internet gevonden wetenswaardigheden.

De presentatie bestaat uit een inleiding en zeven fotoshows. Bij iedere fotoshow hebben we passende Zweedse muziek gezocht, onder andere van een cd die we in het museum in Vilhelmina gekocht hebben.
Voorafgaand aan iedere show wordt uitleg gegeven en soms wordt de show even stil gezet als nadere uitleg nodig is.
Wij hebben genoten van deze reis en we hopen dat u dat ook doet van deze weergave ervan.

andalsleden

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Volgende bijeenkomsten in 2015

10 april, 8 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze Website (www.svtwente.nl) onder Nieuwsbrieven.
brug

Vrijdag 10 april 2015
Beren in Finland
Herman van der Hart en Jeroen Scheffers


Verstilde meren, in het vroege voorjaar soms nog bedekt met ijs, uitgestrekte veengebieden met het geheimzinnige geluid van baltsende korhanen en onafzienbare bossen met voornamelijk pijnbomen, afgewisseld met berken: Dat is Fins Karelië, een wildernisgebied tegen de grens met Rusland. Hier kun je nog de 4 grote roofdieren van Europa vinden: De beer, de veelvraat, de wolf en de lynx.
Het is een gebied van stilte, af en toe onderbroken door de roffel van een specht en in het voorjaar, het onophoudelijk gezoem van muggen. Deze presentatie neemt u mee naar een gebied dat met recht één van de laatste wildernissen van Europa genoemd mag worden.
Natuurfotografen Jeroen Scheffers en Herman van der Hart hebben dit gebied enkele malen bezocht, met als voornaamste doel: Het fotograferen van Europese Bruine Beren in het wild. Uiteraard zullen ook andere zoogdieren, vogels en landschappen de revue passeren.

beren

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Nieuwe leden

Leo van der Torre is lid van onze vereniging geworden. Hartelijk welkom!


Volgende bijeenkomsten in 2015

8 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

vrijdag 8 mei 2015
Ivar Aasen en de twee talen van Noorwegen
Roald van Elswijk

 

In 2013 was het precies 200 jaar geleden dat de Noorse taalkundige Ivar Aasen (1813- 1896) geboren werd. Aasen is de grondlegger van het Nynorsk, een van de twee Noorse schrijftalen. Het tweetalensysteem in Noorwegen is ontstaan in een periode waarin de jonge Noorse natie op verschillende manieren op zoek ging naar wat het betekende om ‘Noors’ te zijn. Zowel in de literatuur (Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen) als in de muziek (Edvard Grieg, Rikard Nordraak) werd dit hernieuwde nationalisme zichtbaar.

In zijn lezing gaat Roald van Elswijk, onderzoeker en vertaler, in op het 19e-eeuwse nationalisme in Noorwegen en de gevolgen ervan op het taaldebat. Aan de hand van de ideeën van Ivar Aasen vertelt hij over de achtergrond van dit bijzondere tweetalensysteem. Waarom koos de Noorse bevolking uiteindelijk voor twee schrijftalen, niet voor één? Wat zijn de grootste verschillen tussen Nynorsk en Bokmå? Hoe werkt het systeem in de praktijk, en is het debat anno 2015 nog even levendig als in de 19e eeuw? Een kort lesje Nynorsk en wat muziek staan ook op het programma.

tweetalen
STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Volgende bijeenkomsten in 2015

11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Van de webmaster

Op de website is de pagina Ledencontact / Gastenboek aanwezig. Hier kunt u: iets leuks, iets interessants, iets wat u graag kwijt wilt, uw hart luchten, enz. enz. vermelden.
Kijk er regelmatig!
Uw clubgenoten kunnen er leuke, interessante, belangrijke verhaaltjes of mededelingen geplaatst hebben, waar u misschien iets aan heeft!
Opmerkingen en/of aanvullingen en/of suggesties betreffende de website zijn altijd welkom op het e-mail adres webmaster@svtwente.nl. Onze website is ook uw website!


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

vrijdag 19 juni 2015

Sankt Hansviering

In het verleden werd de Sankt Hansviering altijd georganiseerd door het bestuur van de SVTwente. Daartoe moest al lang van te voren een ruimte besproken worden en ook moest er een muzikant gecontracteerd worden. 
Enkele jaren geleden hebben we meerdere keren wegens onvoldoende opgaven de Sankt Hansviering op het laatste moment moeten afblazen, nadat wij al financiële verplichtingen waren aangegaan. Daarom hebben we als bestuur van de SVT besloten om voor onbepaalde tijd niet namens de SVTwente een officiële viering te organiseren, dit om (on)voorzienbaar onnodige uitgaven te vermijden.
Gelukkigerwijs heeft Karin Ebbens zich wederom bereid verklaard om ook dit jaar haar huis en tuin open te stellen voor diegenen die toch heel graag de viering zouden willen meemaken. Hierdoor kan de Sankt Hansviering dit jaar weer doorgang vinden, nl bij de familie Ebbens in Saasveld. Het zou leuk zijn als er onder u weer een verhalenverteller aanwezig is. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich op te geven bij Karin.
Aanmelden: vóór 10 juni 2015 bij Karin via email: ebbens@kpnmail.nl (of tel. 074-2664475)
De kosten worden hoofdelijk omgeslagen en zullen ongeveer in de buurt liggen van € 12,50 per persoon.
Aanvang: vanaf 17.00 uur bent u welkom. Enige hulp bij de voorbereidingen wordt op prijs gesteld. 
Adres: Saasveld (informatie via de webmaster)

sankthans

Locatie: Familie Ebbens, Saasveld
brug

vrijdag 11 september 2015
Winterwonderen in Lapland
Ruud Kohlen

Een filmpresentatie van Ruud Kohlen over de natuur in Lapland, waarin het ertsvervoer van Kiruna naar Narvik als een rode draad door de film verweven is.
De film vertelt het complete verhaal van de delving van ijzererts in het Zweedse Kiruna en het transport ervan door de schitterende natuur van Lapland en over een ontoegankelijke bergpas naar Narvik in Noorwegen.
De ertstreinen doorkruisen de laatste wildernis van Europa met bergen tot 2200 meter hoogte: mensen wonen er praktisch niet.

kohlen  kohlen  kohlen

In barre weersomstandigheden met temperaturen tot wel -40°C is Ruud er dit keer in geslaagd om unieke beelden te schieten van een diepgevroren landschap.
Beelden die elkaar afwisselen met bijzondere natuurverschijnselen en bijzondere tracties.
U zult genieten van prachtige natuuropnamen, dramatische zonsopkomsten, het Noorderlicht (Aurora Borealis) en veel meer dingen, die men alleen in Lapland kan waarnemen. Alles wordt omlijst door schitterende muziek.
Elanden en rendieren zijn uiteraard ook van de partij. Kortom, een film die ook de natuurliefhebber zal boeien. Vele opnamen konden alleen worden gemaakt na kilometerslange voettochten door deze onherbergzame natuur.
Neem gerust uw buurman/vrouw, vriend of vriendin mee, want zij zullen eveneens genieten van deze natuurfilm!

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Volgende bijeenkomsten in 2015 en 2016

2015: 9 oktober, 13 november en 11 december (Luciaviering)
2016: 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 20 mei
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.

 
brug

vrijdag 9 oktober 2015
Scandinavië, tussen middernachtzon en noorderlicht
Fred van Wijk

"Scandinavische zomer"

Een lezing gecombineerd met een ruim 17 minuten durend klankbeeld (audio-visuele show) over de Scandinavische natuur gedurende de korte zomer in het noorden.
De serie bevat de mooiste beelden uit vier zomervakanties in Zweden en Noorwegen. Meren en bossen, gletsjers, watervallen, bergen en eilanden van de Jotunheimen tot op de Lofoten tijdens de middernachtzon.
Natuurlijk komen veel typisch Scandinavische dieren in beeld, zoals elanden, bevers, kraanvogels, papegaaiduikers en muskusossen.

fred van wijk

"Winter op 68° noorderbreedte"

250 km ten noorden van de poolcirkel is Noorwegen op zijn smalst. Hier liggen de eilanden van de Lofoten en Vesteralen, het Vestfjord en het Tysfjord. De warme golfstroom zorgt ervoor dat het hier ’s winters niet zo koud wordt als men zou vermoeden.
De winter op 68° noorderbreedte is grauw, donker en stil. Maar er vallen hier ook spectaculaire dingen te zien, zoals het mooie licht tijdens de korte dagen, orka's en de Aurora Borealis, oftewel het noorderlicht.

Fred van Wijk (Ede, 1963) fotografeert al ruim 30 jaar in de Veluwse natuur, nadat hij al een aantal jaren de hobby “vogels kijken” had beoefend. Doordat hij woont op de Veluwe is de voorkeur voor de bossen en de daar levende grote zoogdieren logisch. Naast de dieren zijn ook sfeervolle landschappen met mist, sneeuw en het frisse groen van het voorjaar graag gefotografeerde thema’s.
In de loop der jaren zijn de interesse en de fotomotieven uitgebreid tot alle aspecten van de natuurfotografie: landschappen, vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten, planten. Zijn stijl kenmerkt zich vooral door sfeer en mooi licht. In de loop der jaren heeft hij ook veel gefotografeerd tjdens reizen naar het buitenland. Hij heeft Yellowstone in alle jaargetijden bezocht en is drie maal in West Canada geweest. In Europa trekken vooral Groot Brittanië en Scandinavië (ook ’s winters). De Franse Alpen en Corsica zijn ook geliefde bestemmingen.

fred van wijk


STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Volgende bijeenkomsten in 2015 en 2016

2015: 13 november en 11 december (Luciaviering)
2016: 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 20 mei
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.

 
brug

vrijdag 13 november 2015

Spitsbergen/Svalbard als internationaal platform voor poolonderzoek

Maarten Loonen, Rijksuniversiteit Groningen, Arctisch centrum

Spitsbergen is onderdeel van het koninkrijk Noorwegen maar heeft een bijzondere status, waardoor er veel internationaal onderzoek wordt gedaan, ook vanuit Nederland. Maarten Loonen gaat al ieder jaar sinds 1988 naar het Hoge Noorden, de ganzen achterna. Met zijn onderzoek heeft hij unieke lange tijdsreeksen verzameld die relevant zijn omdat de Noordpool de snelst opwarmende plek op aarde is. Wat betekent die opwarming voor trekvogels, rendieren, planten en het internationaal onderzoek?

In deze lezing komt naast biologie ook allerlei andere onderzoeksdisciplines en zelfs geopolitiek en duurzaamheid aan de orde. Waar ligt de toekomst voor deze archipel en zijn bewoners en waarom is dit belangrijk voor ons in Nederland.

En tenslotte neemt hij U mee op de grootste Nederlandse Poolexpeditie die hij afgelopen zomer heeft georganiseerd aan de hand van indrukwekkende foto’s.

maarten loonen
Met Maarten (rechtsvoor in blauwe jas) op expeditie naar Spitsbergen.

Voor deze avond hebben wij Maarten Loonen, ecoloog van de Rijksuniversiteit Groningen, bereid gevonden ons te vertellen over zijn ervaringen op Spitsbergen. Jaarlijks verblijft hij daar in de zomer een paar maanden om onderzoek te doen.

9-daagse expeditie

Tussen 19 en 28 augustus 2015 heeft hij een expeditie geleid van het Arctisch Centrum van de RUG naar het eilandje Edgeøya, een onbewoond eiland aan de oostkant van Spitsbergen. Er gingen in totaal 70 Nederlanders mee. In 1968 en in 1977 zijn daar ook onderzoekers geweest en van elk van die reizen waren nu ook weer drie deelnemers van de partij. De expeditieleden verbleven op het expeditieschip (de Ortelius van Oceanwide Expeditions) omdat het aan land nogal gevaarlijk is door de ijsberen die daar leven.

Het doel van de expeditie is de invloed van menselijk handelen op het klimaat te onderzoeken. Naast wetenschappers waren ook bekende Nederlanders van de partij. Hun deelname zal voor extra publiciteit zorgen en aansluitend daaraan voor aandacht voor klimaatverandering.
Meer informatie: http://www.sees.nl/

SVT sponsort noordse stern Viking

De beloning voor het optreden van Maarten Loonen voor de SVT op 13 november is wat ongebruikelijk. Maarten vroeg ons om in plaats van het betalen van een honorarium een noordse stern te sponsoren en na overleg binnen het bestuur zijn we daarmee akkoord gegaan.

Voor het bedrag dat wij betaalden wordt een noordse stern uitgerust met een geolocator. Dat is een zendertje waardoor de reis van de vogel van Spitsbergen naar de Zuidpool en terug wordt vastgelegd. Als sponsor mochten wij de vogel een naam geven en wij kozen voor de naam Viking.

Maarten zal ons op 13 november al meer kunnen vertellen over de reis die onze vogel heeft afgelegd. Op 14 juli 2014 kreeg Viking ook al een geolocator en op 2 juli 2015 is hij teruggevangen op een nest en, dankzij onze steun, voorzien van een nieuwe geolocator. De route die hij het afgelopen seizoen naar de Zuidpool vloog is dus al een keer vastgelegd. Maakt hij die enorme reis nog een keer?

Op Maartens website http://www.maartenloonen.nl/ is nog veel meer informatie te vinden.

Meer informatie over de noordse stern: https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordse_stern

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--
Voor informatie, afmelden, hulp, noodgevallen: tel. 06 22 88 07 02


Workshop strofiguren maken

Voor de workshop strofiguren maken op dinsdag 10 november kunt u zich nog opgeven tot donderdag 5 november.


Volgende bijeenkomsten in 2015 en 2016

2015: 11 december (Luciaviering)
2016: 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 20 mei
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.
brug

vrijdag 11 december 2015

LUCIA - VIERING

luciaU ziet het, de laatste bijeenkomst van het jaar staat al weer op de agenda. Let op: De Luciaviering is dit jaar op vrijdag in plaats van op zaterdag! De traditionele Luciaviering met lussekatter en pepparkakor. Natuurlijk met de tåg en de glögg, de kerstboom en het verhaal voor de kinderen. We gaan de zaal weer versieren met groene slingers en maken er als vanouds een gezellige en sfeervolle bijeenkomst van.

Dit jaar zorgt het veelbelovende trio A3 voor de muziek.
Trio A3 bestaaat uit Ans (viool), Adrie (viool) en Arie (trekharmonica).

3A's

De kosten voor deelname aan de Luciaviering bedragen € 5,- per volwassene en € 3,- per kind tot 12 jaar, bij binnenkomst te voldoen.
Voor alle duidelijkheid: deze bedragen gelden deze avond ook voor gasten/introducé's.

Kinderen die graag mee willen lopen in de tåg kunnen zich tot 10 december melden bij Karin Ebbens tel. (074) 266 44 75. Zij hebben dan gratis entree.
Hierbij doen wij een oproep aan onze leden om na te gaan of hun (klein)kinderen willen meedoen. Informatie over de tåg is te krijgen bij Karin Ebbens. lucia

Aanmelden voor deelname aan de Lucia-bijeenkomst, uiterlijk 7 december, is gewenst om te bepalen voor hoeveel personen er moet worden ingekocht en gebakken.
Aanmelden bij secretaris Sip Tol tel. 0546-810011 of email svtwente@xs4all.nl .
Wij wensen u nu alvast een plezierige avond, waarvoor wij u van harte welkom heten.

De opening is om 19.00 uur en de afsluiting is om ongeveer 21.30 uur.

 

STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 19.00 uur, zaal open 18.30 uur
Vanaf 18.30 uur koffie of thee en ruimte voor sociale contacten

Entree leden/introducés: € 5,- per volwassene en € 3,- per kind tot 12 jaar, kinderen in de tåg gratis
Aanmelden voor deelname aan de Lucia bijeenkomst, uiterlijk 7 december

Ondervindt u onverwachte problemen bij het bereiken van Stefans-Hof? Bel 0622880702. Iemand van het bestuur haalt u dan op. Indien nodig is een rolstoel beschikbaar.


Volgende bijeenkomsten in 2016

8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 20 mei
Natuurlijk alles onder voorbehoud.


Deze nieuwsbrief vindt u ook altijd op onze website www.svtwente.nl onder Nieuwsbrieven.


logo

terug naar Archief